Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Απόστρατε δες ¨με μια ματιά¨ την προσωπική διαφορά στην σύνταξή σου (Πίνακες Συντάξιμων ετών -Ποσοστά αναπλήρωσης επί % - Παράδειγμα)


Σχόλιο: Ευχαριστούμε θερμά τον Συνάδελφο Σμχο (ε.α) Γιάννη Αβραμίδη(μόνιμο συνεργάτη του ιστολογίου μας ) για το διευκρινιστικότατο κείμενο του!!!


ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ_ Ν.4387/16  Ε.Φ.Κ.Α

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)

Με το νόμο Ν4387/16 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4472/19-5-2017, που θα εφαρμοστεί από τον Ε.Φ.Κ.Α αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης . Αυτή θα απαρτίζεται από δύο μέρη, την εθνική σύνταξη, που θα είναι για όλους σταθερή 384€ και την ανταποδοτική που θα ποικίλει για κάθε πολίτη. 

Η ανταποδοτική σύνταξη καθορίζεται κυρίως από τα συντάξιμα έτη (πραγματικά και πλασματικά) , τα οποία ορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης, σύμφωνα με τον νόμο Ν.4387/16 και αποτυπώνεται στο κατωτέρω πίνακα:.............

 - ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠ/ΡΩΣΗΣ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠ/ΡΩΣΗΣ 
 
 ΕΤΗ 
 ΑΠΟ      ΕΩΣ 
 0                    15                     0,77 % Για κάθε έτος  15χ0,77=11,55% .
 15,01             18                     0,84%     “ ” ” ” ”         3Χ0,84= 2,52 % .
 18,01             21                     0,90 %      “ ” ” ” ”       3Χ0,90= 2,70% .
 21,01             24                     0,96%        “ ” ” ” “       3X0,96= 2,88% .
 24,01             27                     1,03%        “ “ “ “ “       3X1,03= 3,09% .
 27,01             30                     1,21%        “ “ “ “ “       3X1,21 = 3,63% .
 30,01             33                     1,42%        “ “ “ “ “       3X1,42= 4,26% . 
 33,01             36                    1,59%         “ “ “ “ “        3X1,59= 4,77% . 
 36,01             39                    1,80%          “ “ “ “ “      3x1,80= 5,40% .
 39,01             42                    2,00%         “ “ “ “ “       3x2,00= 6,00% . 
 
Για κάθε έτος πέραν των 42 ο συντελεστής είναι σταθερός -2-. .

 Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης καθορίζεται από το ποσοστό αναπλήρωσης, που αντιστοιχεί στα συνολικά έτη ασφάλισης , επί των συντάξιμων αποδοχών , βάσει αυτού προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας που σχετίζεται με το σύνολο των συντάξιμων ετών.  
 ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ Ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με τα συντάξιμα έτη ασφάλισης. 
 
ΕΤΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠ/ΡΩΣΗΣ 
 
 . 15                                    11,55% 
 . 15,01 έως 16                  12,39% 
 . 16,01 – 17                      13,23% 
 . 17,01- 18                       14,07% 
 . 18,01- 19                       14,97% 
 . 19,01- 20                       15,87% 
 . 20,01- 21                       16,77% 
 . 21,01- 22                       17,73% 
 . 22,01- 23                       18,69% 
 . 23,01- 24                       19,65% 
 . 24,01- 25                       20,68% 
 . 25,01 - 26                      21,71% 
 . 26,01 - 27                      22,74% 
 . 27,01 - 28                      23,95% 
 . 28,01 - 29                      25,16% 
 . 29,01 - 30                       26,37% 
 . 30,01 _ 31                     27,79% 
 . 31,01 - 32                      29,21% 
 . 32,01 - 33                      30,63% 
 . 33,01 - 34                      32,22% 
 . 34,01 - 35                      33,81% 
 . 35,01 - 36                      35,40% 
 . 36,01 - 37                      37,20% 
 . 37,01 - 38                      39,00% 
 . 38,01 - 39                      40,80% 
 . 39,01 - 40                      42,80% 
 . Για κάθε έτος ασφάλισης μετά τα 40 θα προστίθενται 2 μονάδες. 

 . Για τον υπολογισμό τώρα της ανταποδοτικής σύνταξης θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συντάξιμες αποδοχές μας , που προσδιορίζονται από : 

 α) Τον συντάξιμο βαθμό .
 β) Τα χιλιοστά σύνταξης (ανάλογα με τα πραγματικά έτη υπηρεσίας (800 χιλιοστά για 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας) . 
 γ) Επίδομα ευθύνης 176€ 
 δ)Επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46 € .

 Η προσαύξηση των πτητικών εξαμήνων καταργείται και υπολογίζονται μόνο τα πτητικά εξάμηνα στο ποσοστό αναπλήρωσης ως έτη υπηρεσίας. 

 . Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τα συντάξιμα έτη , όπως προσδιορίζονται στη συνταξιοδοτική πράξη του Γ.Λ.Κ (πραγματικά και πλασματικά). 

 - Με αυτά τα στοιχεία είναι δυνατόν να υπολογίσουμε την νέα σύνταξή μας βάσει του Ν.4387/16 

. _Δίδεται ως παράδειγμα αποστράτου, 
με Διοικητικό βαθμό ΣΜΧΟΥ και μισθολογικό ΤΑΞΧΟΥ , 
με 35/06/04 πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, 
5 μάχιμα έτη και
4 πτητικά εξάμηνα ήτοι συνολική συντάξιμη υπηρεσία 42/06/04 , που αντιστοιχούν σε συντελεστή (πίνακας Α’) αναπλήρωσης 47,80%

. Επίσης ο εν λόγω απόστρατος έχει συντάξιμες αποδοχές 2.503,66€.

 Συνεπώς η ανταποδοτική του σύνταξη θα είναι 2.503,66Χ47,80%= 1.196,76€. 

Συνεπώς η νέα του σύνταξη Ν.4387/16 θα είναι : 
Εθνική συν Ανταποδοτική ήτοι 384,00 €+1.196,76€ =1.580,76€ . 

Σε αυτό το ποσό αναλογούν Ε.Α.Σ 3% 47,70€ και 
περίθαλψη 6% 92,58€ 
συνεπώς το πληρωτέο ποσό θα είναι 1580,76-47,70- 92,58=1.440,48€ (α)

 -Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο πληρωμής σύνταξης αυτός έχει βασική σύνταξη (816 χιλιοστά) 2.066,32€, 
πληρωτέο ποσό 1.319,25€, 
φόρο 203,01€ , 
ήτοι συνολικό πληρωτέο 1.319,25+203,01-35,40( αναδρομικά Ν.4307/14)=1.486,86€ (β). 

 . Συγκρίνοντας τα πληρωτέα ποσά 
(α) , νέα σύνταξη και 
(β) παλαιά σύνταξη προκύπτει διαφορά 

1.486,86- 1.440,48= 46,38 € που είναι η προσωπική διαφορά του εν λόγω αποστράτου και αυτό θα υποστεί τις πιθανές μειώσεις. 

Επισημαίνεται ότι αυτή η προσωπική διαφορά μεγαλώνει σε αποστράτους που αποστρατεύτηκαν τη αιτήσει τους με λίγα συντάξιμα χρόνια , άλλωστε αυτό ήταν ένα κίνητρο παραμονής στην υπηρεσία πέραν των 35 ετών.

 Επίσης εάν είχαν εφαρμοσθεί οι αποφάσεις της ολομέλειας του Σ.Τ.Ε 2192/14 και 1128/16 και είχαν επανέλθει οι συντάξιμες αποδοχές στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 

η προσωπική διαφορά σε πολλούς αποστράτους θα ήταν μηδενική ακόμη και θετική. 

Γι’ αυτό επιμένουμε να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4387/16 μέχρι να υλοποιηθούν οι Αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. 

 _Υ.Γ Τα στοιχεία είναι προϊόν κατά το δυνατόν ερμηνείας των νόμων Ν.4387/16 , Ν.4472/19-05/2017 και σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΟΙΚ. 
Σύμφωνα με τοΝ.4472/17 (συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου) ΚΕΦ.Α’ Άρθ.-1- δεν έχουν εφαρμογή οι μειώσεις των συντάξεων των μνημονιακών νόμων Ν.4024/11, Ν.4051/12 και Ν.4093/12. 



1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

αλαταλαβιστικο πως βρισκει τα 816 χιλιοστα και τα υπολοιπα παρακατω

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨