Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΛΩΤΑΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

         Πλωτάρχης (επωμίδες)  


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

        ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ  - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ    

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου,  Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού κατοίκου Αθηνών,  οδός Κομνηνών  αρ. 48.
                                                KATA
1.  Του  Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Αντωνίου Οικονόμου,  Προέδρου Επιτροπής Νέου Μισθολογίου,   Λεωφ.  Μεσογείων, αρ.229,  Χολαργός.
2. Της Επιτροπής για το νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών που αποτελείται από εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικούς, στην ιδία διεύθυνση.

Αξιότιμε  κ. Ειδικέ Γραμματέα,

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Είμαι συνταξιούχος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, και συνταξιοδοτήθηκα σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, οι συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις η κατάργηση των επιδομάτων αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα, με έχουν κάνει να περιέλθω στην κατάσταση της αναξιοπρεπούς_διαβίωσης.

Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, μειώθηκαν πολλαπλά και  δραματικά  με μια σειρά αντισυνταγματικών νομοθετικών και διοικητικών πράξεων.
Προσφάτως πληροφορήθηκα από διάφορα δημοσιεύματα για την συγκρότηση Επιτροπής για το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών που φυσικά επηρεάζει και τους απόστρατους αξιωματικούς.
Σας πληροφορώ ότι...... οι συντάξεις μας είναι αυτές που παρέχονται ως ανταπόδοση εισφορών,  επιβεβλημένων στον εργαζόμενο από το ίδιο το κράτος                            (κρατήσεις από τον μισθό υποχρεωτικές βάσει νόμου).

Στην περίπτωση των ανταποδοτικών εισφορών το κράτος λειτουργεί ως ασφαλιστικός ή τραπεζικός οργανισμός: Συλλέγει τις εισφορές για να τις αξιοποιήσει αναπαραγωγικά (να τις τοκίσει, να τις επενδύσει), ώστε, όταν ο εργαζόμενος φτάσει στην ηλικία να αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία, οι αξιοποιημένες καταβολές του χρήματά του (αμοιβές δεκαετιών δουλειάς, κόπου, ικανοτήτων, επιμέλειας, συνέπειας, δημιουργικών πρωτοβουλιών) να του ανταποδίδονται για να του εξασφαλίσουν αξιοπρεπή συνέχιση του βίου και τέλη του βίου.
H ανάληψη από το κράτος αυτού του ρόλου συνιστά κατάκτηση κοινωνική, καίριο επίτευγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς, γιατί ο μόχθος του εργαζόμενου δεν αφήνεται να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κερδοσκοπία ασφαλιστικών εταιρειών και Tραπεζών.
Θεωρώ ότι η όποια περαιτέρω μείωση των αποδοχών και συντάξεων (κατάργηση οικονομικών προαγωγών) αποφασίσει η επιτροπή θα αποτελέσει παράνομη συμπεριφορά του Προέδρου της καθώς και των συμμετεχόντων σε αυτή καθώς θα γίνει  κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις σε βάρος των συμφερόντων των Στρατιωτικών και εμένα προσωπικά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω και συνεχιζόμενη αναξιοπρεπή διαβίωση μας και ιδίως από όργανα Διοικήσεως  που τελούν σε πλήρη γνώση της επικείμενης και βεβαίας βλάβης μας, υλικής και ηθικής.


ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 «Το Σύνταγμα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  (ΕΣΔΑ) δεν εγγυώνται ορισμένο ύψος μισθού ή σύνταξης. Ο περιορισμός τους, όμως, από το νομοθέτη επιβάλλεται το μεν να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικονομικώς ασθενεστέρων τάξεων (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος), το δε να πρόκειται για μέτρο ικανό και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τηρουμένων των αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας(άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος). Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, με τις οποίες μειώνονται, ήδη για Πέμπτη (5η) φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς συνεκτίμηση των λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, μπορεί να πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη μείωση συνταξιούχων. Πέραν αυτού, μολονότι δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αμφισβητηθεί ότι με τις ως άνω ρυθμίσεις διώκεται η ικανοποίηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου στην περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ούτε αιτιολογείται, ούτε τεκμηριώνεται, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προσφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπιζομένων περιορισμών για την επίτευξη του σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθέσιμου μέτρου, ούτως ώστε να αποτραπεί η επιβάρυνση, για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας πολιτών, πολύ περισσότερο, μάλιστα που οι μειώσεις υπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό επί του συνόλου του ποσού κάθε σύνταξης, χωρίς εσωτερική κλιμάκωσή τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται ζητήματα συμβατότητας των επίμαχων ρυθμίσεων με τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις (Γνωμ. Ολ. Ελ. Συνεδρίου).

Σύμφωνα με το Ν. 3528/2007,  «Υποχρεώσεις των Υπαλλήλων».

Άρθρο 24,      Πίστη στο Σύνταγμα

«Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.»

Άρθρο 25,      Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

«1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του.Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.
4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε.
5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν.
6. Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη, με κάθε μέσο, εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητας του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από οποιονδήποτε από τους προϊσταμένους του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του παρόντος άρθρου.»

Αυτονόητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται από την Διοίκηση οι Διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ιδίου του Κράτους και των δανειστών του εφόσον έτσι είτε πλήττεται είτε δεν εξυπηρετείται  το συμφέρον της Κοινωνικής ολότητας του λαού.

Επομένως αν η φράση «δημόσια ωφέλεια» ερμηνευόταν εσφαλμένα ότι καθιερώνει την οικονομική ενίσχυση του δημόσιου ταμείου από την κρατικοποίηση των ιδιωτικών περιουσιών (συντάξεις- επιδόματα-δώρα), τότε θα καταργούσε τη σαφή νομική προστασία τους από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑκαι θα την εξαρτούσε ανατρεπτικά εκ της αντίθετης στην προστασία αυτή θελήσεως εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών, που οι ίδιοι, κατά την κακοδιαχείριση δημοσίων εσόδων και πόρων, πάντοτε δημιουργούν κρατικά χρέη η δημοσιονομικό έλλειμμα ή προβαίνουν σε σπάταλες δαπάνες και που εύλογα επιθυμούν και επιδιώκουν τη διευθέτηση των οικονομικών αυτών ανωμαλιών με καταχρηστικές αποφάσεις τους για την πραγματοποίηση της κρατικοποιήσεως των ιδιωτικών περιουσιών. Η ΕΣΔΑ υιοθετεί τον νομοθετικά καθιερωμένο σεβασμό των ατομικών περιουσιακών δικαιωμάτων και την εφαρμογή του με «μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ γενικού συμφέροντος της κοινωνίας και της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων».

«Δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων –κυρίως στο πεδίο της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία» (ΣτΕ 668/2012 ολομ.).

 Επειδή, οι  μειώσεις των συντάξεων είναι μη νόμιμες, πάσχουν από τυπική και ουσιαστική Συνταγματικότητα, αφού προσβάλλουν το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο και ανατρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις, που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση και παραβιάζουν συγχρόνως την Νομολογία, τόσον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης { Ν. 3671/2008 (Α-129) και άρθρα 15 παρ. 1 , 31 παρ. 1 και 17 του Χάρτη_της_Ευρώπης}.

Επειδή, η  οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των Μισθών και των Συντάξεων, είναι, παράνομη και καταχρηστική, αφού ο μισθός – σύνταξη αποτελούν αδιαμφισβήτητο μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου και η μείωση αυτή του δικαιώματος αποτελεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του Κράτους-Πολιτείας, στο μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

Επειδή, οι πολλαπλές μειώσεις των συντάξεων στους Στρατιωτικούς είναι αντίθετη τόσο σε συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την αρχή της ισότητας και του κράτους δικαίου όσο και στο άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που προστατεύει το δικαίωμα στην περιουσία όπως είναι και οι συντάξεις και τα επιδόματα.   


                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  για την οποιαδήποτε επί τα χείρω αλλαγή του Μισθολογίου των Στρατιωτικών, που όπως διαδίδεται από τα ΜΜΕ θα επέλθει μείωση περί του  20%.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως να μην προβείτε σε οποιαδήποτε μείωσηκατάργηση, παρακράτηση και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σας, που θα επιφέρει μείωση του αποκλειστικού  εισοδήματός μου και μείωση περαιτέρω του επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης μου.

ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά  Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μου που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που υποστώ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής. Θα ζητήσω δια των αρμοδίων Διοικητικών Οργάνων τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων, καθώς και  δια των αρμοδίων εισαγγελέων τον έλεγχο για τυχόν ποινικές ευθύνες, ενδεικτικά (259 ΠΚ).

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  παρακαλώ τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,Αντώνιο Οικονόμου,  για την κοινοποίηση της παρούσης σε όλους τους ανωτέρω αξιωματικούς για να λάβουν γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και για τις προσήκουσες ενέργειές τους.

Η εκδήλωση της παρούσας Εξώδικης Δήλωσης-Διαμαρτυρίας  γίνεται για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων μου και από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και ως πολίτης Δημοκρατικού Κράτους καθώς και για την πρόληψη της υλικής και ηθικής μου βλάβης, που μετά από την ενδεχομένως εκ νέου  μείωσης της συντάξεώς μουθα περιέλθω  από την  κατάσταση αναξιοπρεπούς διαβίωσης σε αυτή της πενίας.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Αντώνιο Οικονόμου, για να λάβει γνώση, να κοινοποιήσει στους αναγραφόμενους ανωτέρω αξιωματικούς της επιτροπής και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.   

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.

                                                                                                  Αθήνα,  5-6-2013

                                         Ο Εξωδίκως Δηλών 
                                         και διαμαρτυρόμενος   

                                 Πλωτάρχης  ε.α. Π. Σταμάτης ΠΝ      

    
ΠΗΓΗ                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨