Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

EUROMIL & Σ.Α.Κ.Σ.: Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το χρόνο εργασίας της ΕΕ στις νότιες ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις


 Στο τέλος της ανάρτησης  δείτε και την ανακοίνωση για το ίδιο θέμα απ΄τον Σύνδεσμο Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (Σ.Α.Κ.Σ.) 

*Στις 16 Μαρτίου 2017 EUROMIL οργάνωσε, στη Λισαβόνα, σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για το χρόνο εργασίας (2003/88 / ΕΚ) στις νότιες ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Η εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας (WTD) στις ένοπλες δυνάμεις να είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, η συνάντηση με στόχο την............
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη συζήτηση προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στην ένοπλη δυνάμεις τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των στρατιωτικών οργανώσεων, οι εθνικές αρχές, τα πολιτικά κόμματα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Νότια Ευρώπη, καθώς και εκπρόσωποι των στρατιωτικών οργανώσεων από άλλα μέρη της Ευρώπης και EUROMIL.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και διασφαλίζει την τήρηση των ειδικών δικαιωμάτων, δηλαδή τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, ελάχιστη ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, διάλειμμα, ετήσια άδεια, επιπλέον προστασία για τη νυχτερινή εργασία. Επιπλέον, οι ειδικοί κανόνες που προβλέπονται για τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς.

Σύμφωνα με το άρθρο του. 1, §3, το WTD ισχύει για όλους τους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων, κατά την έννοια του άρθ. 2 της οδηγίας-πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία (89/391 / ΕΟΚ) .

Το τελευταίο, το οποίο ορίζει στο Art. 2.2 ότι η οδηγία «δεν εφαρμόζεται όταν τα χαρακτηριστικά ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα, όπως οι ένοπλες δυνάμεις (...) αναπόφευκτα σύγκρουση με αυτό», έχουν χρησιμοποιηθεί από ορισμένα κράτη μέλη για να δικαιολογήσουν μια γενική εξαίρεση της οδηγίας για τις στρατιωτικές προσωπικό. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το στρατιωτικό προσωπικό δεν εξαιρούνται από την οδηγία-πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία και, κατά συνέπεια, η οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. αποστολές, ασκήσεις ή φύλακες, για τη θέσπιση περιορισμών μπορεί να είναι απαραίτητη. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια και οριοθετούνται και δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα μέτρα προστασίας. Αυτό διευκρινίστηκε από διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας που παρέχει το Art. 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος, ένας στρατιώτης αξίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει μια κατάλληλη ρύθμιση του χρόνου εργασίας.

Σε χώρες όπου η WTD ΕΕ δεν ή εφαρμόζεται μόνο εν μέρει και, όπου δεν υπάρχουν εθνικές ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας για το στρατιωτικό προσωπικό, ο διοικητής αποφασίζει αυθαίρετα για τον χρόνο εργασίας. Εκτός από τον κίνδυνο της δημιουργίας θεμάτων υγείας και ασφάλειας για το οικείο προσωπικό, η έλλειψη εργασίας ρύθμισης των συγκρούσεων χρόνο με την αρχή της στο δημοκρατικό και σύγχρονο ένοπλες δυνάμεις που αντικατοπτρίζει την κοινωνία στην οποία ζούμε.

Σε αντίθεση με το προσωπικό από την άλλη τομέα της δημόσιας ασφάλειας, οι Κύπριοι στρατιωτικό προσωπικό που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση του χρόνου εργασίας και τις υπερωρίες δεν πληρώνονται. Ώρες εργασίας είναι επί του παρόντος από εσωτερικές οδηγίες του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Το πρόβλημα αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας και στρατιωτικές οργανώσεις υποστηρίζουν κανονισμού του χρόνου εργασίας που θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η συζήτηση είναι αποκλεισμένη και οι ενώσεις εξετάζει την ανάληψη νομικών ενεργειών ως έσχατη λύση.

Στην Ελλάδα, η στρατιωτική συνεργασία PFAFU διεξήγαγε μια έρευνα το 2015, αποκαλύπτοντας ότι το στρατιωτικό προσωπικό εργάζονται κατά μέσο όρο 65 ώρες την εβδομάδα. Τίποτα δεν είναι σοβαρά ρύθμιση για το χρόνο εργασίας του ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού. Θα πρέπει σε μόνιμη βάση να είναι διαθέσιμες και οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν είναι καθαρά συμβολική.

Στη Μάλτα, η συμφωνία έχει συναφθεί για την περίοδο της Μάλτας Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το στρατιωτικό προσωπικό. Μετά την περίοδο αυτή, μια νέα συμφωνία θα πρέπει να συμφωνηθούν. Μια συνολική ρύθμιση λείπει.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία για το χρόνο εργασίας δεν έχει εφαρμοστεί στα πορτογαλικά ένοπλες δυνάμεις. Το στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμα. Υπερωρίες έτσι θεωρείται ως τακτική γραμμή και δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση. Κατά συνέπεια, η αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της απαραίτητης νομοθεσίας.

Υπάρχουν δύο κανονισμούς σχετικά με τον χρόνο εργασίας των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων ( Orden DEF / 253/2015 σχετικά με την ετήσια άδεια, δικαιώματα, μείωση του χρόνου και των αδειών εργασίας και Orden DEF / 1363/2016 για εργάσιμη ημέρα και κανονικό πρόγραμμα). Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού αντικατοπτρίζεται στους εθνικούς κανονισμούς, αλλά παραμένουν ορισμένες προκλήσεις, δηλαδή μόνιμη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οικονομική αποζημίωση και τις υπερωρίες ακόμα με την απόφαση του διοικητή του.

Βέλτιστες πρακτικές και προχωρά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για το χρόνο εργασίας στις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί.

Η Γερμανία τροποποίησε τη νομοθεσία του το 2016 να εκδώσει κανονισμό χρόνου εργασίας για τους στρατιώτες του. §30 του νόμου Στρατιώτες διασφαλίζει ότι οι στρατιώτες θεωρούνται ως εργαζόμενοι και ότι η τακτική των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Οι ειδικές δραστηριότητες που εξαιρούνται από αυτό το πεδίο, αλλά είναι σαφώς καθορισμένες, δηλαδή υπηρεσιών σε ποντοπόρα πλοία, ξένες αποστολές, στρατιωτικές ασκήσεις και διοικητικής βοήθειας. Αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας πραγματοποιήθηκε περαιτέρω σε μια δικαστική υπόθεση που άσκησε η γερμανική ένοπλη δύναμη σύνδεσης (DBwV) στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε το 2011 ότι η WTD ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό. Σε συνέχεια αυτής της απόφασης, η KPMG ανατέθηκε από το Υπουργείο Άμυνας να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον χρόνο εργασίας και την εφαρμογή της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού για το στρατιωτικό προσωπικό με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις. Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα το 2013 και ένας νέος νόμος ψηφίστηκε. Οι διαβουλεύσεις, στις οποίες DBwV συμμετέχει, βρίσκονται σε εξέλιξη με το Υπουργείο Άμυνας να συνεχίσει να βελτιώνει τα πρόσφατα ενέκρινε κανονισμούς του χρόνου εργασίας.

Στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να αφαιρέσετε το κάλυμμα του αποκλεισμού του στρατιωτικού προσωπικού από την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Μέχρι τώρα, η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό αποκλείστηκαν από οποιαδήποτε ρύθμιση του χρόνου εργασίας στην Ιρλανδία. Όπως και στη Γερμανία, δικαστικές υποθέσεις και άλλες ενέργειες ελήφθησαν κατά της Ιρλανδίας για την αποτυχία να αναγνωρίσει το στρατιωτικό προσωπικό των βασικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά φύγει και το επίδομα αδείας. Η ιρλανδική ένωση PDFORRA υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται σε στρατιωτικό προσωπικό και τώρα ανυπομονούμε να συμμετάσχουν ενεργά στις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Άμυνας για την εφαρμογή της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στις Ενόπλων Δυνάμεων της Ιρλανδίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση τόνισε συγκεκριμένα θέματα που πιστεύουν ότι αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, δηλαδή τον ορισμό του χρόνου εργασίας, ταξιδεύοντας χρόνο, εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, ευέλικτο ωράριο εργασίας, ο υπολογισμός των ωρών εργασίας, αποζημίωση για τις υπερωρίες και την έννοια της μόνιμης διαθεσιμότητας.

Παρά το γεγονός ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, συμφωνήθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να ορίζουν με σαφήνεια στα έγγραφά τους ότι η WTD ισχύει για ενόπλων δυνάμεων με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Μετά από επτά χρόνια άκαρπες διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους και των εργοδοτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το 2017 ότι, αντί της αναθεώρησης της οδηγίας, θα εκδώσει ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού Μάρτιος 2017, συμπληρώνοντας το ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύονται μαζί με τις δύο αυτές αναμένεται έγγραφα. EUROMIL ανυπομονεί να δει αν θα αντικατοπτρίζει την θέση που υποστηρίζεται από την οργάνωση από το 2010 και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα μέλη της σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα.

*Η μετάφραση του ανωτέρω κειμένου έγινε με το αυτόματο πρόγραμμα μετάφρασης της Google για την εμφάνιση του πρωτοτύπου κειμένου πατήστε ΕΔΩ 
Η Εφαρμογή Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Για Τον Χρόνο Εργασίας Στις Ένοπλες Δυνάμεις Των Χωρών Της Νοτίου Ευρώπης

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) εκπροσωπήθηκε από τον Εκπρόσωπο Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου, Λγό (ΠΖ) Παπαδημήτρη Δημήτρη, σε συνέδριο στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών Συνδέσμων (EUROMIL) στην Λισσαβώνα της Πορτογαλίας στις 16 Μαρτίου 2017, με θέμα συζήτησης «Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τον Χρόνο Εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις των Χωρών της Νοτίου Ευρώπης».

Στο συνέδριο, συμμετείχαν εκπρόσωποι των στρατιωτικών συνδέσμων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης, από Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Μάλτα, που είναι μέλη του EUROMIL.

Ένας εκπρόσωπος από την κάθε χώρα, πραγματοποίησε παρουσίαση του θέματος του ωραρίου εργασίας που ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας του και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των συνέδρων. Εκ μέρους των στρατιωτικών συνδέσμων της Κύπρου,Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) και Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), την παρουσίαση του θέματος του ωραρίου στις Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, πραγματοποίησε η Πρόεδρος του ΣΥΚΣ Κατερίνα Μαρκουλλίδου σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του ΣΑΚΣ Λοχαγό (ΠΖ) Δημήτρη Παπαδημήτρη.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ομιλία ο πρόεδρος του EUROMIL Emmanuel Jacob, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών για το ωράριο εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις των Νότιων χωρών όπως αυτό εφαρμόζεται στις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης τονίζοντας πως δεν εξαιρούνται οι Ένοπλες Δυνάμεις από τις εν λόγω οδηγίες. Αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες στις οποίες προέβη ο EUROMIL στο θέμα του ωραρίου, στις επιστολές που απεστάλησαν σε αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών για τον χρόνο εργασίας και την υπερωριακή αποζημίωση των στρατιωτικών, όπου δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση διότι οι στρατιωτικοί είναι ισότιμοι πολίτες και δεν μπορεί να εξαιρούνται από τους κανόνες της υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για όλους τους πολίτες.

Την σχετική επιστολή για το ωράριο, που στάλθηκε από τον EUROMIL στην Επίτροπο Εργοδότησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Προσόντων και Εργασιακής Κινητικότητας, κυρία Marianne Thyssen και στον Ειδικό Σύμβουλο για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κύριο Allan Larsson, αξιωματούχους της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

http://euromil.org/wpontent/uploads/2017/02/1702EUROMILLetterThyssenLarsson.pdf

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε ομιλία η Επικεφαλής του Τμήματος Εργατικού Νόμου του συνδέσμου των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (DBwV), Ann-Kathrin Schafer και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του συνδέσμου των Ιρλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων (PDFORRA), Ger Guinan, οι οποίοι ανάλυσαν την κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή του ωραρίου στις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών τους, όπου εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ακολούθησε συζήτηση από τους συνέδρους.

«Πως να ξεπεραστούν τα προβλήματα στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το ωράριο εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις των Νότιων χωρών», ήταν ο τίτλος της συζήτησης μετά από την παρουσίαση της κατάστασης που ισχύει στην κάθε Νότια χώρα στο θέμα εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το Ωράριο Εργασίας.

Στο συνέδριο, εκτός από τους στρατιωτικούς συνδέσμους, προσκλήθηκαν από πολιτικής πλευράς να εκπροσωπηθούν, τα Υπουργεία Άμυνας και οι Επιτροπές Άμυνας της κάθε χώρας της Νοτίου Ευρώπης.

Την Μάλτα εκπροσώπησε ο επιτετραμμένος της πρεσβείας της στην Πορτογαλία, την Ισπανία εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου και την Πορτογαλία η σύμβουλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και ένας Δικαστής. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν εκπροσωπήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο.

Οι Κυπριακοί σύνδεσμοι ΣΑΚΣ και ΣΥΚΣ, ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του EUROMIL ότι, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου κύριος Χριστόφορος Φωκαΐδης, διαμέσου του Διευθυντή του ΥΠΑΜ Χρήστου Μαληκκίδη, απέστειλε επιστολή στην οποία ανέφερε ότι, λόγω άλλων προγραμματισμένων υποχρεώσεων του στο εξωτερικό δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί στο συνέδριο πλην όμως διαβεβαίωσε ότι, η δέσμευση του Υπουργείου για παροχή των καλύτερων δυνατών εργασιακών συνθηκών σε όλα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει αναλλοίωτη και σταθερή.

Ο Πρόεδρος του EUROMIL, Emmanuel Jacob, σε απαντητική του επιστολή προς τον ΥΠΑΜ κ.Φωκαΐδη, ημερομηνίας 21/3/2017, αναφέρει ότι, η μη εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ωράριο στις Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, συνιστά δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και στα σώματα ασφαλείας, όπως η αστυνομία και η πυροσβεστική. Ο κ. Jacob στην επιστολή του τονίζει ότι έχει επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το στρατιωτικό προσωπικό δεν εξαιρείται από την οδηγία για την ασφάλεια και την υγεία και κατά συνέπεια από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Πρότεινε επίσης να συζητηθεί το θέμα σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση τους ή με εκπροσώπους του ΥΠΑΜ στην Κύπρο.

ΠΗΓΕΣ: euromil.org/
Σύνδεσμος Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το http://aeroporiapostratos.blogspot.gr/ είναι ένα ελεύθερο ακομμάτιστο Ιστολόγιο, που έχει ως σκοπό την παρουσίαση θεμάτων - ανακοινώσεων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των Ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα!
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων των άρθρων που μας ζητούνται για ανάρτηση - των σχολίων των επισκεπτών μας στο κάτω μέρος των αναρτήσεων - καθώς και των θεμάτων που αναμεταδίδουμε για πληροφόρηση από άλλα Ιστολόγια ή το διαδίκτυο. Όλα τα ανωτέρω τα αφήνουμε αποκλειστικά στην κρίση των αναγνωστών μας. Εμείς απλά κάνουμε καταγραφή των γεγονότων. Μπορείτε και σεις να στείλετε προς ανάρτηση τη δική σας άποψη ή και το σχόλιο σας . Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα από μέρους μας.
Τα σχόλια επιτρέποντα καθώς και τα ανωνύμως. Σας παρακαλούμε όμως στα γραφόμενά σας να είστε ευπρεπείς - σύμφωνα με τους Νόμους και να αποφεύγονται ύβρεις κατά προσώπων και ατεκμηρίωτων στοιχείων. Η ανάρτησή των σχολίων θα γίνεται με μικρή καθυστέρηση και μετά από σχετικό έλεγχο ΜΟΝΟΝ για την ευπρέπεια του λόγου και για την αποφυγή τυχόν δυσάρεστων μελλοντικών καταστάσεων μεταξύ προσώπων που πιθανόν να θίγονται. Οι επισκέπτες – αναγνώστες μας μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και όπως το επιθυμούν. Στο Ιστολογίο μας διατηρούμε το δικαίωμα της ευπρέπειας λόγου όλων των συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων και των σχολίων των αναγνωστών μας , παρακαλούμε σεβαστείτε το, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
aeroporiapostratos@gmail.com

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨