Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Δραματικές Μειώσεις στο Μέρισμα του Μ.Τ.Α.

Σαμαρά - Παναγιωτόπουλε-Βενιζέλο-Κουβέλη 
''ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ 
του P.S.I.  στο Μετοχικό μας Ταμείο''
(ο κυριότερος λόγος των περικοπών του μερίσματος μας)

Χρήματα (μηνιαίες εισφορές δεκαετιών) 
των εν ενεργεία & 
εν αποστρατεία στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Μετά από τρεις (3) επαναλαμβανόμενες  τροποποιητικές εισηγήσεις του Μ.Τ.Α. και την 
κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. με αριθμ. 10/12-03-13 συνεδρίασή του
ο Υφυπουργός Π. Καράμπελας  
 με την Φ.951.13/ΑΔ.876933 /15 Μαρ 13 
ΜΕΊΩΣΕ το ήδη ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΜΈΝΟ 
μέρισμα των Αποστράτων της Π.Α. 
ως εξής:

α. Από την 1η Απρ 13 στο ποσό των 11,00 €, ήτοι μειωμένη κατά ποσοστό 10,5 % σε σχέση με την ισχύουσα τιμή μεριδίου.


β. Από την 1η Ιουλ 13στο ποσό των 7,80 €, ήτοι μειωμένη κατά  
ποσοστό 37,3 % σε σχέση με την ισχύουσα τιμή μεριδίου.Κατεβάστε την απόφαση ΕΔΩ

Λόγω συνεχών προβλημάτων του ΔΙΑΎΓΕΙΑ διαβάστε την απόφαση......


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ : Μ.Τ.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ’ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ. (1)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ –
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – ΝΠΔΔ (γ)
Τηλεφ. 210 6594612
ΚΟΙΝ : ΓΕΑ/Δ6/1γ (2) – ΔΟΕΕ – ΚΜΗ Φ.951.13/ΑΔ.876933
Σ.505
Αθήνα, 15 Μαρ 13
ΘΕΜΑ: Έγκριση Αποφάσεων Δ.Σ./Μ.Τ.Α.
(Καθορισμός Τιμής Μεριδίου ΜΤΑ)
ΣΧΕΤ : α. Φ.841/ΑΔ.10271/Σ.3309/05 Οκτ 12/ΜΤΑ
β. Φ.841/ΑΔ.12876/Σ.4278/19 Δεκ 12/ΜΤΑ
γ. Φ.841/ΑΔ.3090/Σ.1275/13 Μαρ 13/ΜΤΑ
1. Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις του Α.Ν.1988/1939 (ΦΕΚ Α’ 414/1939) «Περί Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας» και του Ν.Δ.3981/1959 (ΦΕΚ Α’ 193/1959) «Θέματα Μ.Τ.Α.κλπ Τροποποιητικές Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
β. Τις διατάξεις του Ν.Δ.496/1974 (ΦΕΚ Α’ 204/1974) «Περί Λογιστικού
των ΝΠΔΔ – Συμβάσεις – Παραγραφές κ.λ.π.».
γ. Τις διατάξεις του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35/1995) «Οργάνωση και
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και Άλλες Διατάξεις».
δ. Τις διατάξεις του Ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α’ 102/2001) «Περί Ρύθμισης
Θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Άλλων Διατάξεων».
ε. Τις διατάξεις του Π.Δ.363/1997 (ΦΕΚ Α’ 241/1997) «Περί
Διατήρησης Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ.».
στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.950.1/933243/10 Οκτ 01 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
Β’ 1417/2001) «Διοίκηση Οργάνωση Λειτουργία κ.λ.π. Ειδικού Κλάδου
Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων».
ζ. Την υπ’ αριθμ. 250298/6-7-12 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη»
(ΦΕΚ 2130 Β΄/2012).
η. Το (α) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της
υπ’ αριθμ. 34/03-10-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., αναφορικά με τη μείωση
της τιμής μεριδίου μερίσματος Μ.Τ.Α. κατά ποσοστό 30% από την 1η Ιαν 2013.
θ. Το (β) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της
υπ’ αριθμ. 45/19-12-12 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., τροποποιητική της ανωτέρω,
ΑΔΑ: ΒΕΔΧ6-7Ο0
-2-
αναφορικά με τη μείωση της τιμής μεριδίου μερίσματος Μ.Τ.Α. κατά ποσοστό 34,9
% από την 1η Απρ 13.
ι. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της
υπ’ αριθμ. 10/12-03-13 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., τροποποιητική των ανωτέρω
αποφάσεων που υποβλήθηκαν με τα (α) και (β) σχετικά, αναφορικά με τη μείωση
της τιμής μεριδίου μερίσματος Μ.Τ.Α κατά ποσοστό 10,5 % και 37,3%, σε σχέση
με την ισχύουσα τιμή μεριδίου, από την 1η Απρ 13 και την 1η Ιουλ 13, αντιστοίχως.
ια. Την οικονομική δυνατότητα του Μ.Τ.Α. αναφορικά με τη καταβολή
μερίσματος, δεδομένης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του
για το έτος 2013.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
2. Εγκρίνουμε την κατά πλειοψηφία απόφαση που έλαβε το Δ.Σ./Μ.Τ.Α.
στην υπ’ αριθμ. 10/12-03-13 συνεδρίασή του, σύμφωνα με την οποία η τιμή
μεριδίου του ΜΤΑ διαμορφώνεται ως εξής:
α. Από την 1η Απρ 13 στο ποσό των 11,00 €, ήτοι μειωμένη κατά
ποσοστό 10,5 % σε σχέση με την ισχύουσα τιμή μεριδίου.
β. Από την 1η Ιουλ 13 στο ποσό των 7,80 €, ήτοι μειωμένη κατά
ποσοστό 37,3 % σε σχέση με την ισχύουσα τιμή μεριδίου.
3. Το ΓΕΑ/ΚΜΗ που κοινοποιείται η παρούσα, να προβεί στην εκδήλωση
των απαιτούμενων ενεργειών που προκύπτουν από την υπόψη ρύθμιση.
4. Η παρούσα θεωρήθηκε από ΓΕΑ/ΔΟΕΕ.
Παναγιώτης Καράμπελας
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Ακριβές Αντίγραφο
Yπσγός (Ο) Παπαχρήστου Μιχαήλ
Επιτελής ΓΕΑ/Δ6/1γ
ΑΔΑ: ΒΕΔΧ6-7Ο0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨