Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Αναδρομικά Αποστράτων Ν. 4093/2012 (Ανάλυση με παραδείγματα επιστροφών για τους ε.α.Συναδέλφους)


Γράφει ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σμχος (ε.α)

Ο Ν.4093/2012 των μνημονίων έβαλε την ταφόπλακα στις συντάξεις ειδικότερα των αποστράτων, διότι ΜΟΝΟ αυτοί υπέστησαν την διπλή μείωση της σύνταξής τους . Επαληθεύτηκε ο Γενικός Επίτροπος του Ε.Σ ο οποίος ανέφερε τον κίνδυνο ακυρότητας του πολυνομοσχεδίου (Ν.4093/012 ) για παράβαση του άρθρου 73 παρ. 3 του Συντάγματος αλλά και κυρίως διότι θα υποστούν οι απόστρατοι διπλή μείωση των συντάξεών τους. 

Πράγματι οι συντάξεις ΜΟΝΟ των αποστράτων υπέστησαν δύο μειώσεις . 
Μία από τις μειώσεις των μισθών των ειδικών μισθολογίων ( οι απόστρατοι συνδεδεμένοι με τους μισθούς των εν ενεργεία). 
Δεύτερη μείωση από 01-02-013 στις συντάξεις άνω των 1.000,00€ σε ολόκληρο το ποσό με ποσοστά 5%, 10%, 15%.....ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Πολλοί απόστρατοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη μεταξύ αυτών και ο γράφων έκανε αίτηση στο Γ.Λ.Κ την 18-01-2013 και εν συνεχεία, όπως προβλέπει ο νόμος , έφεση στο Ε.Σ την 20-05-2013 και αναμένω την εκδίκαση της υπόθεσης. 

–Ακολούθησαν πολλές αποφάσεις της δικαιοσύνης κυρίως του Σ.Τ.Ε όπως 2192/2014 ……, η 1125/2016 …… ,η 4/2018…… ,2287/2015…2090/2015 και πολλές άλλες των Εφετείων όπως η 647/2019 που αναφέρονται στην αντισυνταγματικότητα του Ν.4093/2012 . 

Ειδικότερα θα αναφερθούμε στις παραβιάσεις των διατάξεων υποπαρ. Γ’ της παραγ. Γ άρθρου πρώτου περιπτ. 31 και 32 του Ν.4093/2012 και των διατάξεων της παραγ. Β’ υποπαρ. Β3 περίπτ. (α) του ίδιου νόμου. 

_ Κατωτέρω δίδεται ένα παράδειγμα των αναδρομικών που δικαιούται ένας απόστρατος συνταξιούχος: 

Α. Αναδρομικά της διατάξεως παραγρ.Β’ υποπαρ. Β3 περιπτ. (α) του Ν.4093/2012.

 _ (Στο μηνιαίο δελτίο πληρωμής σύνταξης αναφέρεται ως – μείωση του Ν.4093/12-) 
 Επειδή ο απόστρατος του παραδείγματος έχει κάνει αίτηση στο Γ.Λ.Κ την 17-01-2013 και έφεση στο Ε.Σ 20-05-2013 δικαιούται αναδρομικά από 01-02-2013 έως 31-12-2018 ήτοι 71 μήνες. Για το υπολογισμό των αναδρομικών απαιτούνται τα μηνιαία δελτία πληρωμής σύνταξης Φεβρουαρίου 2013, Ιουλίου 2013 και Ιανουαρίου 3015 στα οποία αναφέρεται η μείωση του Ν.4093/12. 

 1) Για τους μήνες Φεβρουαρίου 2013 έως και Ιούνιο 2013 θα είναι 5x 190,27= 951,35€ . 
 2) Για τους μήνες Ιούλιος 2013 έως και Δεκέμβριος 2014 θα είναι 18x163,63=2.945,34€. 
 3) Για τους μήνες Ιανουάριος 2015 έως και Δεκέμβριος 2018 θα είναι 48x181,28=8.701,44€. Το συνολικό ποσό διεκδικουμένων αναδρομικών της πρώτης περίπτωσης θα είναι . 951.35 +2.945,34+ 12.598,13= 12.598,13€ .

 Όσοι δεν έχουν υποβάλλει έφεση δικαιούνται αναδρομικά βάσει της απόφασης Α.Ε.Δ 1./ 2012 μόνο 24 μήνες ήτοι από 01-01-2017 έως 31-12-2018. 

 Β. Αναδρομικά της διατάξεως υποπ.Γ1 της παραγ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12. 

_ 1. Περίπτωση μειωμένων αναδρομικών 30 μηνών. 

_ Τα αναδρομικά που χορηγήθηκαν την 21-12- 2018 με το Ν.4575/2018, το υπόλοιπο 50% του Ν.4093/2012, αντιστοιχούν σε 47 μήνες 01-08-2012 μέχρι 30-06-2016 νόμος 4387/2016. Η αμετάκλητη απόφαση βόμβα του Εφετείου Αθηνών 647/2019 δικαίωσε συνταξιούχο και χορηγεί αναδρομικά από Ιούλιο 2015 έως Ιούνιο 2017 , αναγνώρισε αναδρομικά που υπερβαίνουν το διάστημα του Ν.4387/2016 που αποτελούσε ¨γκρίζα¨ ζώνη έως τώρα. Συνεπώς τα αναδρομικά που δικαιούνται οι απόστρατοι από το υπόλοιπο 50% είναι 77 μήνες από 01-08-2012 μέχρι 31-12 2018 και όχι 47από 01-08-2012 μέχρι 30-06-2016, δηλαδή 30 μήνες επί πλέον. 
 - α. Υπολογισμός αναδρομικών 30 μηνών . 
      Παράδειγμα . 
Με αναφορά τα αναδρομικά του πρώτου 50% του Ν.4307/2014 ,που υπολογίστηκαν από το Γ.Λ.Κ με τις ίδιες προϋποθέσεις και είναι σωστές, ελάμβανε ο απόστρατος του παραδείγματος, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο σύνταξης , αναδρομικά ¨δόση Ν.4307/14¨ 35,40 € . Αυτά τα αναδρομικά χορηγήθηκαν σε 36 δόσεις και αντιστοιχούσαν για 24 μήνες 01-01-2015 έως 31-12-2017 ,άρα το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό των αναδρομικών θα είναι 35,40Χ36/24= 53,10 €. Συνεπώς το συνολικό ποσό των 30 μηνών που δικαιούται ο απόστρατος του παραδείγματος θα είναι 53,10Χ30=1.593,00 € φορολογητέο ποσό με 20%.

 _ 2. Περίπτωση μειωμένων αναδρομικών 50% του Ν.4575/2018. 

- Την 21-12-2018 σε εκτέλεση του Ν4575/2018 πολλοί απόστρατοι έλαβαν μειωμένα έως και μηδενικά αναδρομικά. Κατόπιν έντονων διαμαρτυριών ,κατάθεση χιλιάδων αιτήσεων στο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΦΚΑ και με έγγραφό του παραδέχτηκε το λάθος του υπολογισμού . Στους ελέγχους μέχρι 31-01-2019 διαπίστωσε 4.000 συνταξιούχους με μηδενικά αναδρομικά και 8.000 μειωμένα , ο έλεγχος συνεχίζεται.

 – α. Υπολογισμός μειωμένων αναδρομικών. Παράδειγμα . Το ποσό που έλαβε ο απόστρατος του παραδείγματος την 21-12-2018 ήταν 845,83 € ,φορολογητέο ποσό με 20% και πληρωτέο 676,66 €. Το ποσό που θα έπρεπε να λάβει με αναφορά αυτά που έλαβε με το Ν.4307/2014, το πρώτο 50% της αποκατάστασης του Ν. 4093/2012, είναι 53,10Χ47=2.495,70 € φορολογητέο ποσό με 20%. Συνεπώς έλαβε μειωμένα αναδρομικά κατά 2.495,70- 845,83=1.649,81€ φορολογητέο ποσό με 20%. 

Συνεπώς το συνολικό ποσό που μπορεί να διεκδικήσει ένας απόστρατος από τις μειώσεις του Ν.4093/2012 συνεπεία μόνο (υπάρχουν και άλλες περικοπές όπως τα επιδόματα των δώρων κ.α) των τριών ανωτέρω περιπτώσεων είναι: . . 12.598,13+1.593,00+1.649,81= 15.840,94€ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨