Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Όλες οι περιπτώσεις των αναδρομικών που εκκρεμούν ή μπορούν να διεκδικηθούν (άρθρο)

 

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος(ε.α)

Για όλες τις περιπτώσεις των αναδρομικών που εκκρεμούν ή μπορούν να διεκδικηθούν  από τους Αποστράτους...........

 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ    
Αντισυνταγματικοί οι Μνημονιακοί Νόμοι Αποφάσεις του Α.Π 
  • Συντάξεις Αποστράτων 
  • Αγωγές Αναδρομικών στο Ε.Σ 
  • Εισοδήματα Αποστράτων
Οι μνημονιακοί νόμοι 3865/10, 3986/11, 4002/11, 4024/11, 4051/12, 4093/12 4387/16 μείωσαν τις συντάξεις των αποστράτων μέσο σταθμικά κατά 48% και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σε μια κοινωνική τάξη που προσέφεραν πολλά, 35 έως και 40 χρόνια της ζωής τους προσφοράς στη πατρίδα. Η ανάγκη απόδοσης δικαίου τους οδήγησε σε δικαστικούς αγώνες. Η δικαιοσύνη αποφάσισε την αποκατάσταση του δικαίου αποδίδοντας τα αναδρομικά στους δικαιούχους. 

Κάθε μνημονιακός νόμος επέφερε και μείωση της σύνταξης με αποτέλεσμα η διεκδίκηση των αναδρομικών να προέρχονται από διάφορες περιπτώσεις. Επειδή πρόσφατα γίνεται συζήτηση (μεγάλος ντόρος) σχετικά με τα αναδρομικά των δώρων, θα προσπαθήσω να δώσω κατωτέρω της πηγές προέλευσής τους ως εξής: 

 .1. Αναδρομικά Οικονομικής Προαγωγής. 
Αναδρομικά των νόμων οικονομικής προαγωγής των Ν.2768/1999, Ν.2838/2008 και Ν.3016/2002. Με το Ν.3408/2005 έγινε αναπροσαρμογή των συντάξεων με τα ειδικά μισθολόγια, μόνο στους αποστράτους, συνδέοντας τις συντάξεις τους με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους. Αν και έγινε η αναπροσαρμογή των συντάξεων δεν τους δόθηκαν τα αναδρομικά που δικαιώνονταν και οι απόστρατοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με αγωγές. Αρκετοί συνάδελφοι δικαιώθηκαν και έλαβαν τα αναδρομικά. Άλλοι αν και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις δικαίωσης δεν τους καταβλήθηκε το ποσό που επιδικάστηκε και έχουν προσφύγει στην Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης για ηθική βλάβη. 

 .2. Αναδρομικά Ν.4093/2012 50%. 
Ο Ν.4093/2012 μείωσε τις συντάξεις ΜΌΝΟ των αποστράτων με διπλή μείωση (λόγω ειδικών μισθολογίων αφ ενός και ως συνταξιούχοι αφ ετέρου). Προσφυγές στο Σ.τ.Ε κήρυξαν το νόμο αντισυνταγματικό αποφάσεις 2192/14……1125/2015…..και 4/2018 … κ.α. Οι Ν.4037/2015 και Ν.4575/2018 δεν εκτελούν τις αποφάσεις στο ακέραιο και δεν επαναφέρουν τις συντάξεις στο επίπεδο του Ιουλίου του 2012 αφ ενός και αφ ετέρου επιστρέφουν μειωμένα αναδρομικά από λάθος υπολογισμό και αντί 77 μήνες 47. Εκκρεμούν αγωγές στη δικαιοσύνη για τα αναλογούντα αναδρομικά. 

.3. Αναδρομικά Ε.Α.Σ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). 
Με το Ν.3865/2012 και Ν.4052/2013 επιβλήθηκε κράτηση στις μεικτές συντάξεις πάνω από 1400.00€ με κλιμακούμενους συντελεστές από 3% έως και 14% η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.Γ.Ε. Η Διοίκηση (Γ.Λ.Κ) με την έκδοση του νόμου ενημέρωσε τους συνταξιούχους ότι είχαν το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη με ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ στο Α’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γ.Λ.Κ.. Το 2017 το Α΄ Κλιμάκιο του Ε.Σ εξέδωσε ομαδικές αποφάσεις των 30 ατόμων και δικαίωσε σχεδόν στο σύνολό τους, όσοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Για το ίδιο θέμα η Ο.Ε.Σ με την απόφαση 244/2017 δικαίωσε όσους προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης για διεκδίκηση αναδρομικών χιλιάδες συνταξιούχοι κατέθεσαν αγωγές. 

.4. Αναδρομικά Περίθαλψης
Διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης περίθαλψης ήταν λανθασμένος ,διότι γινόταν στη μεικτή σύνταξη και όχι στην πληρωτέα αφαιρουμένων των μειώσεων των μνημονιακών νόμων. Με το νόμο Ν.2783/16 η κράτηση περίθαλψης αυξήθηκε από 4% σε 6% και παράλληλα εφαρμόστηκε ο ορθός τρόπος υπολογισμού όχι όμως και για τα αναδρομικά με αποτέλεσμα να επιστραφούν τον Νοέμβριο του 2017 μειωμένα. Αρκετοί συνάδελφοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών για την περίθαλψη. 

5. Αναδρομικά Δώρων. 
 Με το Ν. 3847/2010 μειώθηκαν τα δώρα ( από ολόκληρο και μισό μισθό) και μετατράπηκαν σε επιδόματα δώρων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων αντίστοιχα σε 200 € ,200 € και 400 €. Ο νόμος αυτός κηρύχθηκε Συνταγματικός διότι επιβλήθηκε λόγω δημοσιονομικής κρίσης της χώρας. Με το Ν.4093/2012, αυτά τα επιδόματα δώρων κόβονται από 1-1-2013. Ο νόμος αυτός που στέρησε από τους συνταξιούχους παντελώς το νομικό δικαίωμα χορήγησης των δώρων , μετά από προσφυγές στη δικαιοσύνη πολλών συνταξιούχων, κηρύχθηκε αντισυνταγματικός από την ολομέλεια του Σ.τ.Ε αποφάσεις 2287 ……..2090/2015. Μετά την έκδοση των αποφάσεων δικαίωσης οι συνταξιούχοι κατέθεσαν αιτήσεις στο Γ.Λ.Κ , ή στο Νομικό Συμβούλιο ή και ηλεκτρονικά στον Ε.Φ.Κ.Α , για αναστολή του δικαιώματος παραγραφής. Επίσης πολλοί συνταξιούχοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με ομαδικές αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών και επαναχορήγησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

6. Αναδρομικά Οικονομικής Προαγωγής πέραν της τριετίας Ν.2838/00 ,Ν3016/02 . και Ν.2768/99. 
 Το Γ.Λ.Κ εκτελούσε τελεσίδικες αποφάσεις της δικαιοσύνης και χορηγούσε αναδρομικά τριετίας λαμβάνοντας υπόψη ως αρχή την ημερομηνία που η υπόθεση κατέστη τελεσίδικη. Με την απόφαση 887/2016 το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι τα αναδρομικά θα υπολογίζονται και θα χορηγούνται από την ημερομηνία προσφυγής στη δικαιοσύνη. Έτσι αρκετοί συνταξιούχοι προσέφυγαν εκ νέου στη δικαιοσύνη με αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών πέραν των τριών ετών. Οι υποθέσεις δυστυχώς εκκρεμούν πέραν των 10 ετών από το 2008 και παλαιότερα. 

7. Αναδρομικά 50% Ν.4575/2018. 
 Με το Ν.4575/2018 την 22/12/2018 χορηγήθηκαν τα αναδρομικά του 50% με το Ν. 4575/18 που αφορούσαν μειώσεις των μισθών και συντάξεων των ειδικών μισθολογίων που επιβλήθηκαν με το Ν.4093/2012 που κηρύχθηκε από το Σ.τ.Ε αντισυνταγματικός αποφάσεις 2192/14 ……και 1125/15….. . Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των συνταξιούχων περίπου το 70% έλαβε μειωμένα αναδρομικά ακόμα (περίπου 4.000 ) και μηδενικά. Επίσης χορηγήθηκαν αναδρομικά 47 μηνών μέχρι 30-6-2016 έναντι των 77 μηνών μέχρι 31-12-2018 που προβλέπεται από το Ν.4387/2016 παρ. 2α του άρθρου 14. και αναγράφεται στα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί λάθους και οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να επανορθώσουν. Σημειωτέον ότι ο τ. ΥΠΕΘΑ με την ιδιότητά του δεσμεύτηκε ότι θα παρέμβει. Κατόπιν τούτου πολλοί συνταξιούχοι αρχής γενομένης από 31-2-2018 άρχισαν να υποβάλλουν αιτήσεις διαμαρτυρίας στο Ε.Φ.Κ.Α-(Γ.Λ.Κ). Στη συνέχεια εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα δικαίωσης θα πρέπει να ακολουθήσουν ομαδικές αγωγές στη δικαιοσύνη. _
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨