Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

H Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΕΑ ενημερώνει την ΠΟΕΣ


Προς : Δ.Σ. ΠΟΕΣ
Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Σ. και Αντιπρόεδρο της Ε.Σ.ΠΕ.Α. κ. Τσουκαράκη

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017


Κύριοι του Δ.Σ. της ΠΟΕΣ, κύριε Πρόεδρε,

Τη Δευτέρα 6.2.2017 σας αποστείλαμε το Πρακτικό της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 5.2.2017, όπου αναφέρονταν όσα διαδραματίστηκαν στην Σαλαμίνα και οι αποφάσεις που λήφθηκαν από το Σώμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Την ίδια ημέρα, όμως, είδαμε ότι αναρτήσατε στη διαδικτυακή σελίδα της Ομοσπονδίας ανυπόγραφη ανακοίνωση, στην οποία προβάλεται ο ισχυρισμός ότι.............. η Γενική Συνέλευση της 5.2.2017 είχε αναβληθεί, για μια ακόμα φορά, για άγνωστο τόπο και χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο λόγος της αναφερόμενης αναβολής ήταν η κατάθεση εγγράφου από (18) δέκα οκτώ συναδέλφους με «αόριστες αναφορές», σε συνέχεια των οποίων «αποφασίστηκε» η αναβολή της Γ.Σ.. Επίσης, κε Πρόεδρε, δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο δεν κάνετε την παραμικρή μνεία για την πρόταση μομφής που υποβάλλατε στο πρόσωπο του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Α.
Αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν γνωστοποιείτε το από 5.2.2017 επίσημο Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που σας κοινοποιήσαμε. Δεν απαντάται η αναφορά στην ουσία του ζητήματος που έθεσαν οι (18) δέκα οκτώ συνάδελφοι, δηλαδή, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι μέλη της ΕΣΠΕΑ (και μάλιστα και από τα μέλη του Δ.Σ. της) είναι μεταξύ των ιδρυτικών μελών των νεοσυσταθεισών Περιφερειακών Ενοτήτων, ούτε αιτιολογείτε την παρουσία στη Γενική Συνέλευση τριών μόνο μελών του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Α. που και αυτά ακόμη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.
Επειδή όλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωσή σας δεν ανταποκρίνονται με ακρίβεια στα γεγονότα, σας κοινοποιούμε συνημμένο, εκ νέου, το προαναφερόμενο Πρακτικό της Γ.Σ. στις 5.2.2017 και θεωρούμε οτι επιβάλλεται, έστω και τώρα, να τοποθετηθείτε δημοσίως και αρμοδίως επί όλων των θιγομένων ζητημάτων.
Κατόπιν όλων των προαναφερομένων είναι προφανές ότι μόνον λύπη προξενεί το γεγονός της εκδόσεως – αναρτήσεως, στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Σ., νεότερης ανακοινώσεως του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Α. (όχι του Δ.Σ.) με την οποία καλούνται οι συνάδελφοι για τέταρτη (!) φορά σε Γενική Συνέλευση στις 12.2.2017, για να λάβουν δήθεν αποφάσεις επί θεμάτων που έχουν ήδη συζητηθεί και αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της 5.2.2017. Αυτό και μόνον το γεγονός θέτει ζητήματα τα οποία παραπλανούν τους συναδέλφους μας.

Κύριε Πρόεδρε, έστω και τώρα, σας καλούμε να εξετάσετε όλα όσα σας έχουν τεθεί υπόψη και να ενεργήσετε αναλόγως της θέσεως και των υποχρεώσεών σας με γνώμονα το κοινό καλό.

Με Τιμή
Το Προεδρείο της από 5.2.2017 Γενικής Συνέλευσης της Ε.Σ.ΠΕ.Α.

Επγος Ελένης Δημήτριος
Επγος Ρώτας Δημήτριος
Σγος Λάμπρου Βασίλειος
Ανθσγος Κολλύρης Ηλίας

Συνημμένα  Πρακτικό της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 5.2.2017, στην Σαλαμίνα.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Α.)

ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Στη Σαλαμίνα σήμερα, 5 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 συνήλθαν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της από 3.1.2017 Πρόσκλησης του Δ.Σ. της Ένωσης και σε συνέχεια της από 29.1.2017 Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία δεν είχε επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι αυτά που αναγράφονται στην από 3.1.2017 Πρόσκληση του Δ.Σ. ως ακολούθως:

α. Έγκριση αποφάσεων ΓΣ έτους 2016.

β. Λογοδοσία ΔΣ.

γ. Δράσεις για το 2017.

δ. Ισολογισμός – απολογισμός 2016 – προϋπολογισμός 2017.

ε. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

Παρόντες ήταν 66 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α. (κατά δήλωση του ποροέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Α.) Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Α. παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κος Μαστρογιαννάκης, ο Αντιπρόεδρος κος Τσουκαράκης και το μέλος κος Κατσανεβάκης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία καθόσον η παρούσα Γενική Συνέλευση είναι επαναληπτική και βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού.

Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. υποβλήθηκε η δήλωση – ένσταση που επισυνάπτεται στο παρόν, με την οποία οι υπογράφοντες ζητούσαν να μην συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέλη του Σωματείου τα οποία είναι συγχρόνως και μέλη νεοσύστατων συνδικαλιστικών Ενώσεων Στρατιωτικών των διαφόρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δήλωσε ότι δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα την δήλωση αυτή αλλά ότι χρειάζεται τη νομική συνδρομή του νομικού συμβούλου της Ένωσης και για το λόγο αυτό πρότεινε την εκ νέου αναβολή της Γ.Σ.

Η πλειοψηφία των παριστάμενων μελών ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καθόσον υπάρχει σε κάθε περίπτωση απαρτία και η ένσταση δεν θεωρούσε οτι αποτελεί λόγο αναβολής της Γ.Σ. με τη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., τα μέλη του Δ.Σ. και 18 ακόμη μέλη δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την επιθυμία της πλειοψηφίας των παρισταμένων να συνεχιστεί η Γ.Σ. και αποχώρησαν χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή πρόταση προς το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, τα παριστάμενα μέλη αποφάσισαν τη συνέχιση των εργασιών και εξέλεξαν ομοφώνως ως Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης τους ακόλουθους :

1. Δημήτριος Ελένης του Κων/νου, Πρόεδρος,

2. Δημήτριος Ρώτας του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος

3. Ηλίας Κολλύρης του Ευσταθίου, ως ψηφοσυλλέκτης.

4. Βασίλειος Λάμπρου του Ευσταθίου ως πρακτικογράφος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλεγξε την ύπαρξη απαρτίας και διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Καταστατικού, αλλά και με όσα είχε αναφέρει προηγουμένος ο πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Α., η Γενική Συνέλευση συνεχίζει να βρίσκεται σε απαρτία. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι είναι λυπηρό να συγκαλείται η Γενική Συνέλευση της μεγαλύτερης Ένωσης Στρατιωτικών της Χώρας σε τόπο που δεν διευκολύνει τη μαζική συμμετοχή και συνεπάγεται τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Κατόπιν αυτού, η Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
α. Έγκριση αποφάσεων ΓΣ έτους 2016.
Δεν υποβλήθηκαν τα Πρακτικά της ΓΣ 2016 από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχώρησε. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έγκρισης των αποφάσεων της ΓΣ έτους 2016.
β. Λογοδοσία ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν παραστάθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της παρελθούσας χρήσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν είναι δυνατή η όποια αξιολόγηση προς την απαλλαγή του.
γ. Δράσεις για το 2017.
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η τροποποίηση του Καταστατικού και η εναρμόνισή του με το Ν.4407/2016. Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσει η Ε.Σ.ΠΕ.Α. σε προσβολή των ακόλουθων ευθέως ανταγωνιστικών Ενοτήτων που έχουν δημιουργηθεί ως ακολούθως:

1 “Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής”, που έχει αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 440/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
2. “Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής”, που έχει αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 441/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
3. “Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής”, που έχει αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 43/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.
4. “Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Περιφέρειας Αττικής”, που έχει αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 65/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιώς.
5. “Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής”, που έχει αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 8/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.

δ. Ισολογισμός – απολογισμός 2016 – προϋπολογισμός 2017.
Δεν υποβλήθηκαν ισολογισμός, απολογισμός 2016 και προϋπολογισμός 2017. Επίσης, δεν παραστάθηκε ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να δώσει εξηγήσεις στη Γενική Συνέλευση για τα δεδομένα των ταμείων. Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα οτι θα πρέπει να ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών της Ένωσης σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή σε οποιαδήποτε δημόσια ελεγκτική αρχή. 

ε. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
Δεν υποβλήθηκε η σχετική απαιτούμενη έκθεση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν την υπέβαλε αφού ούτε παραστάθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, ως όφειλε σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Ως εκ τούτου και για το λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την μη απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου οτι αυτό είναι αδύνατον λόγω των προαναφερομένων.

Στο σημείο αυτό, το Προεδρείο της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφηκε από το Προεδρείο της Γ.Σ. ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΟ ΜΕΛΟΣ                        ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨