Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Τι θα ήθελα να γνωρίζω από τους υποψηφίους του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ (Επιστολή)

Γράφει ο Σγος ε.α. Κώστας Λιούτας Πρόεδρος  Παρ. Ε.Α.Α.Α./Λάρισας
Έχοντας ως πρόθεση να συμβάλλω στον προεκλογικό διάλογο για τις επικείμενες εκλογές της ΕΑΑΑ σας παρακαλώ για την ανάρτηση.


ΣΧΟΛΙΟ aeroporiapostratos: Δέσμευση των υποψηφίων απέναντι μας για συνεχή ενημέρωση της διαχείρισης των χρημάτων μας, όπως εφαρμόζουν σύμφωνα με την νομοθεσία οι Ε.Α.Α.Σ. & Ε.Α.Α.Ν.: Για την Ε.Α.Α.Α. η λέξη Δι@υγεια είναι παντελώς άγνωστη. Οι Ε.Α.Α.Σ & Ε.Α.Α.Ν πρωτοπορούν!!! 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2015
Τι θα ήθελα να γνωρίζω από τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΑ
Είθισται οι υποψήφιοι της ΕΑΑΑ να καταθέτουν ένα βιογραφικό σημείωμα για δημοσίευση στη ΗτΑ προκειμένου να κάνουν γνωστή την υποψηφιότητά τους. Το βιογραφικό σε μεγάλο βαθμό περιέχει την ε.ε. σταδιοδρομία (ώρες πτήσεις, καθήκοντα, μεταθέσεις, τοποθετήσεις εξωτερικού, σχολεία της Π.Α, που είναι βέβαιο ότι όλα τα μέλη της Ένωσης διαθέτουν) με αυτονόητες γενικόλογες συναισθηματικές αναφορές περί ενότητας κ.λ.π. που ελάχιστα ενδιαφέρουν το εκλογικό σώμα.

Εκ των υστέρων, και αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος της εκλογής, κάποια από τα μέλη του ΔΣ αποκαλύπτουν τις.........
πραγματικές τους προθέσεις σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη δράση της ΕΑΑΑ, πολλές φορές σε πλήρη δυσαρμονία με τις προσδοκίες της πλειοψηφίας των μελών, λησμονώντας πολύ γρήγορα ότι είναι αιρετά μέλη ενός Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία οφείλουν να τιμήσουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους από τους οποίους αντλούν την εξουσία να αποφασίζουν και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Ένωσης.

Είναι καιρός πλέον οι υποψήφιοι, προεκλογικά όπως σε συμβαίνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη αιρετών οργάνων, να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους για το όποιο όραμά τους για την Ένωση αναφερόμενοι, τουλάχιστον επιγραμματικά, σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ. Η ΗτΑ και κάθε άλλο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, οφείλουν να δώσουν το κατάλληλο χώρο σε όλους τους υποψηφίους προκειμένου να επικοινωνήσουν στα μέλη τις ιδέες τους για την Ένωση.

Ο εκδημοκρατισμός της Ένωσης σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, η διοικητική αποκέντρωση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγο στα παραρτήματα, τα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με το ΜΤΑ, οι άδικες διπλές και τριπλές περικοπές των συντάξεων, οι διακριτές σχέσεις με τις άλλες Ενώσεις καθώς και με τους συλλόγους (ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣΙ κλ.π) που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αποστράτων της ΠΑ, ο παραθερισμός, η εξωστρέφεια της ΕΑΑΑ, η έγκαιρη ενημέρωση των μελών, οι κανόνες έκδοσης της ΗτΑ (εκδότης, συντακτική επιτροπή κ.λ.π) είναι μερικά από τα θέματα για τα οποία κάθε συνάδελφος θα ήθελε να γνωρίζει τις απόψεις των υποψηφίων.

Όπως είναι γνωστό σε όσους έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα κοινά της ΕΑΑΑ το απερχόμενο ΔΣ ασχολήθηκε και αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό με θέματα όπως η τροποποίηση της ΚΥΑ, που προωθήθηκε στο ΓΕΑ, για την σύνθεση του ΔΣ καθώς και η κατάργηση των άτυπων εκλογών στα Παραρτήματα. Και τα δύο αυτά ζητήματα προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της πλειοψηφίας των μελών και συνέβαλλαν καθοριστικά στην εσωστρέφεια της ΕΑΑΑ με μέγιστη συνέπεια τη δηλητηρίαση των σχέσεών μας, θέτοντας σε κίνδυνο την ενότητα της Ένωσης.

Είναι γεγονός ότι οι απόψεις για αυτά τα θέματα αποτελούν για την πλειοψηφία των συναδέλφων σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της ψήφου τους. Πέραν τούτου κρίνεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, αναγκαίο οι υποψήφιοι των εκλογών, άσχετα από τη θέση (προέδρου, αντιπροέδρου, μέλος του ΔΣ), και στο εύρος που οι ίδιοι επιθυμούν, όπως ήδη ελπιδοφόρα έπραξε ένας από τους υποψηφίους προέδρους, να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους για τα παρακάτω.

Συγκεκριμένα:

1. Για την εμβάθυνση του εκδημοκρατισμού λειτουργίας της ΕΑΑΑ.

Σκοπεύουν σε περίπτωση εκλογής τους να προχωρήσουν;

α. Στην επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ και την αντικατάσταση του παρωχημένου και αντιδημοκρατικού ΝΔ 1171/72 με ένα νέο ιδρυτικό νόμο σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο, την κείμενη νομοθεσία και τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας;

α. Στην άμεση ανάκληση της απόφασης για την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά στη σύνθεση του ΔΣ δίνοντας το δικαίωμα, χωρία καμία διάκριση ή τεχνητό περιορισμό, σε όλα τα μέλη να εκλέγονται στο ΔΣ της ΕΑΑΑ;

β. Στην κατάργηση της αντιδημοκρατικής και αντισυνταγματικής πρόβλεψης για την εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ με κριτήριο το βαθμό;

γ. Στη θεσμική κατοχύρωση των εκλογών για την ανάδειξη των ΔΣ των Παραρτημάτων;

δ. Στην ουσιαστική συμμετοχή των παραρτημάτων στη διοίκηση της ΕΑΑΑ; (Δεν κρίνουν απαραίτητο κάθε απόφαση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΑΑ να διαμορφώνεται από κοινού, με δικαίωμα ψήφου, με τα ΔΣ των παραρτημάτων;)

ε. Στο διορισμό κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το ΔΣ της ΕΑΑΑ, όσων είναι υποψήφιοι για τα ΔΣ των Παραρτημάτων αφού αυτοί εκδήλωσαν επίσημα την πρόθεσή τους να υπηρετήσουν τα κοινά της Ένωσης θέτοντας τον εαυτό τους στην κρίση των συναδέλφων;

2. Περαιτέρω για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και αυξημένης ευαισθησίας των μελών της ΕΑΑΑ είναι επίσης απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τις απόψεις για:
α. Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραθερισμού έτσι ώστε, με απόλυτη διαφάνεια, να γίνει δικαιότερο λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική του διάσταση (Οικογενειακή κατάσταση, ύψος της σύνταξης κ.λ.π).

β. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο (Διαύγεια) όλων των αποφάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ. Την αλλαγή των κανόνων που διέπουν την έκδοση της ΗτΑ όπου η τελική έγκριση για την έκδοση κάθε φύλλου θα πρέπει να είναι ευθύνη και αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ που λαμβάνει κάθε μέτρο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός των απόψεων και ιδεών όλων των συναδέλφων, να προβάλλεται ισότιμα το έργο και η δράση του συνόλου της ΕΑΑΑ και να πάψει να αποτελεί όργανο δημόσιας προβολής και προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων προσώπων.

δ. Την έγκαιρη ενημέρωση των μελών και πως αυτή θα εξασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΗτΑ εκδίδεται ανά μήνα και πολλές φορές ετεροχρονισμένα σε σχέση με σημαντικές πληροφορίες άμεσου ενδιαφέροντος των μελών.

ε. Τη Θεσμοθέτηση άτυπου διευρυμένου οργάνου με τη συμμετοχή του ΔΣ της ΕΑΑΑ και των ΔΣ όλων των συλλόγων αποστράτων ΝΠΙΔ της ΠΑ το οποίο θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να συντονίζεται η δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

στ. Την προστασία της αυτοτέλειας του ΜΤΑ και την απόρριψη κάθε ιδέας για συνένωση των Μετοχικών Ταμείων, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την διεκδίκηση οφειλόμενων ποσών, την αξιοποίηση της περιουσίας του κ.λ.π.

ζ. Την απόρριψη, επίσης, κάθε ιδέας για συνένωση των Ενώσεων και την ανάδειξη του ΔΣ ως πραγματικού οργάνου λήψης των αποφάσεων, που επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε απόφαση και δράση ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία των μελών και η λειτουργία της Ένωσης στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατήσεις των ε.α συναδέλφων και ορφανικών μελών.

3. ‘Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ΕΑΑΑ που βρίσκεται σε αμφίδρομη επικοινωνία και αφουγκράζεται ισότιμα τις απόψεις και τις ιδέες όλων των μελών χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις που αφορούν ε.ε. καθήκοντα, ε.α. βαθμούς, προέλευση, υπηρετώντας το κοινό συμφέρον με προτεραιότητα και αυξημένη ευαισθησία στα ορφανικά μέλη.
Οι υποψήφιοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη του ΔΣ είναι αναγκαίο να λάβουν θέση για όλα τα παραπάνω καθώς και για κάθε άλλο θέμα που κατά τη γνώμη τους είναι σημαντικό για τα μέλη της ΕΑΑΑ.

Είναι επίσης ηθική υποχρέωση κάθε απερχόμενου μέλους του ΔΣ, που ζητά την ψήφο των συναδέλφων για την επανεκλογή του, να κάνει γνωστή τη δράση του κατά τη διάρκεια της τριετίας και πως αυτή υπηρέτησε και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των μελών που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Έτσι θα μπορεί ο καθένας και η καθεμία από τα μέλη της ΕΑΑΑ να γνωρίζει τις πραγματικές απόψεις καθώς και τις προθέσεις όλων δίνοντας ανάλογα και την ψήφο τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨