Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Διαφορετική Εισφορά για Αναγνώριση Μάχιμης 5ετίας, μεταξύ Στελεχών ΕΔ-ΣΑ-ΠΣ. Πρόταση Κατάθεσης Τροπολογίας στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ


Tου Λγου (Ο) ε.α. Ηλία Νατσιούλα


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1902/1990, στους στρατιωτικούς, που προσλαμβάνονται μετά την 1-10-1990, για την αναγνώριση της μάχιμης υπηρεσίας 5 ετών εκστρατείας , ως συντάξιμης υπηρεσίας  απαιτείται η υποβολή αίτησης και η καταβολή εισφοράς.

Η εισφορά υπολογίζεται ως κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών  τους, ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (σήμερα ανέρχεται σε 6,67%).  Για όσους προσλήφθησαν μέχρι 30 Σεπ 1990 η αναγνώριση 5 ετών ήταν άνευ καταβολής εισφοράς.

Αντίθετα τα στελέχη των ΣΑ-ΠΣ για την αναγνώριση των.........
πέντε ετών υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας καταβάλλουν διαφορετικές εισφορές υπέρ σύνταξης ως προς τη σύνταξη, αν και τα στελέχη των ΕΔ – ΣΑ – ΠΣ αμείβονται με τις ίδιες μισθολογικές διατάξεις και η οποία (αναγνώριση) επιφέρει τα ίδια συνταξιοδοτικά αποτελέσματα σε όλα τα στελέχη (ΕΔ – ΣΑ – ΠΣ).

Αναλυτικά η εισφορά υπολογίζεται για τα:

Ø  Στελέχη των ΕΔ (παλαιοί ασφαλισμένοι), σε ποσοστό 6,67% Χ (βασικό μισθό + επίδομα χρόνου υπηρεσίας + επίδομα ειδικών συνθηκών + 176,00€ μέχρι το διοικητικό βαθμό του Σχη, ενώ για τους βαθμούς Ταξχου και άνω το επίδομα υψηλής αυξημένης ευθύνης).

Ø  Στελέχη των ΕΔ (νέοι ασφαλισμένοι), σε ποσοστό 6,67% επί του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών.

Ø  Στελέχη των ΣΑ και του ΠΣ, με καταβολή εισφοράς υπέρ σύνταξης, η οποία υπολογίζεται μηνιαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, σε ποσοστό 20% % (ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη 6,67%+13,33%=20%) επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν τα εν λόγω στελέχη για εργασία πέραν του πενθημέρου. Δηλαδή 39,87€ για κάθε μήνα αναγνώρισης, καθώς υπολογίζεται σε ποσοστό 20%Χ(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  Χ  46 € (ΑΠΟΖ. ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ))/12.

Μετά την  ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016, φαίνεται πως για τα στελέχη των ΣΑ και του ΠΣ  δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή εις τον υπολογισμό των 5 ετών εις το διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) καθώς δεν επηρεάζονται ούτε με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε και καταργούνται κείμενες διατάξεις που τους αφορούν. Ο υπολογισμός θα συνεχίσει να πραγματοποιείται επί του 20 % συνόλου ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο συνεχίζεται όμως να υπάρχει  αυτή η διαφοροποίηση  στον τρόπο υπολογισμού μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος  σε σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των στελεχών των ΕΔ.

Κατόπιν των παραπάνω, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, προτείνεται να κατατεθεί στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που τίθεται για ψήφιση στην Βουλή, την 21 Ιουλίου 2016 η κάτωθι τροπολογία προκειμένου να αρθεί η αδικία σε βάρος των στελεχών των ΕΔ, αναφορικά με τις εισφορές που θα καταβάλλονται για την αναγνώριση, ως προς τη σύνταξη, των πέντε ετών υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας και να καταβάλλεται μηνιαία εισφορά αναγνώρισης 39,87€ κοινή για όλους.

Τροπολογία:

Η παρ 3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Προκειμένου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται για κάθε μήνα επί του ποσού των 199,35€ και παρακρατούνται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.»

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΕΞΑΓΟΡΑ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ/
ΜΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
 5 ΕΤΩΝ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993
6,67% Χ (ΒΜ+ΕΧΥ+
ΕΙΔ ΣΥΝΘΗΚΩΝ+ 176,00€ )
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΕΤΩΝ ή 20 ΕΤΩΝ
 ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
100-150€
6.000€
 Εως
  9.000€
(20%*199,35€)=
39,87€
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 1-1-1993
6,67% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
   -
100-150€

(20%*199,35€)=
39,87€
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
20%Χ(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  Χ  46 € )/12
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΔ
39,87€
2.392€
(20%*199,35€)=
39,87€

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΣΕΕΝΣΑ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Α

ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨