Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Απεμπλοκή των Ειδικών Λογαριασμών-Ταμείων Ε.Δ-Σ.Α.-Λ.Σ.& Ελλην.Ακτοφυλακής από το Ν.4281/2014.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ :
Πίνακας αποδεκτών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡ.& ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Τηλ.2106598681,(Φαξ. 2106598727)
Φ. 950/178/137293
Σ. 2758
Αθήνα, 12 Νοε 2015
Συνημμένα:

ΘΕΜΑ:

 

Απεμπλοκή των Ειδικών Λογαριασμών-Ταμείων (Ενόπλων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας-Λιμενικού Σώματος &Ελληνικής Ακτοφυλακής) από το Ν.4281/2014.


ΣΧΕΤ:
α. Ν.4281/2014 (άρθρο 220)
β. Ν.Δ. 398/1974 (άρθρο 16, 17)
γ. Φ.950/173/136917/Σ.2687/6 Νοε 2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
1. Σε συνέχεια (γ) σχετικού σας γνωρίζουμε ότι.......
το ΥΠΕΘΑ και σε συνεργασία με εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και την εν γένει βιωσιμότητα των Ειδικών Λογαριασμών-Ταμείων θέματος (ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ-ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ), προτείνει την πλήρη εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (άρθρο 220), λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των Διοικουσών Επιτροπών. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα των μελλοντικών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν στη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων από τους Ειδικούς Λογαριασμούς-Ταμεία και μέχρι την τυχόν θεσμοθέτηση από εσάς των εν λόγω διαδικασιών, προτείνεται η αναστολή των διατάξεων του Ν.4281/14 (άρθρο 220) τουλάχιστον έως την 30-06-2016, προκειμένου καταστεί εφικτό οι  εν λόγω Λογαριασμοί-Ταμεία να χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα στους δικαιούχους έγκαιρα, χωρίς τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

            2.   Ειδικότερα για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ενόπλων Δυνάμεων προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις/παρεμβάσεις που αφορούν σε λειτουργικές και νομοτεχνικές βελτιώσεις των υφιστάμενων κανονιστικών διαδικασιών, ως ενισχυτικές της βιωσιμότητάς τους και στο πλαίσιο διασφάλισης της αλληλεγγύης των γενεών και κατά συνέπεια της ύπαρξης αποθεματικών:   

                        α.         Τροποποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 16 του Ν.Δ.398/74 ως εξής: « Εφ άπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχήν εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας.», ώστε να αυξηθεί ο ελάχιστος χρόνος μετοχικής σχέσης που απαιτείται, προκειμένου να δικαιούται κανείς εφάπαξ. 

β.         Τροποποίηση της παραγράφου 6 άρθρου 16 του Ν.Δ.398/74 ως εξής: «Αι χρηματικαί παροχαί είναι απαιτηταί μετά την έξοδον του δικαιούχου εκ του Στρατεύματος και καταβλητέαι εντός δωδεκαμήνου από της υποβολής των προβλεπομένων δικαιολογητικών υπό τούτου.», ώστε σε περίπτωση συγκυριακής  αύξησης των αποστρατειών να μη δημιουργηθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για το Ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι με το Ν.3865/10, όπως τροποποιήθηκε, έχουν αυξηθεί τα όρια συνταξιοδότησης των στελεχών των Ε.Δ. των εισαχθέντων στο στράτευμα από 1/7/1990 και μετά, στα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

γ.         Πρόβλεψη της καταβολής εφάπαξ βοηθήματος με βάση τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας από το χρόνο έναρξης της μετοχικής σχέσης, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία αποστρατείας, με σκοπό να αντιμετωπιστεί τυχόν αυξημένος αριθμός αιτήσεων εφάπαξ που θα υποβληθούν στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

δ.         Αναπροσαρμογή (περιορισμός) του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (παράγραφος 2 άρθρου 17 Ν.Δ.398/1974), σύμφωνα με το οποίο αναλόγως των οικονομικών στοιχείων των Ε.Λ. των Ενόπλων Δυνάμεων το βοήθημα δύναται να περιοριστεί, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με απώτερο σκοπό να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και έγκαιρη καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων και μακροπρόθεσμα να εξασφαλιστεί η αλληλεγγύη των γενεών.

            3.  Επίσης, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης οικονομικής λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών-Ταμείων και απρόσκοπτης χορήγησης εφάπαξ, προτείνεται η ετήσια  υποβολή αναλογιστικών μελετών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου (ΓΔΟΣΥ-ΓΔΟΥ) και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έτσι ώστε έγκαιρα να προβαίνουν σε μέτρα  είτε αυτορρύθμισης ή προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να μην υπάρχουν ελλείμματα και να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

            4. Σημειώνεται ότι για τις παραγράφους από 2α έως 2γ του παρόντος εγγράφου θα υποβληθεί άμεσα Πράξη Νομοθετικής Ρύθμισης από το ΥΠΕΘΑ προς τα συναρμόδια υπουργεία. 


Πάνος Καμμένος


Υ Ε Θ Α
. Ακριβές Αντίγραφο
Υπχος (Ο) Χριστίνα Δημητρίου ΠΝ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Οικ. Μέριμνας &Λογιστικού


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
-        Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού (κ. Κατρούγκαλου)
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα

-        Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΓΔ4)/Διεύθυνση Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15) /Τμήμα Γ’ (Εφάπαξ Παροχών) (υπόψη κας. Κοκκινάκη)  
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα

-      Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα

Αποδέκτες για Κοινοποίηση
-        Υπουργείο Οικονομικών  
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού (κ.Χουλιαράκη)/ Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 105 64, Αθήνα

-        Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (υπόψη κ. Τόσκα) / Π. Κανελλοπούλου 4 , ΤΚ 10177 Αθήνα

-        Αρχηγείο ΕΛΑΣ/ΚΛ. ΟΙΚ-ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡ. & ΠΛΗΡ./Π. Κανελλοπούλου 4 , ΤΚ 10177 Αθήνα

-     ΠΣ/Αρχηγείο Μουρούζη 4 ΤΚ 106 74  Αθήνα


-     Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υπόψη κ Δρίτσα)/ Ακτή Βασιλειάδη - Λιμάνι Πειραιά,  ΤΚ 185 10  Πειραιάς

-        Αρχηγείο ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΛ. ΟΙΚ. & ΥΛ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Ακτή Βασιλειάδη - Λιμάνι Πειραιά,  ΤΚ 185 10  Πειραιάς

-     Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Τριανταφύλλου)
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα

-      ΣΓ ΥΕΘΑ- ΑΝΥΕΘΑ
-      ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
-      ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ
-      ΓΕΣ/ΔΟΙ- ΓΕΝ/ΔΚΕ- ΓΕΑ/ΔΔΚ

-      ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨