Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Οι εισηγήσεις (Υπόμνημα) της επιτροπής για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών


-1-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

19 Φεβρουαρίου 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι στρατιωτικές συντάξεις (συνταξιούχοι Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), όπως αυτές προσδιορίζονται από τον «ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» (άρθρο 25 του Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007 και Ν.2084/92) είναι η κατηγορία συντάξεων που υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές, οι οποίες προσεγγίζουν ποσοστά της τάξης του 68%, ειδικότερα μετά την εφαρμογή του Νόμου 4093/12.
Επί της αρχής, αξίζει να καταγραφούν τα παρακάτω στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατάφορη αδικία που δέχθηκαν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι:.......

Η εφαρμογή του Ν. 4093/2012, επέβαλε αναδρομικές μειώσεις συντάξεων, σε αντίθεση με τον Ν.4024/2011 για το δημόσιο τομέα, οι διατάξεις του οποίου δεν είχαν αναδρομική ισχύ. Οι
στρατιωτικοί υπέστησαν συγκεκριμένα με τον νόμο ΠΕΝΤΕ (5) διαφορετικές μειώσεις (η πρώτη μισθολογικών τους κλιμακίων, η τρίτη με την μείωση 5-10-15-20% που ισχύει για όλες τις συντάξεις,τέταρτη με τον συνυπολογισμό στη σύνταξη των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων και πέμπτη ο συνυπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης των ΕΚΟΕΜ).

Από τον Οκτώβριο του 2013 άλλαξε αυθαίρετα και ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης για την υγειονομική περίθαλψη (4%), ήτοι ενώ υπολογιζόταν στο πραγματικό καταλογιστέο ποσό που προέκυπτε μετά τις νομοθετημένες μειώσεις και παρακρατήσεις των νόμων 3865/10, 4002/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12, διενεργείται πλέον στο συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύνταξης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη η βασική σύνταξη, το επίδομα ειδικών συνθηκών τα οικογενειακά και τα τυχόν προσωπικά επιδόματα (σημειωτέον ότι τα συγκεκριμένα στελέχη επιβαρύνονται με επιπλέον εισφορές μέσω Μετοχικών Ταμείων για βελτίωση παροχών υγείας) .

Είναι το μοναδικό ειδικό μισθολόγιο που περιλαμβάνει όλο το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο (ΕΔ-ΣΑ), σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια που ανά κλάδο περιλαμβάνουν μόνο το ανώτατο εξειδικευμένο προσωπικό (Δικαστικός κλάδος μόνο δικαστές – εισαγγελείς, όχι γραμματείς, επιμελητές, υπάλληλοι κλπ, Νοσοκομεία μόνο γιατροί, όχι νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό, οικονομικό κλπ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προσδοκώμενα ποσά εξοικονόμησης για το Υπ. Οικονομικών, που υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων (προσωπικό ε.ε. ΕΔ και ΣΑ 156.000) να είναι μεγαλύτερα για τους στρατιωτικούς, με επιβάρυνση των μεγαλυτέρων βαθμών, όπου μετακυλίονται μεγαλύτερες μειώσεις. Αυτή η απαίτηση, έχει δυσμενές αντίκτυπο τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπου οι συνταξιοδοτικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι και το αντίστοιχο πλήθος μεγαλύτερο (το 80,89% είναι βαθμού Ταγματάρχη/Αστυνόμου Α’ και πάνω), λόγω εξάντλησης κατά βάση της ιεραρχίας του καθενός, ανάλογα προελεύσεως.

Μέχρι και το έτος 2008, στο πλαίσιο της κατ’ έτος εισοδηματικής πολιτικής, δίνονταν αυξήσεις στις συντάξεις του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, που έφταναν μέχρι και το 6%. Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι όμως δεν έπαιρναν αυτές τις αυξήσεις, λόγω της σύνδεσης των συντάξεών τους, με το μισθολόγιο των εν ενεργεία συναδέλφων τους. Οι αυξήσεις που έπαιρναν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι ήταν μόνον αυτές που προέκυπταν από τις όποιες αυξήσεις δίνονταν στο μισθολόγιο των εν ενεργεία, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση υπολείπονταν σημαντικά από τις πιο πάνω αυξήσεις των λοιπών συντάξεων.

Εξαιτίας της μικρής ηλικίας που αναλαμβάνουν εργασία, οι στρατιωτικοί θεμελιώνουν σε σχετικά μικρή ηλικία ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία χρησιμοποιούν για να συνταξιοδοτηθούν όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες που τεκμηριώνουν αντίστοιχα δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στρατιωτικός, συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματικής, σε ηλικία 52 – 53 ετών. Με μία σειρά νομοθετημάτων οι στρατιωτικοί ηλικίας κάτω των 55 ετών, αν και δεν είχαν 35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, χρησιμοποίησαν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης, όπως όλοι οι

-3-

Έλληνες πολίτες. Υπέστησαν όμως επιπρόσθετες ρατσιστικές μειώσεις, με αναδρομικό χαρακτήρα μάλιστα. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και στελέχη που ήδη είχαν αποστρατευθεί, με διαφορετικό καθεστώς, ενώ στην πορεία ψηφίσθηκε και νόμος που τους «απαγόρευε» μέσω αναστολής ή μειώσεως των συνταξίμων αποδοχών τους, να εργασθούν ως συνταξιούχοι.

 Είναι γνωστό και αναμφισβήτητο, ότι οι στρατιωτικοί είναι ίσως η μοναδική κατηγορία εργαζομένων που εκ της φύσης του επαγγέλματός τους, εργάζονται αμισθί για πάρα πολλές ώρες, πέραν του ωραρίου τους, λόγω ασκήσεων, αναγκαίων υπερωριών, βαρδιών κλπ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο μέσος στρατιωτικός, στα 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, έχει εργασθεί αμισθί για επιπλέον 10 χρόνια. Παράλληλα, με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος από 1-1-2011, μπορούν να αναγνωρίσουν υπό προϋποθέσεις μόνο 5 έτη διπλού συντάξιμου χρόνου, όταν στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αναγνωρίζουν από 7 έως 11 έτη.

Για όλα τα παραπάνω, έχουν κατατεθεί προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια και μέχρι στιγμής έχουν δικαιωθεί από το ΣτΕ, στο κομμάτι των διαδοχικών μειώσεων λόγω του μισθολογίου των εν ενεργεία. Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν εφαρμοσθεί πλήρως η απόφαση του ΣτΕ, δεν θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων, γιατί η εφαρμογή της πληθώρας των νόμων των μειώσεων, μπορεί ακόμη και να προκαλέσει μειώσεις, όπως ήδη παρατηρήθηκε, από την μερική αποκατάσταση του 50% που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Επιπρόσθετα, το Ελεγκτικό Συνέδριο του οποίου η «καθαρογραφή» και έκδοση της απόφασης, αναφορικά με τη συνταγματικότητα των διπλών-τριπλών μειώσεων, αναμένεται, έχει γνωμοδοτήσει ότι οι διπλές μειώσεις, που επιβλήθηκαν στις στρατιωτικές συντάξεις, προσκρούουν στις Συνταγματικές προβλέψεις.

Επιπλέον αυτών, οι μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ) έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στα μερίσματα που φθάνουν το 58%, λόγω μη χρηματοδότησης τους από το κράτος και λόγω PSI. Αντίθετα, τα επικουρικά ταμεία έχουν υποστεί λόγω προστασίας τους από το κράτος, περιορισμένες μειώσεις που δεν ξεπερνούν το 23%, ενώ προσφάτως αποφασίστηκε να μη
γίνει η περικοπή 8% που είχε ψηφισθεί. Επισημαίνεται ότι η μείωση συντάξεων του Ν.4051/12 (12%
για ποσά πάνω από τα 1.300 ευρώ) επιβλήθηκε ως ισοδύναμο μέτρο, προκειμένου να αποτραπεί η αποφασισθείσα αρχικά μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 30%, από την οποία εξαιρούντο τα Μετοχικά Ταμεία.

Μετά τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η συνέπεια στην αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας συνταξιούχων, επιβάλλεται να γίνουν αθροιστικά οι παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις.

 Τροποποίηση των Ν.4002/2011 και Ν.4024/11, που επιβάλλουν μειώσεις στις στρατιωτικές συντάξεις με ηλικιακά κριτήρια.

 Τροποποίηση του Ν. 4093/2012, που επιβάλλει επιπρόσθετες μειώσεις και στις στρατιωτικές συντάξεις, με γνώμονα ότι αυτές θα πρέπει να αυξομειώνονται μόνον σε αντίστοιχες αυξομειώσεις του ειδικού μισθολογίου των στρατιωτικών, όπως συνέβαινε μέχρι το έτος 2008.

 Τροποποίηση του Ν. 4307/2014 για την επαναφορά των μισθών και κατ΄ επέκταση των συνταξίμων αποδοχών στο ίδιο επακριβώς μεικτό ποσόν αποδοχών της 31ης Ιουλίου του 2012, όπως ακριβώς επιτάσσει και η οικεία απόφαση του ΣτΕ.

 Αναπροσαρμογή του επιδόματος Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων σε ορθολογιστική βάση.

 Παύση συνυπολογισμού στη σύνταξη των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων και της οικονομικής ενίσχυσης των ΕΚΟΕΜ.

Συναφώς, θεωρούμε ότι οι ειδικές κρατήσεις επί των συντάξεων της «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», που επιβάλλονται και στους πολιτικούς και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, δεν μπορεί να καταργηθούν μόνο για τους στρατιωτικούς. Κατά συνέπεια, παρότι έχουμε πολλές ενστάσεις, το θέμα αυτό είναι εκτός του σκοπού της άρσης των αδικιών εις βάρος των
στρατιωτικών συνταξιούχων.

-4-

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

(Ν.4093/2012 ΚΑΙ Ν. 4307/2014)

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


1) Με τις υπ' αριθμ. 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν τελεσίδικα ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των εν ενεργεία και των συντάξεων των εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που επιβλήθηκαν από 1/8/2012, με τις διατάξεις των περιπτώσεων 31 – 33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις αποφάσεις «….οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται η Διοίκηση προς δικαιολόγηση των επίμαχων περικοπών του ν. 4093/2012 (βλ. την 2/42722/ΔΠΔΣΜ/26-4-2013 έκθεση απόψεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και το από 20-12-2013 υπόμνημα του Υπουργού Οικονομικών), οι οποίοι συνίστανται στην επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, στην εκπλήρωση, δηλαδή, των προϋποθέσεων που τίθενται, υπό μορφή προαπαιτούμενων, για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας αν και δικαιολογούν κατ΄ αρχήν, την λήψη μέτρων περιστολής των δημοσίων δαπανών, περιοριζόμενοι στην ανάγκη μειώσεως του μισθολογικού κόστους του προσωπικού του Δημοσίου για την κάλυψη τμήματος του δημοσιονομικού κενού του προγράμματος προσαρμογής, το οποίο προέκυψε, κυρίως, λόγω της αποτυχίας εισπράξεως των προβλεπομένων φορολογικών εσόδων και των ανείσπρακτων οφειλών παρελθόντων ετών και της αδυναμίας προωθήσεως των διαρθρωτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεων του προγράμματος προσαρμογής, δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικώς ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές….» . Και αυτό γιατί τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν και οι περικοπές «συνιστούν μέτρα που λαμβάνονται μεν για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, επιβαρύνουν, όμως, και πάλι, κατά παράβαση της κατ΄ άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος υποχρέωσης όλων των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, την ίδια κατηγορία πολιτών». Οι περικοπές των συντάξεων των Στρατιωτικών και «μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 4 και καθίστανται ως εκ τούτου ανίσχυρες».

Ακόμα, οι περικοπές των συντάξεων είναι αντίθετες στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο κατοχυρώνεται «ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να την στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι είναι αντισυνταγματικές ως προσκρούουσες στην αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων….»

2) Στη συνέχεια το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Ν. 3068/2002 το Σεπτέμβριο 2014 «……διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού. Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 28η Νοεμβρίου 2014», η οποία ημερομηνία αναβλήθηκε για 8/1/2015.

3) Μετά τα παραπάνω η Κυβέρνηση, όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει, «… η μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ στο σύνολό της είναι ωμή παραβίαση του κράτους – δικαίου..», σεβόμενη και υλοποιώντας τις τελεσίδικες αποφάσεις της Ελληνικής δικαιοσύνης και ειδικά της ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με τα άρθρα (τίθεται το αντίστοιχο άρθρο) του παρόντος σχεδίου νόμου, προβαίνει άμεσα στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων 2192- 2196/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 5 του Ν. 4307/2014 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επανέρχονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 50 και των παραγράφων 3 έως 8α του άρθρου 51 του Ν 3205/2003, όπως ίσχυαν μέχρι 1/8/2012. Με τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται η επελθούσα από 1.8.2012 παύση της αναστολής ισχύος των διατάξεων περί μισθολογικών

-5-

προαγωγών και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 86, παραγράφων 1 έως και 5 (που αναφέρονται στο μισθολόγιο των Στρατιωτικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. ) του Ν.4307/2014, σύμφωνα με σχέδιο νόμου που θα εκδοθεί. (Το σχέδιο νόμου και η κατ εξουσιοδότηση ΚΥΑ, με μέριμνα ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, καθώς θα αναφέρεται και θα καταγράφει τους νέους Βασικούς Μισθούς και Επιδόματα των εν ενεργεία στελεχών).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ του Π/Υ, για αναδρομικά 121.000 συνταξιούχων (ΕΔ και ΣΑ), που περιλαμβάνει το υπόλοιπο 50% από τη διόρθωση του μισθολογίου (από 1/8/2012- 31/12/2014) και το 100% τριών (3) μηνών του 2015 (Ιαν.-Μαρ.) ανέρχεται σε 125,36 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα (αιτιολόγηση):

Η αποτίμηση των αναδρομικών 6 μηνών (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014), για 110.000 περίπου συνταξιούχους (ΕΔ και ΣΑ), ανέρχεται στο ποσό των 26,7 εκατ. ευρώ προ φόρων, σύμφωνα με στοιχεία από ΓΛΚ. Δεν είχε υπολογισθεί ένα μικρό μέρος συνταξιούχων ειδικών κατηγοριών που δεν είχε γίνει εκκαθάριση. Το συνολικό ύψος των ΚΑΘΑΡΩΝ αναδρομικών, ελεύθερα φόρων και κρατήσεων, (έτσι προβλέπει για τους υπολογισμούς το «Μνημόνιο

Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», Δεκ. 2012), για 121.000

συνταξιούχους είναι:

Έτους 2012: 27,92 εκατ. ευρώ.

 Ετών 2013 και 2014: 85,44 εκατ. ευρώ.

 Ετών 2013 και 2014 (ειδικών κατηγοριών): 4,8 εκατ. ευρώ.

 Συνολικά για 29 μήνες είναι 118,16 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό όμως απομειώνεται περίπου κατά 12%, διότι λόγω της δομής των αλλεπάλληλων μειώσεων, αυτές αυξάνονται δυσανάλογα όσο αυξάνεται το ακαθάριστο ποσό. Επομένως προκύπτουν τα παρακάτω:

 Μέχρι 31/12/2014 συνολικό ποσό (το υπόλοιπο 50%): 104 εκατ. ευρώ.

 Μηνιαίο καθαρό ποσό: 3,56 εκατ. ευρώ.

 Από 1/1/2015-31/3/2015 (το 100%):21,36 εκατ. ευρώ.

 ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ του Π/Υ, για αναδρομικά 121.000 συνταξιούχων:

125,36 εκατ. ευρώ.

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ Η ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (δεν απαιτεί ιδιαίτερη ρύθμιση. Θα πρέπει να προβλεφθεί στη ρύθμιση το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόψη επίδομα να γίνει 205 ευρώ)

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Ο συνδυασμός του άρθρου 1, παράγραφος 13 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α’ 160/11-7-2002) και του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 5 του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ Α’ 297’/ 5-12-2002), καθορίζει όπως στον υπολογισμό της σύνταξης των στρατιωτικών από 1/1/2003, υπολογίζεται και το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, με την υποχρέωση καταβολής βεβαίως των ασφαλιστικών εισφορών για αυτό το ποσό, από όλους τους στρατιωτικούς, ανεξαρτήτως βαθμού.

2) Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), για τους στρατιωτικούς, διοικητικού βαθμού άνω του Ταξιάρχου και αντιστοίχων, το ως άνω επίδομα, αντικαθίσταται από το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από τις αντίστοιχες μισθολογικές διατάξεις.

-6-

3) Το επίδομα υψηλής ευθύνης, από 1/1/2010, έχει υποστεί τρείς αλλεπάλληλες μειώσεις (Ν. 3833/2010, Ν. 3845/2012, Ν. 4093/2012), ήτοι από τα αρχικά 205 ευρώ σε 180,6 στη συνέχεια σε 166,97 και τελικά στα 133 ευρώ αντίστοιχα. Πρόσφατα με την εφαρμογή του Ν.4307/2014, επήλθε μια μικρή διόρθωση και βρίσκεται 149,49 ευρώ

4) Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, να υπολογίζεται το επίδομα των 176 ευρώ, ενώ για τον ανώτερο βαθμό που είναι του Ταξιάρχου, να υπολογίζεται χαμηλότερο επίδομα θέσης ευθύνης ήτοι 149,49 ευρώ, καταστρατηγώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας και των συνταγματικών διατάξεων. Με τη νέα υπό ψήφιση διόρθωση το επίδομα Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων θα ανέλθει στα 165,97 ευρώ, που και πάλι υπολείπεται των χαμηλοτέρων βαθμών.

5) Το Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων θα πρέπει να είναι πάνω από τα εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, για αυτονόητους τυπικούς (έχουν γίνει οι αντίστοιχες κρατήσεις, εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.13 Ν.3029/02, δεύτερο εδάφιο, κλπ) αλλά και ουσιαστικούς λόγους (βαθμολογική διαφορά). Το υπόψη επίδομα επαναπροσδιορίζεται στα 205 ευρώ για να είναι μεταξύ των 176 του Συνταγματάρχη και των 261 ευρώ του Υποστρατήγου. Ο αριθμός αυτών που φέρουν το Διοικητικό βαθμό του Ταξιάρχου και θα επηρεασθούν είναι 5.480 στρατιωτικοί συνταξιούχοι (ΕΔ και ΣΑ) και …….. (?? απαιτείται συμπλήρωση από ΓΔΟΣΥ) για τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ και ΣΑ. Το καθαρό κόστος (διαφορά 39.1χ25%=9,775 ευρώ, λόγω των αλλεπαλλήλων μειώσεων) είναι περίπου 1,18 εκατ. ευρώ για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους. Υπόψη ότι με το υπ’ Αρ. Πρωτ: 137862/0092 της 13 Οκτωβρίου 2014 του Υπουργείου Οικονομικών/Διεύθυνση Συντάξεων, μας ενημέρωσαν ότι το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης που ενσωματώνουν όσοι φέρουν το βαθμό του Ταξιάρχου και άνω, τελεί υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών και εξετάζεται.

3. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Με τους Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 τευχ. Α') και Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 τευχ. Α') επιβλήθηκε από 1/8/2001 Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης στη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ, από 6 έως 10% από το πρώτο ευρώ για τους έχοντες ηλικία κάτω των 60 ετών.

2) Με το Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226 τευχ. Α) μειώνεται από 1/11/2011 η σύνταξη κατά 40% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος. Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

3) Η ύπαρξη ηλικιακών κριτηρίων θίγει κυρίως τους στρατιωτικούς, οι οποίοι εισέρχονται νωρίς (από 18 ετών) στον εργασιακό βίο. Εξαιτίας της μικρής ηλικίας που εισέρχονται στην υπηρεσία οι στρατιωτικοί, θεμελιώνουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κάτω των 52 ετών, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιήσουν για να συνταξιοδοτηθούν, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες που τεκμηριώνουν αντίστοιχα δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στρατιωτικός, συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, σε ηλικία 52 – 53 ετών. Με μία σειρά νομοθετημάτων, στρατιωτικοί που ήταν ηλικίας κάτω των 55 ετών, θεμελίωναν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, χωρίς να έχουν 35 συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας (υπηρέτηση σε παραμεθόριες Μονάδες, επικινδυνότητας ήτοι πτητικά-καταδυτικά-πτωτικά-υποβρυχίων-εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κλπ), έκαναν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας αίτηση αποστρατείας και όχι αίτηση παραίτησης. Παρόλο όμως που υπέβαλλαν αίτηση αποστρατείας, αυτή εκλήφθηκε ως αίτηση παραίτησης που σε συνδυασμό με τη γενική και αόριστη διατύπωση του νόμου «…που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία..» υπέστησαν επιπρόσθετες μειώσεις.

-7-

4) Σύμφωνα με το Ν.1400/73 «Περί Καταστάσεων Αξιωματικών Ε.Δ», στο άρθρου 34 γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ «αίτησης αποστρατείας» και «αίτησης παραιτήσεως», ενός στρατιωτικού, ήτοι:

 «…4. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας».

 « 5. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως.»

5) Όσοι αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους δεν έφυγαν με ευνοϊκούς όρους και πριμοδότηση, όπως συνέβη κατ’ επανάληψη σε περιπτώσεις εθελουσίας εξόδου, έχουν καταβάλει στο ακέραιο τις εισφορές για τη σύνταξη που λαμβάνουν (σύμφωνα με το Ν.2084/92, από το 1993, εις διπλούν), ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη υποστεί τις επιπτώσεις με μικρότερο εφάπαξ, μικρότερη σύνταξη και τυχόν βαθμολογική εξέλιξη καθώς και τα τρία συνδέονται με την παραμονή στην ενεργό υπηρεσία. Η αίτηση αποστρατείας υφίσταται μόνο στους στρατιωτικούς συνταξιούχους.

6) Σήμερα οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι (ΕΔ και ΣΑ), που εμπίπτουν στη υπόψη διάταξη, ανέρχονται περίπου στους 5.400, διότι μέρος των αρχικά 6.500 έχει συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους, ήτοι ποσοστό 4,5% επί του συνόλου των στρατιωτικών συνταξιούχων. Οι έχοντες ηλικία κάτω των 60 ετών και εμπίπτουν στους Ν.3986/2011 και Ν.4002/2011, εκτιμάται ότι ανέρχονται στους 3.500 περίπου.

7) Όσοι στρατιωτικοί έκαναν αίτηση αποστρατείας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.1400/73, θα πρέπει να τύχουν ανάλογης αντιμετώπισης με τους στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δηλαδή να εξαιρεθούν και αυτοί από την αντίστοιχη μείωση ή καταβολή εισφοράς, που έχουν επιβληθεί με ηλικιακά κριτήρια (60 ή 55 ετών).

Εξάλλου με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της 8ης Φεβρουαρίου 2015 έγινε σαφές ότι παύει ο διαχωρισμός εργαζομένων με βάση τα ηλικιακά κριτήρια.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1) Τροποποίηση της παραγράφου 10γ του αριθ.1 του Ν.4024/11, ως ακολούθως : «Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης αποστρατείας προς την Υπηρεσία.»

2) Τροποποίηση της υποπαράγραφου 11.γ) του άρθρου 44 (ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις) του Ν.3986/1-7-2011 και της υποπαράγραφου 14.α του άρθρου 2 (Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις) του Ν.4002/2011, ως εξής: «11.γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, είτε με αίτηση αποστρατείας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.»

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Από την κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων, η δαπάνη θα επιβαρύνει ετήσια τον Π/Υ κατά 5.800.000 ευρώ.

4. ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΟΕΜΣ-Ν-Α ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ( σε συνδυασμό με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.3 του Ν.4093/2012)

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-8-

1) Η παρεχόμενη από τους ΕΚΟΕΜ προς τους αποστράτους των Ε.Δ. οικονομική ενίσχυση, συνυπολογίζεται εσφαλμένα με τις συντάξιμες αποδοχές, για τον καθορισμό του ποσοστού της κράτησης στις συντάξιμες αποδοχές που προβλέπονται από την υποπαράγραφο Β3 του Άρθρου 1 του Ν.4093/2012, αυξάνοντας άδικα το ύψος των περικοπών της σύνταξης.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται έμμεση μείωση σε ποσοστό 5-20% και επί της καταβαλλόμενης από τον ΕΚΟΕΜ ενίσχυσης.

2) Ως προς τη νομική μορφή ο ΕΚΟΕΜ, δεν είναι Επικουρικό ή μετοχικό Ταμείο, αλλά σύμφωνα με τις Αρχές της Επαγγελματικής και γενικότερα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης των γενεών, αποτελεί συνεισφορά μιας επαγγελματικής τάξης υπέρ των απομάχων της ίδιας τάξης και τα κύρια έσοδά του προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τους μετόχους και μερισματούχους των ΜΤ, χωρίς να επιβαρύνουν καθοιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό και τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Με την υπ’ αριθ. 384/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ γίνεται σαφές ότι «οι ΕΚΟΕΜ δεν αποτελούν φορέα κοινωνικής ασφάλισης».

3) Η εξαίρεσή του από τον συνυπολογισμό στη σύνταξη δεν επηρεάζει άλλες κοινωνικές ομάδες, καθ’ όσον δεν υπάρχουν παρόμοιοι φορείς στο Δημόσιο τομέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μη συνυπολογισμός στη σύνταξη θα περιορίσει τη μείωση που επιβάλλεται και όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το Ν. 4093/12 (υποπαράγραφο Β.3), όμως ΜΟΝΟ για όσους αλλάξουν και ενταχθούν σε χαμηλότερη κλίμακα των 5-10-15%. Δεν ωφελείται το σύνολο των αποστράτων. Σε ότι αφορά τους ΕΚΟΕΜ θα υπάρξει εξορθολογισμός των μειώσεων της οικονομικής ενίσχυσης, διότι η εφαρμογή του Ν.4093/12 έχει επιφέρει μειώσεις τριών (3) ταχυτήτων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στην υποπαράγραφο Β3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α' 222), προστίθεται η περίπτωση ε.: « Για τον υπολογισμό των ανωτέρω μειώσεων, από το συνολικό ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, εξαιρείται η οικονομική ενίσχυση από τους «Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων» (ΕΚΟΕΜ) των Ενόπλων Δυνάμεων.»

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Αφορά μικρό αριθμό στρατιωτικών συνταξιούχων, οι οποίοι θα αλλάξουν κλίμακα του Ν.4093/12 (5-10-15-20%). Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 3,5 εκατ. ευρώ.

5. ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ( σε συνδυασμό με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.3 του Ν.4093/2012)

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


α. Τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. νομικά (καθόσον ουδέποτε υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.2084/92 και δεν είχαν ποτέ ως έσοδα, τις προβλεπόμενες από το συγκεκριμένο νόμο, εργοδοτικές εισφορές), αλλά και επί της ουσίας, δεν είναι Επικουρικά Ταμεία και δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των στελεχών των Ε.Δ. πολλά χρόνια πριν υπάρξει η έννοια της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

β. Οι πόροι των Ταμείων είναι πόροι προερχόμενοι κυρίως από τις εισφορές των εν ενεργεία στελεχών και κατ’ ουδένα τρόπο προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει για το σύνολο των Επικουρικών Ταμείων και γι’ αυτό δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.

γ. Η απώλεια των αποθεματικών των Μετοχικών, λόγω του PSI και οι προσπάθειες των Δ.Σ. τους, για αυτοτελή επιβίωση, ανάγκασαν τα Δ.Σ. τους, να προβούν σε περικοπές των παροχών τους προς τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα το χορηγούμενο μέρισμα να μειωθεί κατά 60% , ενώ παράλληλα οι μερισματούχοι με την ισχύ του Ν.4093/2012 και την ένταξη στο ποσό

-9-

υπολογισμού των κρατήσεων και του ανωτέρω μερίσματος, διαπίστωσαν άλλη μια επιβάρυνση -μείωση των εναπομεινουσών αποδοχών τους.

δ. Επιπλέον αυτών, οι μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ) έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στα μερίσματα που φθάνουν το 58%, λόγω μη χρηματοδότησης τους από το κράτος και λόγω PSI. Αντίθετα, τα επικουρικά ταμεία έχουν υποστεί λόγω προστασίας τους από το κράτος, περιορισμένες μειώσεις που δεν ξεπερνούν το 23%, ενώ προσφάτως αποφασίστηκε να μη γίνει η περικοπή 8% που είχε ψηφισθεί. Επισημαίνεται ότι η μείωση συντάξεων του Ν.4051/12 (12% για ποσά πάνω από τα 1.300 ευρώ) επιβλήθηκε ως ισοδύναμο μέτρο, προκειμένου να αποτραπεί η αποφασισθείσα αρχικά μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 30%, από την οποία εξαιρούντο τα Μετοχικά Ταμεία.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στην υποπαράγραφο Β3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α' 222), προστίθεται η περίπτωση ε. : «Για τον υπολογισμό των ανωτέρω μειώσεων, από το συνολικό ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, εξαιρείται το μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.» (Συνδυασμός με την αντίστοιχη ρύθμιση για ΕΚΟΕΜ)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Αφορά μικρό αριθμό στρατιωτικών συνταξιούχων, οι οποίοι θα αλλάξουν κλίμακα του Ν.4093/12 (5-10-15-20%). Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5,3 εκατ. ευρώ.

6. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.3. ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (ΜΕΙΩΣΕΙΣ 5-10-15-20%).

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


1) Με το Ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246 τομ. Α/15Νοε. 2014), άρθρο 86, μετά τη δικαίωση των στελεχών εν ενεργεία και εν αποστρατεία των Ε.Δ. και των Σ.Α. από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ' αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις), η Πολιτεία προέβη στη μερική μικρή επαναφορά/διόρθωση που αντιστοιχεί στο 50% της διαφοράς μεταξύ των βασικών μισθών και των επιδομάτων του Ιουλίου 2012 και αυτών που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του νόμου αυτού (Ν.4307/2014, Νοε. 2014), χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική δέσμευση απόδοσης του υπολειπόμενου 50%.

2) Με την εφαρμογή του Ν. 4307/2014 διαπιστώθηκε στην πράξη ότι:

Επήλθε μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί όχι στο 50% της διαφοράς των πληρωτέων ποσών μεταξύ Ιουλίου 2012 και Νοε. 2014, αλλά σε ποσοστό από 0 (μηδέν) μέχρι 28% της διαφοράς. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα μειώσεων, που εφαρμόσθηκε την τελευταία πενταετία (2010-2014) κυρίως με τις περιπτώσεις νόμων που προβλέπουν κλιμάκια με ποσοστά, όπου η κράτηση υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ κάθε φορά που αλλάζει το κλιμάκιο και όχι με το ποσοστό που αναλογεί στο αντίστοιχο κλιμάκιο.

 Η συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων, που ανέρχεται σε ποσοστό 91%, έλαβε μηνιαία διόρθωση από μηδέν μέχρι 48 ευρώ καθαρά, ενώ παρουσιάσθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο απόστρατοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη (Β.Σ.) να λαμβάνουν λιγότερα αναδρομικά από άλλους με μικρότερη Β.Σ.

Υπάρχουν πάνω από 3.500 συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αναδρομικά.

3) Οι «στρατιωτικές συντάξεις» είναι η κατηγορία συντάξεων που υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές, οι οποίες αγγίζουν ποσοστά της τάξης του 68%, ειδικότερα μετά την εφαρμογή του Νόμου 4093/12.

4) Όλα τα παραπάνω συντείνουν ότι η πλήρης διόρθωση των βασικών μισθών και επιδομάτων θα έχει προφανώς ικανοποιητικά αποτελέσματα για τα εν ενεργεία στελέχη, δεν θα παράγει όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα στα εν αποστρατεία (αναμένεται κάτι ανάλογο με την εφαρμογή του Ν. 4307/2014, όπου η διόρθωση στο πλείστο των περιπτώσεων ήταν ελάχιστη έως

-10-

μηδενική, το δε αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι σε αρκετές περιπτώσεις αρνητικό). Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός πως η εν λόγω διόρθωση υπολογίστηκε στις μεικτές αποδοχές των στελεχών αυτών, με αποτέλεσμα να υποστούν τις μειώσεις των επί πλέον κρατήσεων διαδοχικά των Ν.3865/2010, 4002/11, 4024/11, 4051/12 και κυρίως της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β.3 του 4093/2012. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν να υποστούν υπερβολικές κρατήσεις-μειώσεις- εισφορές, που εξαφανίζουν πλήρως την επιστροφή και αλλοιώνουν ολοσχερώς το «πνεύμα - πρόθεση» του νομοθέτη με το Ν. 4307/2014, για επαναφορά έστω στα επίπεδα του 50%.

Πλέον των ανωτέρω θεωρείται δεδομένο πως ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε κατά πολύ λιγότερο, από τα αναφερόμενα ποσά στην αντίστοιχη οικονομική έκθεση του Ν.4307/2014, που κατατέθηκε στη Βουλή..
5) Σε ότι αφορά στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον «ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» (άρθρο 25 του Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007), ήτοι οι συνταξιούχοι των Ε.Δ. και Σ.Α., σημειώνονται επίσης τα παρακάτω:

Μέχρι και το έτος 2008 με τελευταίο νόμο τον Ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117, τευχ. Α, 20 Ιουν. 208) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.», δίνονταν αυξήσεις στις συντάξεις του Δημοσίου (πχ παράγραφος 5, άρθρο 1, Ν.3670/2008), χωρίς να περιλαμβάνονται οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, λόγω της σύνδεσης των συντάξεών τους, με το μισθολόγιο των εν ενεργεία συναδέλφων τους. Οι αυξήσεις που έπαιρναν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι ήταν μόνον αυτές που προέκυπταν από τις όποιες αυξήσεις δίνονταν στο μισθολόγιο των εν ενεργεία και μάλιστα στο 80% αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υπολείπονταν σημαντικά από τις πιο πάνω αυξήσεις των λοιπών συντάξεων.

Επί της σώρευσης δυσβάσταχτων μειώσεων, εκ των παραλλήλων διπλών μειώσεων, καταγράφεται σχετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που περιελήφθη στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10- 12, που γνωμάτευσε μεταξύ άλλων ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεων τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας».

 Σχετική επισήμανση γίνεται και στην απόφαση 2192/2014 του ΣτΕ που αφορά αποκλειστικά τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπου στη σκέψη 21 αναφέρεται σαφώς ότι

«….Τα αυτά ισχύουν, κατά μείζονα λόγο, για τους απόστρατους στρατιωτικούς των ενόπλων
δυνάμεων, οι οποίοι λόγω της συνδέσεως της συντάξεως τους με τις αποδοχές των εν ενεργεία
στρατιωτικών, κατά τα προεκτεθέντα, υφίστανται επιπλέον μείωση, δηλαδή τόσο τη γενική μείωση
των συντάξεων που υφίστανται όλοι οι συνταξιούχοι του δημοσίου, όσο και την προερχόμενη από
την, κατά τα ανωτέρω, σύνδεση των συντάξεών τους και την, ως συνέπεια αυτής, αυτόματη
αναπροσαρμογή του ύψους των.» Όλες οι συνταξιοδοτικές μειώσεις, που υπέστησαν με αυτόν τον
τρόπο, οι Στρατιωτικοί, πέραν του γεγονότος ότι τους επιφέρουν βαρύτατο και δυσβάσταχτο
οικονομικό πλήγμα, φέρνοντας τις συντάξιμες αποδοχές τους σε επίπεδα κατώτερα άλλων
κατηγοριών συνταξιούχων, ακόμη και «χαμηλότερου» αναλογικά επιπέδου, καταδεικνύουν
το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι στρατιωτικές συντάξεις «βάλθηκαν» παράλληλα από δύο
διακριτά μέτωπα μειώσεων, σε σχέση με τους λοιπούς συνταξιούχους της χώρας μας.

6) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εναρμονισθούν οι διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β.3 του Ν.4093/2012 που διαμορφώνουν προσκρούσεις στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, εκ της μη ουσιαστικής εφαρμογής και του πνεύματος της αποφάσεως του ΣτΕ, που έκανε λόγο για αποκατάσταση αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και όχι στα επίπεδα του 50% του ν.4307/2014.

-11-

πηγη: apofoitoissas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨