Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΟΧΉ!!! Τροποποιητική Δήλωση Αναδρομικών για τους ε.ε. και Αποστράτους Ε.Δ. και Σ.Α. (Διευκρινήσεις)

                       

Γράφει ο
 Γιάννης Αβραμίδης Σμχος(ε.α)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
                                                                                                                                                           
Με το Ν.4307/14 εφαρμόστηκαν κατά 50% οι αποφάσεις  του Σ.Τ.Ε 2192/14 ….. 2194/14 και χορηγήθηκαν αναδρομικά στους ε.ε και ε.α Στρατιωτικούς και Σ.Α που αφορούν την χρονική περίοδο από 1-08-2012 έως 31-12-2014 . Σύμφωνα με τις ΠΟΛ1088/17-04-2015 και ΠΟΛ. 1132/25-06-2015 τα αναδρομικά (μισθοί-συντάξεις) φορολογούνται στα έτη που ανάγονται. Έτσι στις βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου για συντάξεις, η Γ.Γ.Π.Σ μας ενημερώνει σε ειδική στήλη για αναδρομικά 2014 και σύμφωνα με τις ΠΟΛ θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση του αντιστοίχου έτους.                                                                            .
   
Η τροποποιητική δήλωση:..........
                                                                                                                     
α) Υποβάλλεται χειρόγραφα σε δύο αντίτυπα στις κατά τόπους εφορίες όπου ανήκει ο φορολογούμενος  αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για αυτό.                                                                     
β) Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών , αυτές θα παραλαμβάνονται από την εφορία σύμφωνα με τις ΠΟΛ. Χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εν προκειμένω μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.                                                                                                        
 γ) Η συσχέτιση της τροποποιητικής με τα στοιχεία της αντίστοιχης του φορολογικού έτους που ανήκει θα γίνει από τον υπάλληλο της εφορίας.  Σύμφωνα με τις ΠΟΛ του 2015, τα δικαιολογητικά  που υποχρεούται να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι ΜΟΝΟ αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του , τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων  του Λογιστηρίου.                                                                                                                                                 δ) Στο έντυπο Ε1 της τροποποιητικής , στη προκειμένη περίπτωση έτους 2014, αναγράφονται:                                                                                                                                                       .      
 1) Τα στοιχεία του φορολογουμένου.                                                                                                              .      
 2) Τροποποιητική λόγω αναδρομικών                                                                                                          .      
 3) Συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων της βεβαίωσης τα ποσά στις στήλες.

           301  αναδρομικά για μισθούς
          302  αναδρομικά για συντάξεις
          313 φόρος που αναλογεί  στα αναδρομικά
          315 φόρος που παρακρατήθηκε στα αναδρομικά                                                                                     .     
 4) Θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό για το έτος υποβολής της Τροποποιητικής συνήθως με μηδενικό χρέος .                                                                                                                                                            .  Τέλος σας ενημερώνουμε ότι επειδή τα αναδρομικά βάση του Ν4307/14   θα δοθούν σε δόσεις στα έτη 2015,2016,2017 , τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται στα έτη 2016, 2017 και 2018, η γραφειοκρατία  στο μεγαλείο της και η  αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στο κατακόρυφο. Αυτή είναι μεταρρύθμιση _πρόοδος,   ενώ η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή καλά κρατεί  !!!
       
ΣΧΟΛΙΑ_ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                     
  .  α) Αφού έχουν παρακρατηθεί οι νόμιμοι φόροι (βεβαίωση συντάξεων), γιατί η Γ.Γ.Π.Σ (gsis.gr)  επιβάλλει την υποβολή Τροποποιητικής δήλωσης ; Γεγονός που θα δημιουργήσει ταλαιπωρία στους πολίτες , πρόσθετο φόρτο εργασία στις εφορίες και γραφειοκρατία.                                                                 
.  β) Τα αναδρομικά δόθηκαν το έτος 2015 , γιατί δεν ενσωματώθηκαν στα εισοδήματα του έτους χορήγησης (με έκπτωση 20% όπως ίσχυε) και να μην είναι υποχρεωτική (προαιρετική) η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, η οποία θα είναι και υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης και για τα έτη 2017 και 2018 για τα αναδρομικά που θα χορηγηθούν τα έτη 2016 και 2017 κι είναι αναδρομικά περιόδου        01-08-2012 έως 31-12-2014.                                                                                                                                         
.  γ) Σε περίπτωση τυπικής υποχρέωσης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 2015)αυτή να υποβάλλεται ΗΛΚΤΡΟΝΙΚΑ για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία 280.000 υπόχρεων (στρατιωτικών-Σ.Α ) κι η αναίτια πρόσθετη εργασία (περίπου 1.000.000 εργατώρες)  των αναμφισβήτητα ολίγων υπαλλήλων των εφοριών, που είναι αναγκαίο να ασχολούνται με την φοροδιαφυγή.                                                                                                           
 . Τέλος είναι πλέον ή βέβαιο ότι αρκετοί υπερήλικες συνταξιούχοι θα αποφύγουν αυτή την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία με την άρνησή τους να υποβάλλουν την άνευ σημασίας  ( δεν φοροδιαφεύγουν)   τροποποιητική δήλωση  και πιθανό να δημιουργηθεί και κοινωνικό πρόβλημα χωρίς ουσιαστικό λόγο , αλλά εξ αιτίας τις γραφειοκρατίας.          
                                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ 887/16 ΤΟΥ Ε.Σ
            Αλλάζει ο Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Συντάξεων Στρατιωτικών
                                                
    Η ολομέλεια του Ε.Σ με την απόφαση 887/16 προσδιόρισε τον ακριβή χρόνο που πρέπει να ξεκινά η αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών για υπαγωγή τους στο πλαίσιο των Ν.2838/2000 και ν.3016/2002.                                                                                                                                          
.   Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με την απόφασή της έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο το Γ.Λ.Κ καθόρισε την αφετηρία υπολογισμού  αναπροσαρμογής των συντάξεων σε εφαρμογή των νόμων οικονομικής προαγωγής και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς « παραβιάζει το δικαίωμα παροχής αποτελέσματος δικαστικής προστασίας»  των στρατιωτικών συνταξιούχων και «συγχρόνως προσβάλλει το δικαίωμά τους για σεβασμό της περιουσίας τους και διαρρηγνύει τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της προστασίας της περιουσίας και των επιταγών του γενικού συμφέροντος και επομένως δεν είναι συμβατή με το άρθρο 20 παργ.-1- του Συντάγματος και ο άρθ. 6 της Ε.Σ.Δ.Α και το άρθ. 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».                                   

. Συνεπώς σύμφωνα με τους Συμβούλους του Ε.Σ  η αφετηρία  αναπροσαρμογής των συντάξεων πρέπει να οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής Πράξης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά τους για υπαγωγή στο πλαίσιο των Νόμων οικονομικής προαγωγής .  Κατόπιν των ανωτέρω όσοι συνάδελφοι έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη (με έφεση ή αγωγή) για διεκδίκηση αναδρομικών λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξης εξ αιτίας της υπαγωγής στους Νόμους οικονομικής προαγωγής (2838/2000 και 3016/2002) 

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ  αναπροσαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία  που απορρίφθηκε το αίτημά σας στο Γ.Λ.Κ και όχι από τελεσιδικίας της υπόθεσης και δικαιούστε αναδρομικά τουλάχιστον τριετίας.
                                                                                                                                            Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨