Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΑ/Λάρισας απαντά στον Κ. Ιατρίδη (Πρόεδρο ΕΑΑΑ)!!!

Λάρισα 02 Σεπ 2014

ΕΑΑΑ- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δημόσιος διάλογος για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΑ (Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας) λαμβάνοντας τελευταία εκτός από μειωτικές και απαξιωτικές αναφορές για την πλειοψηφία των συναδέλφων ΑΣΣΥ, και φιλοσοφική χροιά.
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ σε πρόσφατο κείμενο, επικαλούμενος τον Αριστοτέλη, αναφέρει τη ρήση του μεγάλου φιλοσόφου «Η ισότητα των ανίσων είναι η μεγαλύτερη ανισότητα». Η σωστή διατύπωση σύμφωνα με τα «Πολιτικά (Βιβλίο Γ, 9,10-13)» είναι  «ίσον το δίκαιον είναι, και έστιν, αλλ’ ου πάσιν αλλά τοις ίσοις· και το άνισον δοκεί δίκαιον είναι, και γαρ έστιν, αλλ’ ου πάσιν αλλά τοις ανίσοις» δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.
Πολλοί.......
στοχαστές, ανάμεσα σ’ αυτούς, ο  Thomas Hobbes, ο John Locke, ο Hugo Grotius μελέτησαν τον Αριστοτέλη και διατύπωσαν διαφορετικές προσεγγίσεις ερμηνεύοντας τον μεγάλο φιλόσοφο.
Είναι γεγονός ότι η αποσπασματική χρήση μια ρήσης ενός σπουδαίου στοχαστή μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν προκειμένου να υποστηριχθούν, από τις πιο φιλελεύθερες  έως τις πιο ακραίες και αντιδραστικές απόψεις. Η επίκληση της ίσης μεταχείρισης των άνισων μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων, απαίτηση προνομιακής μεταχείρισης των πλουσίων κ.λ.π. Το ερώτημα που τίθεται είναι που εντοπίζεται στα πλαίσια της Ένωσης αποστράτων η ισότητα των ανίσων και ποια είναι τα κριτήρια προσδιορισμού της.
Η άποψη ότι μόνο όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής μόρφωσης μπορούν να ηγούνται της κοινωνίας, διαχωρίζοντας τους ανθρώπους με βάση κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια παραβιάζει κάθε έννοια των απαλλοτρίωτων αρχών και αξιών που συνθέτουν τη σύγχρονη δημοκρατία όπως αυτή σφυρηλατήθηκε από τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.
 Η ισότητα είναι προϊόν της νεότερης ιστορίας και αρχικά είχε στόχο τα προνόμια των ευγενών. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αποτελεί νόμο, με αυξημένη τυπική ισχύ, του εσωτερικού δικαίου της Ελληνικής έννομης τάξης στο άρθρο 1, 2 και 7, αναφέρει: 
ΑΡΘΡΟ 1, 'Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 2, Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 7, 'Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 'Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.
Το σημαντικότερο τμήμα του Ελληνικού Συντάγματος ξεκινά με τη διακήρυξη της ισότητας, συγκεκριμένα το άρθρο 4 παρ 1, 2 και 7 αναφέρει:
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
Η αρχή της ισότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και τη δημοκρατία. Η διάταξη του Συντάγματος αποτελεί δεσμευτικό κανόνα δικαίου για τον κοινό νομοθέτη και απαγορεύει τόσο την άνιση εφαρμογή του νόμου όσο και την ψήφιση νόμων που καθιερώνουν άνισες καταστάσεις για τους πολίτες.
Αυτή η θεμελιώδης αρχή δεν επιδέχεται εκπτώσεων και αποτελεί χρέος και καθήκον κάθε ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου να την υπερασπίζεται αδιαφορώντας για το τίμημα.
Στο σώμα των ε.α. αξιωματικών και υπαξιωματικών οι έννοιες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας είναι συνώνυμες της ζωής και της υπέρτατης θυσίας. Αμέτρητοι συνάδελφοι στεφανώθηκαν με τη δόξα των ηρώων και της τιμής στο βωμό της υπέρτατης θυσίας για την πατρίδα. Οι δυο έννοιες, υψηλών ιδανικών και αξιών, δεν είναι άψυχες και αποστεωμένες από το σώμα του λαού και της κοινωνίας που τον απαρτίζει. Η εθνική ανεξαρτησία παραπέμπει στην ελευθερία του λαού να είναι κυρίαρχος και να εκφράζει ελεύθερα τη βούλησή του. Δυστυχώς το ακριβό αγαθό της ελευθερίας δεν κινδυνεύει μόνο από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά ενίοτε καταλύεται και από εσωτερικούς σφετεριστές της εξουσίας και των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού.
Καμία διάταξη νόμου ή άλλου θεσμικού κειμένου δεν προβλέπει διάκριση των ε.α. αξιωματικών, που δικαιούνται να φέρουν τιμητικά τους τίτλους της ενεργού υπηρεσίας. Η ιεραρχική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ των στελεχών τελειώνει με την αποστρατεία η οποία σηματοδοτεί άρση των περιορισμών των πολιτικών και συνταγματικών δικαιωμάτων.
Το επιχείρημα που θέλει τα ορφανικά μέλη (συζύγους και τέκνα) να ενδύονται την στολή, την προέλευση της σχολής κλ.π. των αείμνηστων συναδέλφων μας προκειμένου να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραπέμπει ευθέως στις κάστες του Ινδικού κράτους και του έντονου κοινωνικού αποκλεισμού των κατώτερων τάξεων από το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι ΕΑΑ είναι ΝΠΔΔ που δεν ανήκουν στην ιεραρχική δομή των ΕΔ, με ιδιαίτερη εσωτερική διάρθρωση και ανάδειξη του ΔΣ από το εκλογικό σώμα των ε.α. αξιωματικών. Κανείς δεν δικαιούται να αγνοεί ή να παραγνωρίζει ότι μέλη της ΕΑΑΑ είναι υποχρεωτικά όλοι οι ε.α. αξιωματικοί και τα ορφανικά μέλη της ΠΑ, και η λειτουργία της στηρίζεται αποκλειστικά, χωρίς διακρίσεις, στις κρατήσεις των μελών ανεξαρτήτως ειδικότητας, προέλευσης, ε.ε. ιδιότητας κ.λ.π.
Η ενασχόληση με τα κοινά της Ένωσης είναι ανιδιοτελής προσφορά και εθελοντισμός από το κάθε μέλος που έχει τη διάθεση να προσφέρει στους συναδέλφους και την ευρύτερη κοινωνία των αποστράτων.
Μόλις προχθές ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για άλλη μια φορά οι σχολές των Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα στην προτίμηση των νέων. Από μια απλή ματιά στις βάσεις, οποιοσδήποτε θα διαπιστώσει ότι οι νέοι και οι νέες που επέλεξαν τις σχολές Υπαξιωματικών θα μπορούσαν να εισέλθουν στις περισσότερες, ζηλευτές, πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές. Ειδικότερα για την Πολεμική Αεροπορία,  στη ΣΤΥΑ η βάση εισαγωγής είναι 17.152, ενώ για τον πρώτο τα μόρια είναι 18.985. Για τη ΣΥΔ η βάση εισαγωγής είναι 18.512, ενώ για τον πρώτο τα μόρια είναι 18.902.  Για την σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ) η βάση εισαγωγής είναι 16.890 ενώ για τον πρώτο τα μόρια είναι 19.189.  Επιδόσεις που είναι σίγουρο ότι κανείς στρατός, παγκοσμίως, δεν διαθέτει στις τάξεις των αξιωματικών και ιδιαιτέρα των υπαξιωματικών.
Μια έρευνα θα αποκαλύψει επίσης ότι οι Υπαξιωματικοί ΕΜΘ, και των άλλων κατηγοριών είναι ανάλογων προσόντων και προδιαγραφών με τους συναδέλφους τους των παραγωγικών σχολών.
Η επιλογή αυτή κάνει υπερήφανους όλους τους ε.ε. και ε.α. συναδέλφους και θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αφού η ραχοκοκαλιά της άμυνας της χώρας βρίσκεται στα χέρια και το πνεύμα υψηλών προδιαγραφών και ικανοτήτων στελεχών. Το γεγονός ότι οι νέοι επέλεξαν τις σχολές Υπαξιωματικών δεν τους στερεί τη δυνατότητα και την ικανότητα να αναδείξουν ηγετικά προσόντα και αρετές καθώς η ηγεσία ασκείται σε όλα τα επίπεδα της κάθετης δομής των ΕΔ και όχι μόνο στις ιεραρχικά ανώτερες θέσεις. Πολύ περισσότερο δεν τους στερεί το δικαίωμα να ηγηθούν και να διαπρέψουν στο επίπεδο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής (ως ε.ε. οι Υπαξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές).      
Σύμφωνα με τον Αντιπλοίαρχο του ΠΝ κ. Κωνσταντίνο Γεννάδιο (από διάλεξη στη ΣΕΕΘΑ) «η ικανότητα ή το προσόν της ηγεσίας δεν είναι τίτλος που αποκτάται με σπουδές ή δίπλωμα που απονέμεται». Δεν αναγράφεται στο βιογραφικό ή σε κάρτα στοιχείων. Η μόνη απόδειξη κατοχής της από κάποιον είναι ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, και η έμπνευση των ανθρώπων που πιστεύουν στον άνθρωπο ηγέτη».
Ο ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού C.A.BACH στην περίφημη ομιλία του, περί ηγεσίας, προς τους απόφοιτους αξιωματικούς του 2ου Εκπαιδευτικού Κέντρου, του FORT SHERIDAN ανέφερε: «Μετά από λίγες ημέρες, οι περισσότεροι από σας θα ονομαστείτε αξιωματικοί. Η ονομασία αυτή και μόνον δεν θα σας καταστήσει ηγέτες. Απλώς θα σας κάμει αξιωματικούς. Θα σας τοποθετήσει σε μία θέση, όπου μπορείτε να γίνετε ηγέτες, εφόσον διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα. Οφείλετε όμως να το επιτύχετε όχι τόσο με τους άνδρες που είναι επάνω από σας, όσο με εκείνους που είναι κάτω από σας».
Το εγχειρίδιο «διοίκησης προσωπικού» των καθηγητών Χαρ Κανελλόπουλου και Ευάγγ. Κατσούλα αναφέρεται στη δομή λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και τους κανόνες που πρέπει να τη διέπουν. Η ΕΑΑΑ δεν είναι οργανισμός δημόσιας διοίκησης και δεν υφίσταται σχέση προϊσταμένων και υφισταμένων μεταξύ των μελών ή μεταξύ των μελών και του ΔΣ. Οποιασδήποτε ε.α αξκος είναι ελεύθερος να γίνει ή όχι μέλος της ΕΑΑΑ άσχετα από τις υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ αυτής. Η αίτηση εγγραφής μέλους δεν προϋποθέτει καμία δέσμευση η οφειλή προς οποιονδήποτε και κυρίως εξαρτημένες σχέσεις.
Το επιχείρημα ότι «Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι, έχουμε δικαιώματα ανάλογα με τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε στη σταδιοδρομία μας», δεν μπορεί τύχει λογικής ερμηνείας καθώς δεν υπάρχει εγχειρίδιο ή τεκμηριωμένη άποψη που να συνδέει το υψηλό καθήκον της ευθύνης με δικαιώματα και μάλιστα τέτοια που να αφορούν μια προγενέστερη κατάσταση η οποία έπαψε να υφίσταται.
Συμπερασματικά, επιτακτική πλέον κρίνεται η ανάγκη για μια συνολική αποτίμηση της διαδρομής και του έργου της ΕΑΑΑ στην κατεύθυνση ενός νέου δημοκρατικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα τύχη της επεξεργασίας, υπό το πρίσμα του νέου συνταγματικού χάρτη της χώρας, τους κανόνες του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και της ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων ως το ανώτατο όργανο Λαϊκής κυριαρχίας.
Το παρωχημένο και αντιδημοκρατικό Νομοθετικό Διάταγμα του δικτατορικού καθεστώτος με το οποίο λειτουργούν οι ΕΑΑ, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, θα πρέπει να τεθεί τυπικά και ουσιαστικά στην ιστορία που μας πληγώνει.
Η ισότητα , η ελευθερία, η δημοκρατία είναι έννοιες πάλης, αγώνας, τρόπος ζωής. Χρέος και υποχρέωσή μας να τις υπερασπιζόμαστε με κάθε τίμημα από όσους τις επιβουλεύονται ή επιχειρούν να τις ποδηγετήσουν. 

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
              πρόεδρος
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος ΛάρισαςΔιαβάστε τις προηγούμενες αναρτήσεις για το ίδιο θέμα εδω


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨