Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Καταργείται η Σ.Τ.Υ.Α _ Η Π.Α και η Σ.Τ.Υ.Α είναι γραπτό να ζήσουν και θα ζήσουν ΜΑΖΙ.

                                    
Συντάκτης Ι. Αβραμίδης 
Σμχος(ε.α) μέλος Δ.Σ /Σ.Α.Σ     
                                               
  Με καθυστέρηση 15 ετών από την ψήφιση του Ν.2913/2001,με τον οποίο οι παραγωγικές Σχολές των Α.Σ.Σ.Υ εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε το πρώτο βήμα και η Σ.Τ.Υ.Α λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2015 τριετούς φοιτήσεως. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από το διαδίκτυο το νομοσχέδιο ¨Ρύθμιση Θεμάτων του ΥΠ.ΕΘ.Α ¨ το οποίο στο Κεφάλαιο Α’ αναφέρει  τη κατάργηση της Σ.Τ.Υ.Α και των άλλων παραγωγικών Σχολών της Π.Α. και δημιουργείται ενιαία Σχολή με τον τίτλο  Σ.Υ.Α Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας.                                                    

O χρόνος της διαβούλευσης των δέκα ημερών είναι καθαρά προσχηματικός, αφού ο νόμος της αναβάθμισης 2913/2001 διανύει τα 15 χρόνια και η απόφαση του Α.Α.Σ  τα 4 και πλέον.   .

_ ΟΙ 15.000 απόφοιτοι της Σ.Τ.Υ.Α  διαφωνούμε κάθετα  με την.........
κατάργηση της Σχολής μας μετά από 70 αναμφισβήτητα επιτυχή χρόνια λειτουργίας της. Είναι παγκοίνως γνωστό και αποδεκτό,  ό,τι  λειτουργεί με επιτυχία ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ αλλά αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στις νέες σύγχρονες  απαιτήσεις. Η νέα Σχολή που προτείνεται με το γενικό και αόριστο συνθετικό προσδιορισμό ¨ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ¨ αφ’ ενός δεν προσδιορίζει το πεδίο που ανήκει η σχολή κι αφ’ ετέρου ενισχύει τις διαχρονικές  ανησυχίες των αποφοίτων για τελική απαξίωση-υποβάθμιση  ακόμα και δημιουργία κλάδου Μονίμων Υπαξιωματικών (πρόσφατες δημοσιοποιήσεις ). Αυτό άλλωστε θα εξυπηρετήσει και προβλήματα της δημοσιονομικής κρίσης αφού θα περικοπούν περίπου 2.000 θέσεις (κατωτέρων και ανωτέρων Αξκων  της επετηρίδας της  Σ.Τ.Υ.Α)  θυσιάζοντας ως Ιφιγένεια τη Σχολή μας .

Εμείς πιστεύουμε και έχουμε λόγο, ότι η ιστορική Σχολή μας, με προσφορά αίματος , 40 θύματα, πρόωρους θανάτους (λόγω έκθεσης σε  ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων Ραντάρ  και  πολλούς τραυματίες σε εκτέλεση του καθήκοντος, της αναμφισβήτητα επικινδύνου εργασίας που εκτελούν, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ αλλά να αναβαθμισθεί και να μετονομαστεί σε Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αεροπορίας (Σ.Τ.Ε.Ι.Α). σε  αντιστοιχία με τα Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α του έτους 2000 των ΥΠ.ΟΙΚ. και Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων  και το πνεύμα του Ν.2913/01.  
                                                                                                               
_ Άλλωστε τη μετονομασία της Σ.Τ.Υ.Α  σε Σχολή Τεχνολόγων την είχε αποδεχθεί  η Ηγεσία  της Π.Α όπως προκύπτει από το έγγραφο ΓΕΑ/ΚΛΒ’ –ΔΝΣΗΒ1/ΤΜ1/18-01-2007 εισήγηση προς το Α.Α.Σ με θέμα ¨ Μετονομασία του Τίτλου Σ.Τ.Υ.Α¨.  Στην εισηγητική έκθεση στη παράγραφο (γ) αναφέρεται: «Σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α (των ΥΠ/ΟΙΚ και Εθνικής Παιδείας-Θρησκευμάτων) η ΣΤ.Υ.Α ανήκει το Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών  στο οποίο ανήκουν Τμήματα και Σχολές του ΥΠ.ΕΘ.Α ομοειδών ή συναφών αντικειμένων που ο τίτλος τους εμπεριέχει  τον όρο ¨Τεχνολογία-Τεχνολόγος¨. Παράλληλα η εν λόγω διάταξη για το πεδίο που ανήκει η Σ.Τ.Υ.Α αναφέρεται και η εγκύκλιο προκήρυξης  διαγωνισμού για επιλογή σπουδαστών/τριών στα Α.Σ.Ε.Ι_Α.Σ.Σ.Υ των Ε.Δ που εκδίδεται από το ΓΕΕΘΑ.                                                                                                                                                      
 _ Κατωτέρω παραθέτουμε αποσπάσματα της εισηγητικής έκθεσης προς το Α.Α.Σ που καταδεικνύουν  ότι η Ηγεσία του ΓΕΑ  αιτιολογεί και είχε αποφασίσει  ότι ο τίτλος της Σ.Τ.Υ.Α είναι αναγκαίο να εμπεριέχει τον όρο
¨Τεχνολογία_Τεχνολόγος¨.    
                                                                  
α) Στη παράγραφο (6) :  «Οι απόφοιτοι της Σ.Τ.Υ.Α για να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις –απαιτήσεις των νέων σύγχρονων οπλικών συστημάτων πρέπει να αποκτούν κατάλληλες γνώσεις των οποίων τα αντικείμενα και πεδία εφαρμογής ανήκουν στον Τεχνολογικό Τομέα της Αεροναυτικής Επιστήμης».                                                                                                                                                                                                        
β)  Στη παράγραφο (7) : «Το επίπεδο των σπουδαστών, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, της Σ.Τ.Υ.Α  είναι ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ, για να ανταποκρίνονται στη παρεχομένη εκπαίδευση με τις διεθνείς απαιτήσεις, που συμπεριλαμβάνονται νέα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, που απαιτεί ο πολύ σύνθετος  ρόλος της Π.Α και αποτελεί συνεχή στόχο» .   
                                                            
γ)  Στη παράγραφο(8) : Το πρόγραμμα σπουδών της Σ.Τ.Υ.Α …………. Καταδεικνύει τον Τεχνολογικό χαρακτήρα της  Σχολής.       
                                                                                          
δ) Στη παράγραφο (9) : Οι σπουδαστές της Σ.Τ.Υ.Α με την αποφοίτησή τους ως καταρτισμένα  στελέχη , θα κληθούν ……… να ανταποκρίνονται πλήρως στα νέα δεδομένα των τεχνολογικών εξελίξεων που εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο της Π.Α».                           

  _  Τέλος στο σχέδιο της προτεινόμενης τροπολογίας  του ιδρυτικού νόμου 1533/50  ΦΕΚ Α’243 είναι: H μετονομασία  σε ¨Σχολή Τεχνολόγων Υπαξιωματικών Αεροπορίας¨ (Σ.Τ.Υ.Α) και ΟΧΙ κατάργηση.                                                                                                                                          

_Επειδή πιστεύουμε ότι οι ηγεσίες της Π.Α πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια , οι υπεύθυνοι ας αντιληφθούν το χρέος τους και να προσαρμόσουν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’ του νομοσχεδίου ¨Ρύθμιση Θεμάτων ΥΠ.ΕΘ.Α¨  λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες και δίκαιες αποφάσεις  της προηγούμενης Ηγεσίας της Π.Α καθώς και τις επί 15ετία προτάσεις-εκθέσεις των ειδικών_ ενδιαφερομένων όπως εκφράστηκαν από το Σύλλογο Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (ΣΑΣ) .  

Ας μη ξεχνάμε ότι « λαοί που δεν σεβάστηκαν την ιστορία τους αφανίστηκαν (   Φοίνικες, Χαλδαίοι, Καρδούχοι, Πέρσες, Ασσύριοι, Σουμέριοι , Πέρσες, Αιγύπτιοι, κ.α).

Η Σ.Τ.Υ.Α είναι ένα τμήμα της ιστορίας της Π.Α και είναι γραπτό να ζήσει με την Π.Α.

       
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨