Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ για προαιρετική άσκηση Αγωγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την Ε.Α.Α.Ν.(Υπόδειγμα ένστασης)


ΕΑΑΝ
....η καταληκτική προθεσμία άσκησης της έφεσης λήγει αυστηρά την 15η Μαΐου 2013

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
     Αναφορικά με το μείζον ζήτημα των περικοπών των συντάξεων μας που υπεστήκαμε με τις διατάξεις του Ν 4093/2012 (Γ’ μνημόνιο) θα ήταν σκόπιμο να ενημερωθείτε για τη διαδικασία της δικαστικής προστασίας μας.

1. Αρχικώς, θα πρέπει να ασκηθεί ατομικά έφεση – αγωγή ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου  με αντικείμενο
α) την προβολή λόγων αντισυνταγματικότητας στηριζόμενη και σε ευρωπαϊκή νομολογία της επιβολής των μειώσεων αυτών ένεκα των αντίστοιχων που επήλθαν στα μισθολόγια των εν ενεργεία συναδέλφων μας.
β) την αναγνώριση του δικαιώματος μας για την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από 1-8-2012 και επαναφορά του ποσού της συντάξεώς μας, ως αυτό είχε διαμορφωθεί με την τελευταία πράξη αναπροσαρμογής το έτος 2010..........

     Εξυπονοείται πως μέσω της εφέσεως αυτής δεν επιδιώκεται σε καμία περίπτωση η διάσπαση μας από τα μισθολόγια των τελευταίων, καθόσον τούτο μελλοντικά δε θα μας περιελάμβανε σε ενδεχόμενες αυξήσεις τους. Είναι ωστόσο ενισχυτική της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων με την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για 17-5-2013 στην Ολομέλεια.
ΚΟΣΤΟΣ     Μετά από έρευνα της ενώσεώς μας μεταξύ πλειόνων προσφορών δικηγορικών γραφείων για το κόστος της έφεσης - αγωγής καταλήξαμε στην πιο οικονομική λύση των 100 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την κατάθεση του δικογράφου με υπογραφή του κάθε Αξιωματικού, το Παράβολο υπέρ Δημοσίου 20 ευρώ, τα  μεγαρόσημα 17 ευρώ, την επίδοση του δικογράφου με δικαστικό επιμελητή και την αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη του δικογράφου.
     Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, οπότε όταν αυτή προσδιοριστεί θα πρέπει να καταβληθεί και το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο μαζί με τα ένσημα ανέρχεται στο ποσό των 281,24 ευρώ.     Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα δημιουργίας δίκης πρότυπο δυνάμει του νέου άρθρου 108 Α του ΠΔ 1225/1981, ως προσφάτως τροποποιήθηκε με το Ν 4055/2012. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται για εκδίκαση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένα δικόγραφο, η δε απόφαση επ’ αυτού επεκτείνεται μέσω του αρμοδίου Συμβουλίου σε εσωτερική διαδικασία και σε όλους όσους έχουνασκήσει νόμιμα εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.      Επειδή το κόστος παράστασης του δικηγόρου στην Ολομέλεια είναι αυξημένο (περί τα 1300 ευρώ), το Συντονιστικό των Ενώσεων προτίθεται να το καλύψει επιμεριστικά στην περίπτωση που μέλος τους παραπεμφθεί για εκδίκαση στην Ολομέλεια, σε μία ακόμη προσπάθεια  διεκδίκησης των συμφερόντων μας με την μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τα μέλη μας.
     Τονίζεται, ότι η καταληκτική προθεσμία άσκησης της έφεσης λήγει αυστηρά την 15η Μαΐου 2013, διότι απαιτείται και μία βδομάδα διαδικασίας σύνταξης, κατάθεσης και επίδοσης του δικογράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Ακολούθως, θα πρέπει να ασκηθεί ατομικά ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίουμέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
α) Κατά της από 4-2-2013 απόφασης αναδρομικής παρακράτησης των μειώσεων που επήλθαν από 01-08-2012 στις συντάξεις λόγω της μείωσης των μισθών των εν ενεργεία, αφενός μεν λόγω της αντισυνταγματικότητας της επιβληθείσας αναδρομικότητας και επικουρικά λόγω του λανθασμένου υπολογισμού της κράτησης λόγω μη συνυπολογισμού με συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθεισών κρατήσεων.
β)  Κατά της από 4-2-2013 απόφασης της επιβολής της δεύτερης (ποσοστιαίας) μείωσης από 01-01-2013, που συνδέεται και με αντίστοιχες διπλές (ποσοστιαίες) μειώσεις που επιβλήθηκαν στους συνταξιούχους άλλων ειδικών μισθολογίων (πχ. Δικαστών κλπ), αλλά και ένεκα του γεγονότος ότι στην ποσοστιαία μείωση έχουν συνυπολογιστεί λανθασμένα ως σύνταξη το μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων και το ΕΚΟΕΜ, τα οποία ως γνωστό δεν αποτελούν επικουρική σύνταξη.
     Το κόστος για τη διαδικασία αυτή ανέρχεται σε 40 ευρώ για κάθε ένσταση, στα οποία περιλαμβάνεται το παράβολο υπέρ Δημοσίου 20 ευρώ και η αμοιβή του δικηγόρου 20 ευρώ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΤα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για τις ως άνω ενέργειες είναι:
(α) Φωτοαντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης (αρχικού κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.
(β) Φωτοαντίγραφο της από 22-1-2013 Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξης
(γ) Φωτοαντίγραφο της από 4-2-2013 Απόφασης Γενικού Λογιστηρίου περί αναδρομικής παρακράτησης  μειώσεων της  αναπροσαρμογής από 01-08-2012.
(δ) Φωτοαντίγραφο της από 4-2-2013 Απόφασης Γενικού Λογιστηρίου περί αναδρομικής παρακράτησης  της ποσοστιαίας μείωσης μηνός Ιανουαρίου 2013
     Η αμοιβή του δικηγόρου σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της έφεσης ή της ένστασης είναι 4% επί του συνόλου του επιστραφέντος ποσού.
*** Για την διεκπεραίωση της υπόθεσης δύναται ο καθένας να συνεργασθεί με όποιον δικηγόρο επιθυμεί. Ενδεικτικά η ΕΑΑΝ παρέχει τα κατωτέρω ονόματα δικηγόρων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους μέσω ΕΑΑΝ. Εάν προκύψουν και άλλα ονόματα θα γνωστοποιηθούν
Ονόματα δικηγόρων:
1. Αναστασία Καρανίσα // Ε. Μπενάκη 18 Αθήνα τηλ. 210-3800628 - κινητό 6978154814 //6978154814 ΔΩΡΕΑΝ end_of_the_skype_highlighting2. Βασίλειος Κοντός (Τ. στρατιωτικός Δικαστής) // Στουρνάρη 28 Αθήνα τηλ. 2105241507 κινητό6945392850 // 6945392850 ΔΩΡΕΑΝ end_of_the_skype_highlighting
3. Καθηγητής Κώστας Χρυσόγονος // Πλ.Δημοκρατίας 1 Θεσ/κη -τηλ. 2310-543028


Ε.Α.Α.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨