Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Η απάντηση της Ε.Α.Α.Α.για τις υποψηφιότητες μελών μετά από δημοσίευμα του aeroporiapostratos

Με αφορμή το δημοσίευμα του κ. Κασσαβέτη στο «aeroporiapostratos”, των επιστολών συναδέλφων και τηλεφωνικών ενστάσεων, που δεχτήκαμε από συναδέλφους, σχετικά με υποψηφιότητες μελών για το ΔΣ/ΕΑΑΑ και προς αποκατάσταση της αλήθειας , το ΔΣ/ΕΑΑΑ (απόφαση 32/15-9-2015) ενημερώνει τα μέλη για τα παρακάτω:

-Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί και ............
θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις 15-11-2015.

-Σε περίπτωση που το ΝΣΚ καθυστερήσει να απαντήσει, η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει κανονικά ένα μήνα πρίν τις εκλογές ,ήτοι, στις 15-10-2015, όπως ο νόμος προβλέπει, και θα ενημερωθούν το ΓΕΑ και ο ΥΕΘΑ.

Επειδή κατά το έλεγχο νομιμότητας των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το νόμο, προέκυψαν ερωτήματα νομικής φύσεως που άπτονται γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το ΔΣ/ΕΑΑΑ αποφάσισε να ερωτηθεί το ΝΣΚ στέλνοντας το παρακάτω έγγραφο:

Ε Ν Ω Σ Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 – Τ.Κ. 106 77
ΤΗΛ: 210 – 38.02.241, FAX: 210 – 3825393
ΑΘΗΝΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ. Πρωτ. Αθήνα 15-9 -2015

ΠΡΟΣ: ΝΣΚ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΚΟΙΝ: Γρ. ΥΕΘΑ-ΓΕΑ/Β3-ΕΑΑΑ

ΘΕΜΑ: Διοικητικά Θέματα (Έλεγχος νομιμότητος υποψηφίων για τις εκλογές της ΕΑΑΑ 2015)

ΣΧΕΤ: α. ΝΔ 1171/1972 β. ΠΔ 163/1980 γ. ΝΔ 1911/1990 δ. ΝΔ 2690/1999 ε. ΦΕΚ 1142/2-9-2002 στ. ΦΕΚ 829/5-7-2006 1.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενη στον ΥΕΘΑ, διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και διέπεται από το Νόμο 1171/1972 καθώς και από τα β,γ,δ,ε και στ σχετικά.

2. Το ΔΣ/ΕΑΑΑ στις 8-9-2015 και κατά τον έλεγχο νομιμότητος των υποψηφίων για τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2015 (15-11-2015) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Φ 454/ΑΔ452352ΚΥΑ ΦΕΚ 1142/2-9-2002 αποφάσισε ότι δεν δύναται να προβεί στον έλεγχο νομιμότητας των υποψηφίων για τις εκλογές του 2015 λόγω προκυψάντων ερωτημάτων που χρήζουν νομικής γνωμοδότησης από το ΝΣΚ προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στον συγκεκριμένο έλεγχο και την ανακοίνωση του αποτελέσματος στους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα:

α. Δύναται υποψήφιο μέλος το οποίο είναι Πρόεδρος σε άλλο ΝΠΔΔ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, ΜΤΣ, ΜΤΝ) να είναι υποψήφιο για τις θέσεις Προέδρου, της ΕΑΑΑ, ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ που είναι επίσης ΝΠΔΔ και να κατέχει ταυτόχρονα και τις δύο θέσεις;

β. Έχει τη νομιμοποίηση το υπάρχον ΔΣ να ελέγξει τη νομιμότητα των υποψηφίων αλλά και τη δική τους, όταν 8 από τα 11 μέλη είναι υποψηφία, σύμφωνα με το ΝΔ 2690/1999 άρθρο 7 παρ. 1 και 2 (σύμπτωση ιδιότητος ελέγχοντος και ελεγχομένου).

γ. Είναι νόμιμη η υποψηφιότητα μέλους για το ΔΣ/ΈΑΑΑ το οποίο έχει δηλώσει μόνιμη διαμονή σε επαρχιακή πόλη σύμφωνα με τις καταστάσεις του ΜΤΑ και της ΕΑΑΑ και φορολογικά ανήκει στη ΔΟΥ επαρχιακής πόλης, σύμφωνα με το ΝΔ 1171/1972 άρθρο 3, παρ.4 και ΦΕΚ 838/14-10-1991 άρθρο 4 παραγρ. 3 που ισχύει για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού ,όταν και οι τρεις Ενώσεις διέπονται από τον ίδιο νόμο;

δ. Είναι νόμιμη η εκ νέου υποψηφιότητα μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε από μέλος του ΔΣ/ΕΝΩΣΕΩΣ με αναπληρωματικό μέλος, από τον ΥΕΘΑ ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της συγκεκριμένης Ενώσεως, για ανάρμοστη και υβριστική συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση και το οποίο προέβη σε υβριστικές εκφράσεις κατά συναδέλφων δημόσια (σε συγκέντρωση) αλλά και κατά του ΣΔΟΕ μέσα στο ΔΣ, (γραμμένο σε πρακτικό του ΔΣ) συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τους σκοπούς της Ένωσης;

ε. Είναι νόμιμη η εκ νέου υποψηφιότητα μέλους το οποίο εδήλωσε ότι «θα παραιτηθεί αφού πρώτα διαλύσει την Ένωση» ΝΠΔΔ που είναι εκλεγμένος; (Η δήλωση αυτή έγινε αποδεκτή από Δικαστήριο σε σχετική δίκη στηριχθείσα σε ένορκες καταθέσεις και πρακτικό ΔΣ στο οποίο συμφωνεί και υπογράφει ο ίδιος). Επίσης το ίδιο μέλος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συμβούλια καθοριστικής σημασίας με συνέπεια να κινδυνεύσει η εφαρμογή της αρχής της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ΔΣ.

στ. Είναι νόμιμη η υποψηφιότητα μέλους για το ΔΣ/ΕΝΩΣΕΩΣ το οποίο είναι Πρόεδρος σε Ν.Π.Ι.Δ. που εκπροσωπεί μέλη που είναι και μέλη της Ένωσης ταυτόχρονα και είναι ενδεχόμενο να τυγχάνει ευνοϊκότερης θέσης έναντι των υπολοίπων υποψηφίων;

η. Επειδή στο ΝΔ 1171/1972 άρθρο 12 καθιερώνεται ασυμβίβαστο, μέλος του ΔΣ να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για ατιμωτικά αδικήματα, πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί με αλληλογραφία της Ένωσης με την αρμόδια υπηρεσία;

2. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου τα υποψήφια μέλη ενημερωθούν έγκαιρα, η ανακήρυξη υποψηφίων να γίνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1142/2-9-2002 παραγρ. 7 και οι εκλογές να πραγματοποιηθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία (15 Νοεμβρίου 2015) παρακαλούμε για την κατεπείγουσα γνωμοδότησή σας επί των παραπάνω ερωτημάτων.

Για το ΔΣ/ΕΑΑΑ
Ο Πρόεδρος Αντιπτέραρχος (Ι)
Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ/ΕΑΑΑ δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα σε συναδέλφους. Δέχεται για όλους την συναδελφική φερεγγυότητά τους
Είναι όμως υποχρεωμένο εκ καθήκοντος να επιλύσει εκ των προτέρων τα κρίσιμα αυτά νομικά θέματα τα οποία εδώ και χρόνια έπρεπε να επιλυθούν, για να μην αποτελέσουν στο μέλλον σημεία διχασμού και ερίδων.

ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΑ.

ΠΗΓΗ: http://eaaa.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B1%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BA/

Όλες οι αναρτήσεις για το ίδιο θέμα δείτε ΕΔΩ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΛΑΔΑΡΑ ΤΙ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΕΧΕΙΣ..............


ΟΥΣΤ........................................................

Ανώνυμος είπε...

¨Οπως αναφέρεται στην επιστολή του Απ. Παύλου (Κορινθ. Α΄13.1) «Εάν ταις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον» (Κορινθ. Α΄13.1). Γνωστού όντως ότι στην ΕΑΑΑ δεν εκλέγονται άγγελοι, τότε, σε συνάρτηση με το προαναφερθέν, στην τρέχουσα πραγματικότητα της ΕΑΑΑ ισχύει η λαική παροιμία «Οι άδειοι τενεκέδες κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο»
¨Ενα μέλος της ΕΑΑΑ.

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨