Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α απαντά στην επικυριαρχία των συντεχνιών των Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών


Ιατρίδης: Η αντιπροσωπευτική ή συμμετοχική Δημοκρατία, η οποία επιβάλλει τη συνύπαρξη όλων των προελεύσεων Αξιωματικών αντικαταστάθηκε τα τελευταία 10-12 χρόνια με την επικυριαρχία των συντεχνιακών απαιτήσεων της πλειοψηφίας των Αξιωματικών προελεύσεως εξ Ανθυπασπιστών.

¨ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΣΑΣ¨ (Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ)

Σύνθεση Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), μοναδική μεταξύ των άλλων Ενώσεων (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ), λειτουργεί με Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίον ΔΕΝ εκπροσωπεί όλες τις προελεύσεις αξιωματικών. Η αντιπροσωπευτική ή συμμετοχική Δημοκρατία, η οποία επιβάλλει τη συνύπαρξη όλων των προελεύσεων Αξιωματικών αντικαταστάθηκε τα τελευταία 10-12 χρόνια με την επικυριαρχία των συντεχνιακών απαιτήσεων της πλειοψηφίας των Αξιωματικών προελεύσεως εξ Ανθυπασπιστών.
Παρά το γεγονός ότι το 2009 επιχειρήθηκε και πάλι να ισχύει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εν τούτοις η ίδια ομάδα πιέσεως αντέδρασε.
Είναι προφανές ότι σε κάθε κοινωνικό σύνολο οι ειδικευμένοι τεχνικοί και διοικητικοί είναι αριθμητικά περισσότεροι των στελεχών Πανεπιστημιακής μορφώσεως, που αναλαμβάνουν τις διευθυντικές και ηγετικές θέσεις. Άλλωστε αυτοί που λαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης είναι εκείνοι της Πανεπιστημιακής μορφώσεως, ¨ενώ ο τεχνικός μπορεί να αναλάβει εποπτικά καθήκοντα μόνον σ’ένα τομέα το δικό του, τον τεχνικό τομέα¨ ως αναφέρουν οι καθηγητές Χαρ. Κανελλόπουλος και Ευαγγ. Κατσιούλας στη σελίδα 219 του εγχειριδίου Διοίκησης Προσωπικού.

Ενώ λοιπόν η ΕΑΑΣ και η ΕΑΑΝ έχουν........
κατανομή μελών για κάθε προέλευση αξιωματικών, στην ΕΑΑΑ την τελευταία 10ετία επικράτησαν οι συντεχνίες, οι οποίες δεν ψηφίζουν Αξιωματικούς προελεύσεως Πανεπιστημιακών Σχολών. (Σ.Ι. , ΣΑΣ , ΣΑΝ). Επισημαίνουμε επί του προκειμένου ότι στις πρόσφατες εκλογές (Νοεμβ. 2012), από τους 6 υποπτεράρχους υποψήφιους (5 ιπτάμενους και 1 διοιηκητικό πτυχιούχο νομικής) ουδείς εξελέγει σε εκλόγιμη θέση, ενώ εξελέγησαν αξιωματικοί εξ ανθυπασπιστών.

Το παρών Δ.Σ. της ΕΑΑΑ από την πρώτη στιγμή διαπίστωσε τη δυσαρμονία και έθεσε ως στόχο να επαναφέρει την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, όπως ίσχυε στο παρελθόν και όπως ακριβώς ισχύει στις άλλες δύο Ενώσεις.(ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ)

Το σχέδιο, το οποίον υπεβλήθη για την τροποποίηση της ΚΥΑ, δεν είναι ακριβώς αυτό που παρουσιάζει ο ΣΑΣ στην έκτακτη έκδοση της εφημερίδος του. Με το σχέδιο αυτό τα ορφανικά μέλη δεν αποκλείονται (όπως μέχρι σήμερα),αλλά συμμετέχουν ισότιμα με τους αξιωματικούς της προέλευσης των συζύγων τους (π.χ. η χήρα ιπταμένου περιλαμβάνεται στο ποσοστό της Σ.Ι., η χήρα εκ της ΣΤΥΑ προερχομένου περιλαμβάνεται στο ποσοστό της ΣΤΥΑ κ.ο.κ.).

Η νοοτροπία των εξ ανθυπασπιστών προερχομένων Αξιωματικών, ¨κυριαρχούμε στις Ενώσεις γιατί είμαστε πλειοψηφία¨ και ¨ως συνταξιούχοι Αξιωματικοί είμαστε όλοι ίσοι και δεν υπάρχουν βαθμοί¨ δεν ανταποκρίνεται ούτε καν στη κοινή λογική , αφού παραγνωρίζει τις ευθύνες των Αξιωματικών υψηλής ευθύνης και το επικίνδυνο της αποστολής των ιπταμένων.

Αγαπητοί συνάδελφοι οι συντεχνίες διεκδικούν και ενίοτε παράλογα, οι Ηγεσίες, όμως κρατούν το τιμόνι της ευθύνης της Πατρίδος και των Οργανισμών που ηγούνται.

Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι, έχουμε δικαιώματα ανάλογα με τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε στη σταδιοδρομία μας.

¨Η ισότητα των ανίσων είναι η μεγαλύτερη ανισότητα¨ δηλώνει ο μέγας Αριστοτέλης.

Ακολουθεί η νέα σύνθεση όπως ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ και υπεβλήθη στο ΓΕΑ, για έγκριση από τον κ. ΥΕΘΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αξιόπιστα η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της ΕΑΑΑ και κυρίως τη σύνθεση και ανανέωση του ανώτατου οργάνου διοίκησης της ΕΑΑΑ, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, διαχρονικά έγινε έντονα αισθητό το έλλειμμα της θεσμοθέτησης ειδικής διαδικασίας εξασφάλισης της ευταξίας, του σεβασμού και της τελέσφορης λειτουργικότητας της σύγκλησης και των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Για την αποδοχή της ορθότητας της παραπάνω θέσης επαρκεί και μόνο η υπογράμμιση του γεγονότος ότι τα κείμενα θεσμοθέτησης και λειτουργίας που διέπουν την ΕΑΑΑ, ανάγονται ήδη σε παρωχημένες χρονικά εποχές και δύσκολα μπορούν να καλύψουν ρυθμιστικά τη σύγχρονη και σύνθετη ποικιλομορφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΔΣ. Η ανάγκη δημοκρατικότερης και αντιπροσωπευτικότερης έκφρασής του είναι παραπάνω από επιτακτική.

Είναι γνωστό ότι η ΕΑΑΑ, εκτός από τον προέχοντα κοινωνικοσυνδικαλιστικό της χαρακτήρα, αποτελεί και τον ζωντανό λειτουργικό σύνδεσμο μεταξύ των εν ενεργεία συναδέλφων και των Αποστράτων.

Είναι επομένως πρόδηλη η ανάγκη της συχνής ανανέωσης των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΑ και η διασφάλιση της αναλογικής αντιπροσωπευτικότητας με καθιέρωση υποχρεωτικής παρουσίας και στελέχους θηλυκού γένους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της μονομέρειας και ο συνθετικός εμπλουτισμός του ΔΣ με νέα πρόσωπα ιδέες και δραστηριότητες αποτελεί θεμελιακό προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση των στόχων της Ενώσεως και την διατήρηση της επικαιρότητας και της ελκυστικότητά της.

Συνακόλουθα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος δημιουργίας χρόνιων αντιπαλοτήτων, αγκυλώσεων, πελατειακών σχέσεων και καθεστωτικής νοοτροπίας.

Επομένως αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη ο καθορισμός ηλικιακού ορίου, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος νεώτερων οι οποίοι λόγω της ηλικιακής συνάφειας κατέχουν πληρέστερα τα αναφυόμενα σύγχρονα προβλήματα και δύνανται ευκολότερα να δραστηριοποιηθούν για την επίλυσή τους.

Σε συνάφεια με την θέση αυτή προτείνεται και ο συγκαθορισμός μέγιστου αριθμού επανεκλογής και διορισμού.

Η συνδυαστική αξιολόγηση και αξιοποίηση των γνώσεων των διαφόρων ομάδων και ειδικοτήτων είναι βέβαιο ότι θα προαγάγει την ψυχική ενότητα των μελών της Ενώσεως, και θα συντελέσει συνεκτικά στην πλήρη κατανόηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναφυόμενων πολύπλευρων σύγχρονων προβλημάτων στην παρούσα μάλιστα οικονομική συγκυρία.

Η αντιπροσωπευτικότητα είναι απολύτως συμβατή με τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και αποτελούν βασικούς νομικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας. Στο σημείο αυτό πρέπει να επεξηγηθεί ότι σύμφωνα με τις αρχές αυτές η ισότητα δεν ταυτίζεται ουδέποτε με την ισοπέδωση. Απεναντίας εξυπονοείται η ισότιμη αντιμετώπιση των πράγματι ίσων μεγεθών και προσώπων και η αναλόγως άνιση των ανίσων.

Επιτονίζεται ότι, η μονόπλευρη ισοπεδωτική κυριαρχία μιας μόνο μακροχρόνια και αμετάβλητα πολυπληθούς ομάδας αποτελεί τη χειρότερη μορφή ανισότητας. Αντίθετα, η δυνατότητα διοικητικής και έμπρακτης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους νέων και άφθαρτων προσώπων αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της δημοκρατίας.

Αξίζει ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση η παράμετρος της ανάγκης θέσπισης μηχανισμού τήρησης της τάξεως κατά τη λειτουργία του ΔΣ και ευρύτερα της Ενώσεως. Είναι αυτονόητο ότι κανένας συνάδελφος δεν είναι οπαδός της καταστολής. Η τήρηση όμως της νομιμότητας και της ευταξίας από τα στελέχη που κάνοντας προφανή κατάχρηση της εκλογής τους επιμένουν στην αυτάρεσκη και μονοσήμαντη επιβολή της όποιας άποψής τους, αγνοώντας επιδεικτικά την άποψη της πλειοψηφίας και παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου, αποτελεί στοιχειώδες προστατευτικό καθήκον της δημοκρατίας.

Αναλυτικότερα, προς τον σκοπό τήρησης της τάξεως εντός της Ενώσεως και για τη διαφύλαξη του απαιτούμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο ήθους, επιβάλλεται ως κύρωση ορισμένης συμπεριφοράς η ποινή της αποβολής ως μομφή και αποδοκιμασία κατά του παραβάτη εξ’ αιτίας ορισμένης συμπεριφοράς, πράξης ή παράλειψης, η οποία προσβάλλει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή την Κοινότητα των αποστράτων, αποβλέπουσα στον κολασμό της και ταυτόχρονα στην πρόληψη τέλεσης των αυτών παραβάσεων από τα λοιπά μέλη.

Για την αντικατάσταση μέλους του ΔΣ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέπει να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να ανάγεται στα καθήκοντα του ως μέλος του ΔΣ και τη συμπεριφορά του, αλλά και κάθε άλλος λόγος που καθιστά το μέλος ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του, όπως, ενδεικτικά και μόνο, αδικαιολόγητες απαξιωτικές, υβριστικές και συκοφαντικές εκφράσεις κατά μελών του ΔΣ και του Προέδρου, ενέργεια αυθαίρετη που έθεσε σε κίνδυνο έκθεσης την Ένωση και κάθε συμπεριφορά του η οποία είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ενώσεως ή ασύμβατη προς την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ. Το αποβαλλόμενο μετά την απόφαση του ΔΣ μέλος και μέχρι την έγκριση από τον Υπουργό Άμυνας, δεν δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ.

ΠΗΓΗ: Ε.Α.Α.Α.

http://eaaa.gr/%C2%A8%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%86%CE%B7/
Σχόλιο aeroporiapostratos: Μήπως άνοιξε ο δρόμος της <<διάλυσης>> της Ε.Α.Α.Α.;;;;; Με τελικό στόχο την <<αποδυνάμωση της φωνής>> των διεκδικήσεων των Αποστράτων;;;;;


Όλες οι παλαιότερες αναρτήσεις του aeroporiapostratos για το ίδιο θέμα  ΕΔΩ 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Ιατρίδη επίτιμος διοικητής ΔΑΥ ήσουν; Δηλαδή παει να πει τιποτα..Να είχες φτάσει μεχρι ΑΤΑ.ΓΕΑ παει στα κομμάτια...Αλλα ΔΑΥ; Ήμαρτον...

Ανώνυμος είπε...

Για να ασχολούνται επι σειράς ετών τα μέλη του Δ.Σ της ΕΑΑΑ με τον παραθερισμό και μόνο , γιατί εδώ και χρονια δεν ασχολουντο με τίποτα άλλο , χρειάζεται να εχουν πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων!!!!!!!!!!!!!!!!

Μας χτύπησε ο καύσωνας!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ώστε ,οι ,εξ ανθυπασπιστών ,αξιωματικοί είναι συντεχνία.....μάλιστα

εσύ ,με αυτά που γράφεις ,ποιά συντεχνία αντιπροσωπεύεις;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΙΑΤΡΙΔΗ ΦΡΌΝΤΙΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΕΒΕΙΣ ΚΡΗΤΗ. ΣΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΨΗΦΙΣΑ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ . ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ? ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠ ΤΗΝ ΙΚΑΡΩΝ ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ. ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ . ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ YES MEN ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΕΤΕ ΤΑ ΓΑΛΟΝΙΑ . ΑΝΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ .

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς ο Ιατρίδης ψηφίστηκε ΜΟΝΟΝ από τους "ΣΥΝΤΑΙΧΝΙΑΚΟΥΣ" (κατ αυτόν) αποστράτους και ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους ΣΤΥΑ (Αξκούς εξ Ανθστών) Απο τους"δικούς" του εξ Ικάρων δεν πήρε ούτε 1 σταυρό και το ξέρει......Τα βαθύτερα όμως αίτια είναι η μεθόδευση στραγγαλισμού της φωνής των αποστρατων και η διάλυση τους για να σταματήσουν τις διεκδηκήσεις......και οι Ενώσεις να ασχολούνται μόνο με τον προσφιλή παραθερισμό ......μας πουλήσαν και κανονίσαν τα αναδρομικά ......σε βάθος χρόνου......

Ανώνυμος είπε...

ρε ιατριδη μεγαλυτερες μπουρδες απο αυτες που γραφεις ,δεν θα μπορουσε να εχει πει κανενας.....

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨