Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Επιστολή στην Ε.Α.Α.Α. με προτάσεις για αλλαγή στην σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Γράφει ο Σμήναρχος ε.α. 
Μιχαήλ Γκρίλλας 1ης ΣΥΔ

  • .......η σημερινή σύνθεση , δεν αντιπροσωπεύει αναλογικά, το σύνολο των αποστράτων......δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο.........τις επόμενες εκλογές κιόλας να αλλάξει ριζικά αυτός, ο συσχετισμός στη σύνθεσή του.......

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑΑ                                Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ
             Χαλκοκονδύλη 5 ΑΘΗΝΑ                                    Μιχαήλ Γκρίλλας                                                                                                                        
                                                           Μέλος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
                                                                        Γαρέφη 3 ΤΚ 41222 ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα 08-12-2017
ΚΟΙΝ: Αντιπρόεδρος ΔΣ/ ΕΑΑΑ
Δ/νων Σύμβουλος/ΕΑΑΑ
ΣΑΣ
ΣΑΣΥΔΑ
ΣΙΡ
Παραρτήματα ΕΑΑΑ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ΕΑΑΑ

Κύριε Πρόεδρε,...................

Πιστεύω ότι διανύοντας το τρίτο έτος της θητείας σας, του σημερινού ΔΣ της ΕΑΑΑ, θα διαπιστώνετε και εσείς αλλά και τα λοιπά μέλη του ότι, η σημερινή σύνθεση τούτου, δεν αντιπροσωπεύει αναλογικά, το σύνολο των αποστράτων, αλλά σε αυτό κυριαρχούν (εννέα στα ένδεκα μέλη) οι προερχόμενοι από τις ΑΣΣΥ και τα έξι (6) απ’ αυτά είναι προέλευσης ΣΤΥΑ. Εάν δε, δεν υπήρχε ο περιοριστικός παράγοντας ως, προς την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, το πιθανότερο θα ήταν, να είχαμε ένδεκα στους ένδεκα προερχόμενους από τις ΑΣΣΥ.

Είναι του Ηλίου φαεινότερο ότι, η σημερινή σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΑΑ δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο, γιατί αφήνει αυτεπάγγελτα εκτός αυτού, άτομα εγνωσμένης αξίας, με περγαμηνές θα έλεγα που, θα μπορούσαν να προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Ένωσή μας. Συνεπώς είναι αδήριτη ανάγκη όπως από τις επόμενες εκλογές κιόλας να αλλάξει ριζικά αυτός, ο συσχετισμός στη σύνθεσή του, ώστε να επέλθει σε αυτό η αναγκαία ισορροπία σε αυτό, χωρίς τούτο να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι, τα σημερινά μέλη προέλευσης ΑΣΣΥ είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αλλά δεν μπορούν όμως να είναι η συντριπτική του πλειοψηφία και οι κυρίαρχοι. Επομένως πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μια σοβαρή μελέτη ώστε, να υπάρξει σχετική ποσόστωση στη σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΑ, χωρίς μέσα σε αυτό να διαμορφώνεται καμία απολύτως κυρίαρχη τάση. Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΑ να είναι τιμής ένεκεν, Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι). Αντιπρόεδρος ως έχει και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΣΥ. Προέλευσης ΑΣΕΙ ή με διαγωνισμό τέσσερα (4) και ΑΣΣΥ πέντε (5) μέλη. Ανάδειξη ΔΣ/ΕΑΑΑ, με εκλογές όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Εφόσον όμως η προσέλευση των ψηφοφόρων, δεν υπερβαίνει το 50 + 1% τότε η επιλογή του ΔΣ/ΕΑΑΑ να κρίνεται άκυρη και η σύνθεσή του, θα γίνεται έπειτα από εισήγηση του Α/ΓΕΑ, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΑ θα είναι για δύο τριετίες συνεχείς ή μεμονωμένες.

Η σύνθεση των μελών των ΔΣ των Παραρτημάτων, σύμφωνα με το ΝΔ 1171/1972 ορίζεται απ’ ευθείας από το ΔΣ/ΕΑΑΑ κατόπιν επιλογής του. Στις άλλες δύο Ενώσεις Στρατού Ξηράς και Πολεμικού Ναυτικού εφαρμόζεται πιστά το ισχύον Νομοθετικό Διάταγμα. Στην δική μας όμως Ένωση από το 2000 και μετά, για την ανάδειξη των μελών των ΔΣ των Παραρτημάτων, θεσπίστηκε να γίνεται με εκλογές με κάλπη (Σφυγμομέτρηση). Και έκτοτε η ανάδειξη των υπόψη ΔΣ γίνεται, με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η διαδικασία δίδει κάποια επίφαση Δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και ότι, η Διοίκηση των Παραρτημάτων αναδεικνύεται με υπόδειξη των μελών των και επομένως, χαίρει ευρείας αποδοχής. Στην ουσία όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχει πλέον επικρατήσει, η ανάδειξη των μελών των ΔΣ/ΕΑΑΑ των Παραρτημάτων να προέρχονται καθ’ ολοκληρία από τους προερχομένους από τους ΑΣΣΥ όπου, ανήκει και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, ιδιαίτερα δε, από την ΣΤΥΑ. Έτσι, βλέπουμε σε όλα τα Παραρτήματα εκτός νομίζω τριών μικρών Παραρτημάτων (Χανίων - Χαλκίδας - Κομοτηνής), οι Πρόεδροι των ΔΣ τούτων να είναι προέλευσης ΑΣΕΪ. Η με αυτόν τον τρόπο ανάδειξη των ΔΣ των Παραρτημάτων, σίγουρα εκφεύγει των Δημοκρατικών κανόνων και αρχών γιατί, αφήνει ουσιαστικά και πρακτικά εκτός των ΔΣ τούτων, όλους τους προερχόμενους από τα ΑΣΕΪ, για τον απλούστατο λόγο ότι αριθμητικά είναι μειοψηφία. Επομένως μια τέτοια σύνθεση ΔΣ των Παραρτημάτων, δεν μπορεί να γίνεται εσαεί αποδεκτή, γιατί βάζει έτσι, φραγμούς και αποκλείει απ’ αυτά, όλους τους προερχομένους από τα ΑΣΕΪ. Δηλαδή ανθρώπους που, πέρασαν όλη την ιεραρχία της ΠΑ. Επομένως αυτό το σύστημα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να περπατήσει επαναλαμβάνω άλλο γιατί, στρεβλώνει τις αρχές και τους κανόνες που, πρέπει να διέπουν την λειτουργία μιας κανονικής και χρηστής Διοίκησης. Τι πρέπει να γίνει επ’ αυτού;

 Ή επαναφορά του συστήματος που, ακολουθούν οι δύο άλλες Ενώσεις (Στρατού Ξηράς - Πολεμικού Ναυτικού). Η επιλογή δηλαδή της σύνθεσης με πιστή εφαρμογή, του ΝΔ 1171/1972, των ΔΣ των Παραρτημάτων, να γίνεται απ’ ευθείας από το ΔΣ/ΕΑΑΑ. Τούτο έχει το πλεονέκτημα ότι, το ΔΣ/ΕΑΑΑ θα τοποθετεί ανθρώπους στα ΔΣ των Παραρτημάτων της απολύτου εμπιστοσύνης του και έτσι σίγουρα θα μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα από τους αιρετούς. Γιατί όντες οι Πρόεδροι αιρετοί όπως σήμερα αποκτούν δύναμη και πολλές φορές γίνονται ανυπάκουοι προς το ΔΣ/ΕΑΑΑ. Υπήρξε περίπτωση που, Πρόεδρος Παραρτήματος είχε, να ανταλλάξει κουβέντα με τον προηγούμενο Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΑΑΑ επί δύο χρόνια. Ή, συνέχιση του σημερινού συστήματος με ορισμένους όμως περιοριστικούς παράγοντες όπως, η θέση του Προέδρου των ΔΣ των Παραρτημάτων, να είναι βαθμού τουλάχιστον Σμηνάρχου ε.α. ή όπου δεν υπάρχει Σμήναρχος ε.α. Αντισμήναρχος ε.α. Να υπάρχει ποσόστωση στην εκλογή των λοιπών μελών των ΔΣ των Παραρτημάτων ώστε, τα δύο μέλη από τα πέντε να είναι προέλευσης ΑΣΕΪ. Έτσι θα υπάρχει σχετική ισορροπία και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί παρά να είναι αποδεκτή. Και η θητεία και εδώ των μελών των ΔΣ θα είναι για δύο συνεχόμενες ή μεμονωμένες θητείες. Εφ’ όσον δε η συμμετοχή των ψηφοφόρων δεν είναι το 50 + 1% τότε και εδώ οι εκλογές θα κηρύσσονται άκυρες και η σύνθεση των ΔΣ των Παραρτημάτων θα γίνεται με ευθύνη του ΔΣ/ΕΑΑΑ.

Κύριε Πρόεδρε και λοιπά μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ, προβαίνω δε, σε αυτές τις προτάσεις και εισηγήσεις γιατί, πιστεύω ακράδαντα ότι, η σημερινή δομή και σύνθεση των ΔΣ/ΕΑΑΑ και Παραρτημάτων δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο, δεν αντιπροσωπεύει ισομερώς όλες τις τάξεις των αποστράτων, αλλά μονομερώς και κυριαρχούν σε αυτά, οι προερχόμενοι από την κατηγορία των ΑΣΣΥ και ιδιαίτερα της ΣΤΥΑ. Τούτο αντιστρατεύεται από μόνο του, βασικές αρχές και κανόνες, μιας υγιούς και πραγματικής Δημοκρατίας, αλλά μιας πέρα για πέρα κουτσουρεμένης. Επομένως για να γίνουν οι αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της Ένωσης μας, ΔΣ/ΕΑΑΑ, ΔΣ/Παραρτημάτων, ώστε να εισέλθουν στις συνθέσεις αυτών αναλογικά μέλη προερχόμενα απ’ όλες τις τάξεις αυτών. Διαφορετικά θα συνεχισθεί η σημερινή λειτουργία που, το μόνο έργο που, προσφέρει είναι η Διαχείριση της καθημερινής ρουτίνας που, την χαρακτηρίζει στασιμότητα και σχετική απραξία. Και αυτό είναι επαναλαμβάνω απόρροια της μονομερούς σύνθεσης η οποία βάζει από μόνη της, ανεπίτρεπτα φραγμούς και εμπόδια να εισέλθουν σε αυτά άνθρωποι που, μόχθησαν, δοκιμάσθηκαν αιμάτωσαν και διέπρεψαν κατά την διάρκεια της θητείας τους την ΠΑ. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι το ισχύον σύστημα δεν τους επιτρέπει, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΑΑΑ. Γιατί;

Η ΕΑΑΑ σε καμία περίπτωση δεν υπέχει θέση συνδικαλιστικού οργάνου, όπως περισσότεροι των αποστράτων, ιδιαίτερα δε προέλευσης ΑΣΣΥ πιστεύουν. Είναι Ένωση και ως εκ τούτου τους κανόνες της λειτουργίας της, ως νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου τους ορίζει η πολιτεία με το ΝΔ 1171/1972 και ως εκ τούτου, η δομή της δεν θα μπορούσε να μην είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της ΠΑ, από την οποία όλοι προερχόμεθα και η Διοίκησή της να μην είναι προσαρμοσμένη σε αυτή, από τη στιγμή μάλιστα που, μέσω της ηγεσίας της ΠΑ υπάγεται η ΕΑΑΑ όπως και οι άλλες οι Ενώσεις των ΕΔ στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Τα τελευταία χρόνια και όσο περνάει ο χρόνος, αυτό ενδυναμώνεται και έχει καταστεί πλέον ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα και για να μην κρυβόμαστε άλλωστε, αυτό συμβαίνει περισσότερο στις τάξεις των αποστράτων προέλευσης ΑΣΣΥ ότι, ο περιοριστικός αυτός παράγοντας ως προς την εκλογή των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου που, προβλέπεται στο ΝΔ 1171/1972 να είναι βαθμού Αντιπτεράρχου ή Υποπτεράρχου αντίκειται στο άρθρο 4 του ισχύοντος Συντάγματος, περί ισότητος και επομένως πρέπει, να καταργηθεί το ταχύτερο δυνατόν, για να μπορεί έτσι στις θέσεις αυτές, να εκλέγεται και ο κατέχων το βαθμό ακόμα και του Ανθυποσμηναγού. Η Συνταγματικότητα αυτής της διάταξης έχει κριθεί, ως γνωστόν από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ως Συνταγματική. Δεν βλέπω κανέναν, απολύτως λόγο να επιμένουμε και να εμμένουμε πάνω σε ένα σημείο που, όσο περνάει ο χρόνος διχάζει και αποπροσανατολίζει το σώμα των αποστράτων και πολώνει την όλη διαδικασία κάθε φορά που, καλούμεθα να προσέλθουμε στις κάλπες για την εκλογή του ΔΣ/ΕΑΑΑ.

Αν δεν κάνω λάθος το 73% περίπου των αποστράτων της ΠΑ, είναι προέλευσης ΑΣΣΥ. Συνεπώς εάν παύσει να ισχύει αυτή η διάταξη, ως προς ην εκλογή των Προέδρου - Αντιπροέδρου τότε, στις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΑ κα τα ένδεκα μέλη τούτου θα είναι σίγουρα προέλευσης ΑΣΣΥ. Και τούτο γιατί το σύνολο σχεδόν των ΑΣΣΥ είτε από συνήθεια, είτε συναισθηματικά ή και συντεχνιακά ακόμα, ψηφίζουν κατά βάση αποστράτους της δικής τους προέλευσης. Και ερωτώ τώρα όσοι, κόπτονται για την Δημοκρατία και μιλούν συνέχεια περί ισότητας, σε ποια Χώρα των Δυτικού κόσμου θα γινόταν αποδεκτός αυτός ο παραλογισμός της σύνθεσης του ΔΣ/ΕΑΑΑ; Μόνο σε μονολιθικά και προσωποπαγή καθεστώτα, θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια σύνθεση ΔΣ/ΕΑΑΑ. Και όμως στη Χώρα που, γεννήθηκε η Δημοκρατία αυτό ζει και βασιλεύει. Γιατί;

Τελευταία στις τάξεις μας και ιδιαίτερα στους ΑΣΣΥ ευρέως συζητιέται και υποστηρίζεται ότι, όλοι οι απόστρατοι είναι το ίδιο, γιατί δεν υπάρχουν βαθμοί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο Αξκός διατηρεί τον βαθμό του και μάλιστα ισόβια και αυτό είναι τιμητικό για το Σώμα των αποστράτων. Εάν επιστρατευθούν οι απόστρατοι θα επιστρέψουν με τις στολές τους και τα διακριτικά τους. Βεβαίως ιεραρχική σχέση, υπό την αυστηρά στρατιωτική της μορφή, δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά μια βουβή πειθαρχία σεβασμός θα έλεγα είναι επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων, διακριτικά να υπάρχει. Με την ισοπέδωση ότι όλοι το ίδιο και ίσοι είμαστε καμία οργανική μονάδα, πολύ δε περισσότερο η ΕΑΑΑ, δεν μπορεί να σταθεί όρθια και στα πόδια της.

Όλα τα Παραρτήματα απ’ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, διαθέτουν κατάλληλες αίθουσες που, μπορούν να μετατραπούν, με λίγη προσπάθεια, σε χώρους δεξαμενής σκέψης και προβληματισμού, βρίσκονται μέσα σε μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν Πανεπιστήμια - ΤΕΪ - Νοσοκομεία Πανεπιστημιακά, με μεγάλο αριθμό επιστημονικού προσωπικού (Γιατροί - Καθηγητές - πολλοί Επιστήμονες κτλ). Συνεπώς μέσα σε αυτές μπορούν άνετα τουλάχιστον ανά μήνα, να γίνονται διαλέξεις επιστημονικού περιεχομένου όπως Υγείας: Καρκίνος του προστάτη - παχέως εντέρου - Μαστού κυκλοφοριακά - Εμφράγματα κτλ. Κοινωνικά: Δημογραφικό πρόβλημα - Υπογεννητικότητα - Προσφυγικό - Μεταναστευτικό. Οικονομικά: Προϋπολογισμός - Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Μνημόνια - πτώχευση της Χώρας κτλ. Εθνικά: Κυπριακό - Σκοπιανό - Αιγαίο - Δυτική Θράκη - Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) Υφαλοκρηπίδα - Ενάεριος χώρος - Fir Αθηνών κτλ Μπορούν να γίνουν με λίγη προσπάθεια, εργαστήρια παραγωγής γνώσης θα έλεγα, αλληλοενημέρωσης πάνω σε καυτά και επίκαιρα θέματα που, απασχολούν τη Χώρα μας. Αυτοί οι χώροι θα είναι ελευθέρας εισόδου ώστε, να μπορούν να εισέρχονται και οι πολίτες των πόλεων που, είναι εγκαταστημένα τα Παραρτήματα. Επίσης μπορούν να καλούνται κατά αραιά διαστήματα και εξειδικευμένοι άνθρωποι όπως Πρεσβευτές - Καθηγητές εγνωσμένου κύρους να ενημερώνονται οι απόστρατοι, για ποικίλα θέματα. Η υποδομή υπάρχει. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρειάζεται λίγο ενδιαφέρον και τίποτε άλλο. Είναι μέσα στις δυνατότητες των Παραρτημάτων. Κάθε αρχή και δύσκολη. Αξίζει πιστεύω τον κόπο να αρχίσει σιγά - σιγά και δοκιμαστικά να ενεργοποιηθεί.

Δύο φορές το χρόνο. Δηλαδή ανά εξάμηνο να γίνεται στις έδρες των Παραρτημάτων εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας αίματος της Χώρας. Είναι μέσα στις δυνατότητες τούτων. Από τα 18 χρόνια μέχρι τα 63 μπορούμε να δίνουμε άφοβα αίμα μια φορά το χρόνο.

Η Ηχώ των Αιθέρων ως γνωστόν είναι το μοναδικό όπλο που, διαθέτει η Ένωσή μας για την προβολή όλων των δίκαιών μας αιτημάτων και ενημέρωση συγχρόνως των μελών της. Χρήζει ριζικής ποιοτικής αναβάθμισης ώστε, να καταστεί αντάξια του επιπέδου της ΕΑΑΑ. Οικονομία μπορεί να προέλθει από περικοπή άλλων δαπανών όχι από το μοναδικό μας μέσον ενημέρωσης των αποστράτων. Επομένως πρέπει να εκδίδεται και στους δώδεκα μήνες.

Στη Διοίκηση της ΕΑΑΑ σίγουρα πρέπει να επέλθουν σημαντικές τομές, όπως κατάργηση ή αναθεώρηση του ΝΔ 1171/72. Είναι ξεπερασμένο και αναχρονιστικό. Αυτό είναι ένα χρόνιο Διακλαδικό πρόβλημα που, σημαίνει ότι πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις άλλες Ενώσεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού για να γίνουν σταδιακά όλες εκείνες οι τομές και μεταρρυθμίσεις που, έχουν όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη όλες οι Ενώσεις.

Αυτές κύριε Πρόεδρε και λοιπά μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ είναι ορισμένες σκέψεις και απόψεις ενός απλού και παλαιού μέλους της ΕΑΑΑ που, διάγει την ογδόη δεκαετία της ζωής του και συγχρόνως κατάθεση ψυχής θα έλεγα, προτείνει δε αυτές στο ανώτατο θεσμικό όργανο της Ένωσής μας προκειμένου αφού μελετηθούν και περαιτέρω επεξεργαστούν αποτελέσουν στη συνέχεια ένα πρώτο βήμα προβληματισμού και σκέψης για την αναβάθμιση της ΕΑΑΑ και μόνον αυτό και τίποτε άλλο.

Σημείωση: Εξυπακούεται ότι για δεοντολογικούς λόγους και μόνον οποιαδήποτε σχόλια επί των προτάσεών μου θα πρέπει να γίνουν προς τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΑΑΑ που είναι και ο τελικός αποδέκτης προς ενέργεια.

Με εκτίμηση
Μιχαήλ Γκρίλλας
Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιπρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑΑ
Δ/νων Σύμβουλος ΔΣ/ΕΑΑΑ
ΣΑΣ
ΣΑΣΥΔΑ
ΣΙΡ
Παράρτημα ΕΑΑΑ Ηράκλειο
Παράρτημα ΕΑΑΑ Θεσσαλονίκης
Παράρτημα ΕΑΑΑ Κομοτηνής
Παράρτημα ΕΑΑΑ Λάρισας
Παράρτημα ΕΑΑΑ Μαγνησίας
Παράρτημα ΕΑΑΑ Μεσσηνίας
Παράρτημα ΕΑΑΑ Πάτρας
Παράρτημα ΕΑΑΑ Πρεβέζης
Παράρτημα ΕΑΑΑ Χαλκίδας
Παράρτημα ΕΑΑΑ Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨