Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Ε.Μ.Θ.: Εισφοροδότες Είλωτες

          ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
       
Εισφοροδότες Είλωτες

          Η παρ. 1 άρθρου 15 του Νόμου 1513/85, η οποία διακελεύει:
«Οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμου αξκούς».
σε συνδυασμό:
- Με την παρ. 4 άρθρου 13 του Νόμου 1848/89, η οποία διακελεύει:
«4. Μετά την λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας μέχρι την συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων».
- Με την παρ. 1 του Π.Δ. 21/91, η οποία διακελεύει:
«Οι Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας εξομοιώνονται μισθολογικά με τους εν ενεργεία μονίμους ομοιόβαθμους τους».
          - και με την παρ. στ άρθρου 6 (Μισθολογική προαγωγή Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας) του Π.Δ. 21/1991, η οποία διακελεύει:
«στ. Με την συμπλήρωση 33 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας προς Λοχαγούς και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».
δημιούργησαν εύλογα στους Εθελοντές Μακράς Θητείας ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τα Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία (ΤΑΣ – ΤΑΣΑ – ΤΑΝ) για τα οποία άλλωστε τους εγένοντο κρατήσεις ισόποσες με τις άλλες κατηγορίες Εθελοντριών (Ν. 705/77) και Εθελοντών (Ν.Δ. 445/74) υπαξκών, αλλά και των μονίμων υπαξκών στις αποδοχές τους.
          Περί τούτο άλλωστε υπήρξε κατηγορηματικός ο τότε ΥΕΘΑ, ο οποίος με το αρ. Φ.900α/1323/26-11-1996 έγγραφό του προς την Βουλή των Ελλήνων (Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) επί σχετικής ερωτήσεως του βουλευτού κ. Ι. Λαμπρόπουλου , αναφέρει τα εξής :.......

«Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω κατηγορία Στρατιωτικού Προσωπικού απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη στρατιωτική τους ιδιότητα, ήτοι δικαιούνται  τόσο εφάπαξ όσο και μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις των Ασφαλιστικών τους Ταμείων αφού θεωρούνται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) καθώς και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών Στρατού (ΤΑΑΣ)».
Σχετική επίσης υπήρξε η αριθμ. 87/90 Γνωμοδότησή της Συνέλευσης Προϊσταμένων Νομικών Διευθύνσεων, η οποία γνωμοδότησε ερμηνεύοντας το άρθρο 3 παρ. 2 του Α.Ν. 1988/39 Περί Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, ότι οι κατ’ επάγγελμα στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Εθελοντές και οι ανακαταταγμένοι, είναι μέτοχοι του Ταμείου σε αντίθεση με εκείνους που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δηλαδή του κληρωτούς και έφεδρους, οι οποίοι δεν είναι μέτοχοι του ταμείου.
Η άνω ερμηνεία, έχουσα εφαρμογή και για τα άλλα μετοχικά ταμεία, αλλά και για τα επικουρικά τους (ήδη Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας) είναι σαφής ώστε αρκεί για να παραμεριστεί κάθε αμφιβολία ως προς την ιδιότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας, οι οποίοι έχουν άλλωστε και μονιμοποιηθεί, ως μετόχων των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας.
Η παρ. 6 άρθρου 13  Νόμου 1848/1989 διακελεύει:
          «6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζονται τα θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, οι καταστάσεις, οι προϋποθέσεις μισθολογικής προαγωγής, τα ασφαλιστικά Ταμεία, οι Κρατήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού».

          Επί 13 έτη δεν εκδόθηκε το προβλεπόμενο προς έκδοση Προεδρικό Διάταγμα που θα καθόριζε τα ασφαλιστικά Ταμεία και κρατήσεις των ΕΠΥ-ΕΜΘ, οι οποίοι κατέβαλαν κανονικά στα Ταμεία τις προβλεπόμενες κρατήσεις, θεωρούντες ότι σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, απόφαση και γνωμοδότηση ετύγχαναν μέτοχοι των Ταμείων για την λήψη μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος.
          Παρά όμως τα άνω νομοθετημένα, την απόφαση και τη γνωμοδότηση, οι νομοθετούντες μπουγελόφατσες και οι παθογενείς υπηρεσιακοί παράγοντες, με κεραυνό εν αιθρία την διασπαστική της ενότητας του σώματος των Υπαξκών επαίσχυντη διάταξη παρ. 3 και 4 άρθρου 11 του Νόμου 2936/2001, στις οποίες παραπέμπουν οι παρ. 2 και 3 άρθρου 15 του ιδίου Νόμου, καθόρισαν ικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας (ήδη Ειδικούς Λογαριασμούς) των ΕΜΘ ,με τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, διάταξη που στέρησε τις τρίτεκνες Εθελόντριες Μακράς Θητείας εφάπαξ βοηθήματος, έχουσαι λάβει άτοκη επιστροφή κρατήσεων, σε αντίθεση με τους μόνιμους υπαξκούς, τις Εθελόντριες (Ν.705/77) και τους Εθελοντές (ΝΔ 445/74) που δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 394/74 μετά 10 έτη τουλάχιστον συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου.
          Και δεν ήταν μόνο η άνω δυσμενής διακριτική μεταχείριση των ΕΜΘ. Τα ασπόνδυλα μαλάκια και οι λευκοκολλάριοι στο άρθρο 15 παρ. 2 και 3 του ιδίου Νόμου 2936/2001 όπως αντικαταστάθηκαν, οι Εθελοντές και Εθελόντριες που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι 31/12/1992, θεωρήθηκαν από τη μετάταξή τους ως ΕΜΘ Μέτοχοι των Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ., με καταβολή πρόσθετης κράτησης 2% επί των αποδοχών τους κατά το χρονικό διάστημα που διετέλεσαν ΟΠΥ – ΕΠΥ (περί τα 2800 ευρώ), την οποία αναζητούν μετά 12 έτη από τους σε ενέργεια ΕΜΘ, τους αποστρατευμένους και τους ήδη αποστρατευθέντες.
          Τι να υποθέσουμε για την εισφοροκλοπή και την κραυγαλέα διακριτική μεταχείριση;
          Έλλειμμα φαιάς ουσίας;
          Αγκιτάτορες σκοπιμοτήτων;
          Ακράτεια ανευθυνότητας;

          Το άρθρο 15 του Ν. 1513/85 (ΟΠΥ-ΕΠΥ) διακελεύει:
«1. Οι αποδοχές και κάθε είδος παροχές των Οπλιτών με πενταετή υποχρέωση υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς»

Και ερωτώ τα τσιμπούρια των ΕΜΘ:
          Η άνω διάταξη ερμηνεύεται ότι στους μονίμους υπαξκούς οι κρατήσεις είναι εισφορές και για τους ΟΠΥ είναι πόροι των Ταμείων;
          Ποιος σας έδωσε μωρέ το δικαίωμα να θεωρείται εισφοροδότες είλωτες τους ΕΜΘ;

          Η υπηρεσιακή όμως ερμηνεία της διάταξης παρ. 2 άρθρου 15 του Νόμου 2936/2001, κατ’ εφαρμογή της οποίας συνεχίζεται ο υπηρεσιακός κανιβαλισμός εις βάρος των ΕΜΘ με το χαράτσι (εισφορά), παραβιάζει τις προμνησθείσες διατάξεις και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και τη Συνταγματική Επιταγή για Ίση Μεταχείριση, η οποία είναι δεσμευτική για τους εφαρμοστές του δικαίου, τους οποίους υποχρεώνει κατά τη ρύθμιση ουσιωδών ομοίων σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων να μην προβαίνουν σε διακρίσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουν κατά τρόπο ισόνομο, παράλληλα δε επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των Κανόνων Δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις.
          Οι νόμοι που διέπουν την λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού –Αεροπορίας-Π.Ν. προηγούνται χρονικά των Νόμων που διέπουν τον θεσμό των ΕΠΥ και των ΕΜΘ (νόμος 1513/86, νόμος 1848/89, Π.Δ. 21/91 κ.λ.π.), αναφέρονται δε σε κρατήσεις πόρους των Ταμείων επί των αποδοχών ανακαταταγέντων υπαξκων και εθελοντών μικρού χρονικού διαστήματος και όχι φυσικά υπαξκων 35ετούς υπηρεσίας ως οι ΕΜΘ.
          Την εισφοροκλοπή άλλωστε των διαφόρων ταμείων με εφαρμογή παλαιοντολογικών νομοθεσιών και σκοπιμοτήτων όπως των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ., λειτουργούντων ως κλειστές λέσχες προνομίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελών, κατήργησε ο Νόμος 1405/83 «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζόμενους κλπ», σύμφωνα δε με την επικρατούσα ήδη φιλοσοφία, ο εργαζόμενος επί 35 έτη να δικαιούται σύνταξης και ασφαλιστικών παροχών, ανεξάρτητα των φορέων που εργάστηκε και χωρίς φυσικά χαράτσια και ειδικές εισφορές.
          Ας αφήσουν λοιπόν τα τσιμπούρια των ΕΜΘ την τυμβωρυχία σε παλαιοντολογικές διατάξεις και σεβόμενοι το άδειο πορτοφόλι τους και την τελματωμένη υπηρεσιακή εξέλιξή τους, να βάλουν στο χρονοντούλαπο για άλλους καιρούς διατάξεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις που παραβιάζουν το Σύνταγμα, το περί δικαίου αίσθημα και την ανοχή των Εθελοντών Μακράς Θητείας.

Γιώργος Εμμανουηλίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨